Report Builder Grundlæggende kursusKursusmål

Dette kursus fokuserer på udvikling af rapporter med Report Builder 3.0.

Report Builder 3.0 er et værktøj, som henvender sig til superbrugere, der skal være i stand til at udvikle egne rapporter og gemme og dele disse på en rapport server.

Report Builder 3.0 er en del af Microsoft's "Self-Service BI" og er en betragtelig videreudvikling fra Report Builder version 2.0.

Kursets mål er at gøre dig i stand til at udvikle både simple og avancerede rapporter baseret på relationelle datakilder.

Efter kurset vil du være i stand til at håndtere følgende opgaver:

 • Installation og konfiguration af Report Builder 3.0
 • Oprette datakilder
 • Oprette datat sæt
 • Oprette rapporter med tabeller og krydstabulering
 • Oprette rapporter med grafer og andre grafiske elementer
 • Oprette rapporter med interaktivitet
 • Gemme rapporter på rapport server

Kurset henvender sig til

Kurset henvender sig til dig, der skal udvikle egne rapporter baseret på relationel data.

Forudsætninger

Det forventes, at du har godt kendskab til relationelle databaser og SQL. Desuden er kendskab til feks VBA programmering en fordel.


Kursusindhold

Modul 1 - Introduktion til Report Builder 3.0

Målet med dette modul er at introducere dig til Report Builder 3.0.


 • Hvad er Report Builder 3.0
 • Installation af Report Builder 3.0
Modul 2 - Oprettelse af simple rapporter

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at oprette simple rapporter baseret på relationel data kilder. Deltageren vil også blive introduceret for mulighederne for at bruge expressions, som er en meget central del i udviklingen af rapporter med Report Builder 3.0.

 • Datasources
 • Data sæt
 • Tabeller
 • Gruppering af data
 • Sortering af data
 • Headers og Footers
 • Aggregater
 • Expressions og betinget formatering
Modul 3 - Interaktive Rapporter

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at oprette interaktive rapporter i form af blandt andet drill-down og drill-through actions.

 • Drill-down, Document Maps og Actions
 • Eksport af Rapporter
Modul 4 - Avancerede datasæt

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at udvikle fleksible og dynamiske rapporter med parametre. Desuden vil du blive i stand til at udvikle rapporter baseret på data sæt fra Stored Procedures .

 • Parametre
 • Stored Procedures
Modul 5 - Avancerede Rapporter

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at udvikle avancerede rapporter i form af krydstabuleringer og rapporter med avanceret gruppering.

 • Matrix og List
 • Tablix
Modul 6 - Grafiske Rapporter

Målet med dette modul er at introducere dig til brugen af grafiske elementer i form af blandt andet Charts, Data bars og Sparklines.

 • Grafer
 • Data Bars og Sparklines
 • Indikatorer
Modul 7 - Deployment af Rapporter

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at arbejde med Report Parts og Shared Data Sets og gemme udviklede rapporter på en rapportserver.

 • Shared Data Sets og Report Parts
 • Deployment af Rapporter

 

Kursusmateriale

Kurset er baseret på en vekslen mellem teori og praktiske øvelser. Du vil få udleveret et opgavekompendie og en relevat bog, der understøtter kurset. Disse kan anvendes som opslagsværk efter kurset.

 


Kursusdato


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 300
Email: kursus@idg.dk
CVR: 65970414