10265A Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010

Optimer koden. Ved du hvordan du laver basal dataadgang(CRUD) i Windows Client og web applikationer, samt ønsker at optimere koden med ADO.NET Entity Framework, LINQ, WCF Data Services, the Sync Framework og ADO.NET er dette kurset for dig.


Afholdelsesdatoer

Ring til IDG Kurser på +45 77 300 300
eller mail på kursus@idg.dk
for nærmere info angående datoer.


Kursusmål

Efter at have gennemført dette kursus vil du:

- Kunne evaluere hvilket miks af dataadgangsteknologier og værktøjer der passer til en business case.

- Være i stand til at beskrive de roller Entity Framework, WCF Data Services og ADO.NET spiller i forbindelse med opbygningen og vedligeholdelsen af applikationer.

- Kunne anvende LINQ til at forøge produktiviteten i, samt kvaliteten af, dine applikationer.

- Kunne anvende det indbyggede værktøj, i Entity Framework, til at kortlægge vejen fra den begrebsmæssige struktur i en applikation til den logiske struktur i en database.

- Kende til de mest anvendte metoder at søge i en Entity Data Model(EDM), såsom Entity versionerne af LINQ, SQL og EntityClient.

- Kunne ændre data i en EDM.

- Forklare den Object Services model, der anvendes i EDM og den hjælp er ligger i Object Services API til at håndtere flere samtidige brugere og applikationer.

- Kunne beskrive Best Practice for at designe, samt bygge skalerbare og optimerede dataadgangslag med Object Services.

- Være i stand til at tilpasse, samt udvide, Entities med egen forretningslogik og bruge avancerede tilknytninger til at forme en datamodel der lever op til virksomhedens anvendelseskrav.

- Kunne genbruge eksisterende forretnings klasser i et dataadgangslag, bygget med Entity Framework.

- Kunne imødekomme de strukturelle problemer, der kan opstå ved at bygge n-tier applikationer i Entity Framework.

- Kunne anvende offline og data med lav tilgængelighed i en applikation.

- Være i stand til at designe, udvikle og bygge skalerbare WCF Data Service løsninger, der kan give adgang til data i en Entity.

- Udvikle en skalerbar ADO.NET applikation, der kan søge i og opdatere data.

- Forklare hvordan LINQ og SQL kan anvendes til at hente data i ADO.NET tabeller.

Kurset henvender sig til

Dette kursus er målrettet professionelle .Net udviklere, der anvender Microsoft Visual Studio i en samarbejdssituation i mellem til store udviklingsmiljøer. De har erfaring med implementering af dataadgang og binding i web eller Windows client applikationer og ønsker at lære optimering af koden med større viden om Entity Framework, LINQ og ADO.NET.

Forudsætninger

Microsoft har opstillet en større liste med forudsætninger(Prerequisites), denne kan findes på siden med den fulde beskrivelse. Se link i bunden af Kursusindhold.


Kursusindhold

Kurset er opbygget, efter Microsofts guidelines, med moduler der giver både teoretisk og praktisk erfaring med de behandlede emner. Her følger en kort opsummering af, hvad du lærer på de enkelte moduler.

Module 1: Architecture and Data Access Technologies
Vi starter med at opfriske vores viden omkring dataadgangsmetoderne i .Net og tage en snak om hvilke metoder der passer til hvilke scenarier.

Module 2: Building Entity Data Models
Der ses nærmere på datamodeller, specielt Entity Data Models, der kan anvendes til at afkoble den begrebsmæssige datastruktur fra den logiske i datalageret. Vi opretter også vores egen Entity Data Model, med Entity Designeren.

Module 3: Querying Entity Data
Lær at anvende metoderne LINQ to Entitys, Entity SQL og klasserne i navneområdet for EntityClient til at hente data ud af dine Entity Data samlinger.

Module 4: Creating, Updating, and Deleting Entity Data
Find ud af hvordan du kan ændre og slette data i din Entity Data samling ved brug af klassen ObjectContext.

Module 5: Handling Multi-User Scenarios by Using Object Services
Vi ser på hvordan den parallelle metode i Object Services kan bruges til at tillade flere simultane brugere og applikationer.

Module 6: Building Optimized Solutions by Using Object Services
Opbyg et skalerbart og optimeret dataadgangslag, med anvendelse af Object Services. Du lærer Best Practice og får prøvet at optimere, samt overvåge søgefunktionen.

Module 7: Customizing Entities and Building Custom Entity Classes
Lær at ændre og oprette klasser, der indeholder din egen tilpassede funktionalitet.

Module 8: Using POCO Classes with the Entity Framework
Find ud af hvordan du kan udskifte de autogenererede Entity klasser, eksempelvis med eksisterende CLR objekter(POCO) klasser, samt forbedrer på ding POCO klasser.

Module 9: Building an N-Tier Solution by Using the Entity Framework
Vi ser på nogle af de strukturelle problemer, der kan være ved at bruge en n-tier løsning med et Entity Framework, samt bygger en n-tier løsning der tager hensyn til dem.

Module 10: Handling Updates in an N-Tier Solution by Using the Entity Framework
Fra tid til anden kan det være nødvendigt at opdatere, eller på andre måder ændre, n-tier løsningen i din løsning. Vi ser nærmere på nogle af de forskellige strategier.

Module 11: Building Occasionally Connected Solutions
Lær at udnytte Offline Data Cashing med XML og synkronisere med lokal cache data i dine applikationer.

Module 12: Querying Data by Using WCF Data Services
Anvend Windows Communication Foundation(WCF) til at skabe fleksible dataservices der kan ggøre det muligt at finde dine data over intra eller internettet. Samtidig lærer du at begrænse adgangen til sensitive data.

Module 13: Updating Data by Using WCF Data Services
Find ud af hvordan du kan gøre det muligt at ændre dine data med WCF og standardprotokoller som HTML og Atom Publishing Protocol, så det kan ske gennem intra og internettet.

Module 14: Using ADO.NET
Lær at anvende ADO.NET til at skabe fleksible datadrevne applikationer, som hurtigt kan hente informationer og foretage simple ændringer på dine data.

Module 15: Using LINQ to SQL
Vi slutter af med at se på hvordan SQL og LINQ spiller en rolle i anvendelsen af ADO.NET applikationer, så de kan blive mere integrerede og fleksible dele af dit Entity Framework.

 

Den fulde kursusbeskrivelse og liste over forudsætninger(på engelsk) kan findes på http://www.microsoft.com/learning/en/us/course.aspx?ID=10265A
Praktiske oplysninger

Pris: kr. 18.750,- (ex. moms)
Varighed: dag
Bemærk: Kurset udbydes af IDG som kursusfacilitator for en Microsoft Gold Certified Partner
Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

Deltag på Excel Bootcamp og få en masse nye værktøjer inden for Excel. Kurset afholdes over tre intensive dage og sikrer dig et højt udbytte


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 300
Email: kursus@idg.dk
CVR: 65970414