C# .NET Grundlæggende

Microsoft .NET er i dag den hurtigst voksende platform for udvikling af applikationer. Det er en komplet samling af de nødvendige faciliteter, som er afgørende for at kunne lave programmer på en effektiv måde. Der findes nu flere hundrede programmeringssprog som understøtter .NET. Microsofts eget udviklingsværktøj Visual Studio 2010 er markedes bedste og tilbyder mulighed for at udvikle i deres egne "native" .NET sprog Visual Basic .NET og C#.

Formålet med dette kursus er at give dig den grundlæggende viden omkring C# og .NET Framework, således at du vil kunne udvikle egne applikationer. Kurset er centreret omkring C#?s struktur og syntax , ligesom der er lagt vægt på indførsel i de vigtigste koncepter i objekt orienteret programmering (OOP).

C# er oprindeligt blevet skabt som et programmeringssprog der har sit historiske afsæt i C/C++, men som er et rent .NET sprog. Det kombinerer den høje produktivitet kendt fra Visual Basic med den rå kraft fra C. Det er simpelt, objektorienteret og typestærkt.Kurset henvender sig til

Kurset er rettet mod dig som udvikler der ønsker at komme i gang med at udvikle i .NET med anvendelse af Visual Studio 2010 og C#. Du vil efter kurset have den grundlæggende forståelse for C#, som er afgørende for, at du kan begynde din erfaringsopbygning i .NET. herunder af få klassebiblioteket ind under huden.

Forudsætninger

Det forventes at du har erfaring med programmering i C, C++, Visual Basic, Java, Delphi eller andre lignende højniveau sprog på niveau med vores "Grundlæggende Programmering". Det vil også være en fordel, hvis du tidligere har stiftet bekendskab med de objekt orienterede begreber.

Kurset er baseret på Visual Studio 2013, men brugere af tidligere versioner kan med fordel og uden problemer deltage.


Kursusindhold

Introduktion til Microsoft .NET Framework

 • Hvorfor .NET?
 • CTS/CLS/CLR
 • Namespace
 • .NET Framework ClassLibrary
 • Hvad er en assembly?
 • IL

 

Introduktion til Visual Studio

 • Projekt templates
 • Windows Forms
 • DLL
 • ASP.NET
 • WebServices

 

C# overblik

 • Program struktur
 • Main
 • Program.cs
 • Kontrol strukturer
 • Statements
 • Selection
 • Iteration/Repetition
 • Scope

 

Typer

 • Value types
 • Reference types
 • Value types vs. Reference types
 • Arrays
 • Collections
 • Type konvertering
 • System.convert
 • Type casting
 • Parse
 • Boxing/unboxing
 • Enumerationer

 


Objekt Orienteret Programmering 1

 • Abstraktion
 • Klasser / Objekter
 • Indkapsling
 • Private
 • Protected
 • Internal
 • Public

 

At skabe et objekt

 • Constructors

 


Metoder og Parametre

 • Procedure
 • Parametre
 • (out, ref, params)
 • Funktioner
 • Overload

 


Properties


Indexers


Objekt Orienteret Programmering 2

 • Nedarvning
 • Polymorfism
 • Virtual/Abstract/Override
 • Særlige konstruktører
 • Static
 • Private
 • Forseglede klasser

 

Exceptions

 • Try...Catch?Efter kurset vil du have en grundlæggende forståelse for:

 • Opbygningen og logikken i Microsoft .NET Framework
 • At arbejde i Visual Studio010.
 • Opbygning af og kontrolstrukturer i C#.
 • Typesystemet i .NET
 • Object Orienteret Programmering (OOP) herunder
 • Definitionen på klasser og objekter
 • Indkapsling
 • Metoder og funktioner
 • Anvendelse af parametre
 • Konstruktører
 • Overloading
 • Properties
 • Indexers
 • Nedarvning
 • Polymorfism
 • Fejlhåndtering

 

Gå til oversigt over kurser i it udvikling


Kursusdato


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 300
Email: kursus@idg.dk
CVR: 65970414