Udvidet søgning

LinQ .NET Grundlæggende

Gennem tiden har der været anvendt mange forskellige teknikker for at manipulere med data fra et programmeringssprog. De fleste har dog været kendetegnet ved, at man benytter biblioteker af klasser som er skrevet specifikt til at håndtere data fra en bestemt kilde, f.eks. SQL Server. Og skulle man håndtere noget som kom fra en anden kilde, så måtte man finde et andet bibliotek som kunne det. Det har således altid været stort set umuligt at finde en måde at håndtere alle former for data ensartet. Derfor er det meget spændende med det nye initiativ i .NET 3.5, hvor Microsoft introducerer LINQ i sine programmeringssprog VB.NET 9.0 og C# 3.0.
Language Integrated Query eller LINQ giver udviklere mulighed for at finde en ensartet tilgang til alle former for data - uanset om det er fra databaser, XML, Collections, objekter eller i anden form. LINQ giver simpelthen generelle forespørgsels faciliteter direkte integreret i programmeringssproget.

Kurset henvender sig til

Kurset er rettet mod dig som udvikler som ønsker at anvende LINQ i din kode. Efter kurset vil du kunne lave løse alm. forekommende opgaver ved at anvende LINQ.
Det forventes, at du har erfaring med programmering i C, C++, Visual Basic, Java, Delphi eller andre lignende højniveau sprog på niveau med vores "Udvidet VB.NET" eller "Udvidet C#". Det er særligt vigtigt at have en forståelse for OOP, Interfaces, Delegates og Generic.

Kurset gennemføres i Visual Studio 2008 SP1.

Forudsætninger


Kursusindhold

Kursus indhold

Introduktion til LINQ

    Hvorfor?
    VS2008 LINQ support
    Forskellige implementationer

Sprogudvidelser i VB.NET og C#

    Type inference
    Partial methods
    Anonyme typer
    Automatic impemented properties
    Lambda expressions
    Extention methods

Forespørgsler med LINQ

    From
    Select
    Where
    Order by
    Forsinket afvikling
    Iqueryable

Avanceret forespørgsler med LINQ

    Set
    Aggregate
    Quantifiers
    Element
    Partitioning

LINQ to ADO.NET

    Typed og untyped data
    LINQ to SQL
    LINQ to DataSet

LINQ to Entities


Efter kurset vil du have fået en grundliggende forståelse for:


  • Nye sprogtiltag for i C# og VB.NET
  • LINQ forespørgsler
  • LINQ to Objects
  • LINQ to ADO.NET
  • LINQ to Entities

 

Gå til oversigt over kurser i it udvikling

Kursusdato

Hørkær 18, 2730 Herlev - Tlf: 77 300 300 - Email: idgkurser@idg.dk - CVR: 65970414
IDG Kurser - Copyright © 2014 - Computerworld A/S - IDG.dk