Udvidet søgning

Visual Basic (VB) .NET 3.5-4.0 Udvidet

Microsoft .NET er i dag den hurtigst voksende platform for udvikling af applikationer. Det er en komplet samling af de nødvendige faciliteter, som er afgørende for at kunne lave programmer på en effektiv måde. Der findes nu flere hundrede programmeringssprog som understøtter .NET. Microsofts eget udviklings værktøj Visual Studio 2010 er markedes bedste og tilbyder mulighed for at udvikle i deres egne "native" .NET sprog Visual Basic .NET og C#.
Formålet med dette kursus er at give dig en videregående viden omkring C# og .NET Framework. Kurset er centreret omkring C#?s struktur og syntax , ligesom der er lagt vægt på indførsel i avancerede koncepter omkring objekt orienteret programmering (OOP).

VB.NET er seneste implementering af Microsoft sproget Visual Basic. Det er i dag et fuldt udviklet sprog, som ikke står tilbage for noget andet. Det er simpelt, objektorienteret og typestærkt.

Kurset henvender sig til

Kurset er rettet mod dig som udvikler som ønsker at komme videre i din anvendelse af Visual Studio 2010 og VB.NET. Du vil efter kurset have dybere forståelse for VB.NET, som er afgørende for, at man kan begynde at anvende objekt orienteret programmering i udvikling.

Forudsætninger

Det forventes at du har erfaring med programmering i C, C++, Visual Basic, Java, Delphi eller andre ligende højniveau sprog på niveau med vores ?Grundlæggende VB.NET?. Det vil også være en fordel, hvis du tidligere har stiftet bekendskab med de objekt orienterede begreber.

Kurset er baseret på Visual Studio 2010, men brugere af tidligere versioner kan med fordel og uden problemer deltage.


Kursusindhold

Kursus indhold

Interfaces

 • Implicite implementering
 • Explicit implementering
 • Nedarvning

 

Delegates og Events

At nedlægge et objekt


 • Destructors
 • Garbage Collection
 • Dispose
Generic

 • Generic Collections
 • Custom Generic members
 • Custom Generic Classes
CLR

 • System.Object
 • GetType
 • ToString
 • GetHashCode
 • Equals
Avanceret VB.NET

 • Partial Classes
 • Nullable types
 • Anonyme metoder
 • Anonyme klasser
 • Afledte typer
 • Extention methods
 • Partial methods
 • Automatic properties
 • Object initializers

 

Asynkrone metodekald

Fil IO og Serialization

 • Deploying Assemblies
 • Clickonce
 • Setup projekt

 

Attributes


Efter kurset vil du have en forståelse for:

System.Object
Interfaces
Delegates og Events
Garbage Collection
Destructors
Generic
Avanceret C#
Asyncrone metodekald
Fil IO
Serilization
Deploying
Attributter
Kursusdato

Hørkær 18, 2730 Herlev - Tlf: 77 300 300 - Email: idgkurser@idg.dk - CVR: 65970414
IDG Kurser - Copyright © 2014 - Computerworld A/S - IDG.dk