IT forandringsledelse - Kursus i effektiv implementering af it- og digitaliseringsløsninger

Bliv IT forandringsleder - deltag i denne bootcamp og styrk dine kompetencer til at lede gennemførelse af it- og digitaliseringsforandringer


Afholdelsesdatoer

(*) Kurser markeret med en grøn stjerne afholdes og der er enkelte ledige pladser.


Kurset henvender sig til

Kurset henvender sig til ledere, der ønsker let tilgængelige, konkrete metoder og redskaber til succesfuld implementering af projekter med IT og digitalisering.

Forudsætninger


Kursusindhold

Forløbet er praktisk orienteret, og giver deltageren metoder samt værktøjer til arbejdet med opgaver og udfordringer, hvor succes er afhængig af ledelse, samarbejde og teamwork og hvor kravet også er effektivitet og gevinstrealisering.

Du bliver undervist i internationale anerkendte og efterprøvede metoder og teknikker. Kurset er tilpasset, så det giver den enkelte deltager ballast og kompetencer i IT forandringsledelse og succesfuld projektimplementering.  

Der arbejdes aktivt med praktiske eksempler og cases fra succesfulde og ikke succesfulde projekter.

Mellem mødedagene på kursus er indbygget on the job training med opgaver, der tager udgangspunkt i deltagernes egne opgaver.

Udbytte for deltagere på kurset: Efter kurset vil du som deltagere have fået viden, indsigt, metoder og sparring til, hvordan du sikrer succesfulde implementering af IT projekter (forandringer) i din organisation.  Hvilke faser du skal igennem med ledelsen, interessenter, brugergrupper og brugere fra din organisation.

Du får styrket dine kompetencer i hvordan du sikrer, at projektet skaber værdi og gevinstrealisering, hvordan du kommunikerer gode og mindre gode resultater og hvordan ledelse udøves i forskellige situationer.

Du får indsigt i hvordan dine kompetencer i IT forandringsledelse ser ud - hvor er de stærke sider, samt hvor skal du udvikle dig. Udviklingsområder hjælper vi dig med at udvikle under kurset og og du lærer hvordan du arbejder videre med disse.

Du vil have fået forståelse for hvordan dine kollegaer og medarbejdere reagerer psykologisk på IT forandringer. Du bliver udstyret med metoder til at motivere og implementere forandringerne gennem tilpasset kommunikation, der højner målrettethed, engagement og ejerskab.

Kurset er målrettet: CIO´s, IT-chefer, IT-teamledere og andre med ledelsesansvar for implementering af IT og digitalisering til brugere.

Andre med ledelsesansvar kan få stort udbytte af kurset fordi viden, indsigt og metoder til at sikre IT projektsucceser er universelle. IT projekter er i den sammenhæng glimrende cases for at forstå principper og værktøjer i effektiv forandringsledelse.

 

Kurset omhandler

Succesfulde IT forandringer og ikke succesfulde
- Hvordan skaber du det succesfulde IT eller digitaliseringsprojekt?
- Hvilke faldgruber skal du undgå for at sikre mod fiasko.
- Hvordan sikrer du/IT afdelingen får succes?
- Hvorfor det er nødvendigt med ledelseskompetencer og ikke kun management i forbindelse med gennemførelse af succesfulde IT projekter og løbende IT forbedringer.

Dine kompetencer som leder af forandringer
- Gennemgang af kompetencer, der er nødvendige for at kunne lede IT projekter og implementeringsopgaver på ledelsesniveau.
- Hvor er dine stærke kompetencer i IT forandringsledelse og hvilke områder skal du fokusere på for at dygtig gøre dig?
- Udarbejdelse af personlig handlingsplan
.
Kommunikation som en ledelsesfaktor i IT og digitalisering
-
En af de vigtigste faktorer for succesfulde IT forandringer er god kommunikation og vedvarende tilrettet modtagerne - både ledere og brugere.
- Kommunikation som alle ikke IT faglige forstår og kan forholde sig til.Herunder bestyrelse, ledelse og slutbrugere.
- Holdningsbearbejdning.

Forandringsmetoder og modeller til IT forandringer
- Gennemgang af de mest effektfulde metoder og modeller på en enkel og overskuelig måde, der kan bruges direkte i dagligdagen.
- Involvering sikrer et succesfuldt IT projekt og giver et holistisk resultat.

Udfordringerne i et IT forandringsprojekt
-
Den største udforing i et IT forandringsprojekt er implementering og drift - herunder brugerne på alle niveauer.
- Lær at identificere og forbered dig på udfordringer også fra øverste ledelse, funktionsledere og teamledere.
- Minimering af produktivitetsnedgang i organisationen.
- De 4 kriterier for et succesfuldt IT projekt.- Udvælgelse af synlige og hurtige gevinster ved IT projekt eller IT forbedringer.
- Udvælgelse af længerevarende IT projekter med høj gevinst.

Forventningsstyring til ledelse og organisation ved IT og digitaliserings projekter
- Aftalegrundlag for implementering og drift, der kan overholdes.
- Afstemning af ansvar og kommunikation i forbindelse med projektet.
- Træd i karakter som en leder, der kan effektuere og reagere handlingsorienteret.
- Kommunikation

De forskellige faser i et implementeringsprojekt
- Gennemgang af de forskellige faser, der er nødvendige for styring og succes.
- Undgå svage led og faldgruber i forbindelse med ledelse og ledelseskompetencer.

Kend din organisation, alle afdelinger og profiler på brugergrupper
-
Værdien af atkende din organisation og forstå den enkeltes dagligdag og udfordringer som medarbejder.
- Vær bevidst om at kommunikere IT forandringen som forbedringer for brugerne

Sæt læringsmål for organisationen
- Fokuser ikke kun på det endelige mål for IT projektet, du kan med fordel sætte delmål i forbindelse med læring hos brugerne.
- Motivering af organisationen og brugere til forandringerne.

Håndtering af modstand for forandringer
- Indføring i viden om hvad der bekymrer mennesker ved forandringer, og hvordan du som leder, kan hjælpe med at skabe tryghed.
- Identificer formelle og uformelle nøglepersoner mod forandringerne.
- Sæt dit hold af "hjælpere".
- Motivering til forandringer.

Hvordan du sikrer flow i dit IT implementeringsprojekt
- Fokusering på milepæle, motivation og engagement.

Et succesfuldt IT projekt er også resten af organisationens lederes ansvar
-
Du har det endelige ansvar og er synlig i forhold til succes eller fiasko - fokus og styring til succes.

Synlig gevinstrealisering af IT projekter
- Lær at kommunikere værdien af IT projektet til ledelse og organisationen
- Ledelsesmæssig synliggørelse af opnåelse af milepæle og værdien af disse.
- Ledelsesmæssig overdragelse af IT projektet til drift.

Personlig handlingsplan
-
Du udarbejder en personlig handlingsplan for din forsatte udvikling som IT forandringsleder.


Bevis for gennemførelse:
Du vil som deltager modtage et bevis for at have gennemført Bootcampen som IT forandringsleder, hvis du har deltaget alle dage.

Varighed:
 
4 dage fordelt over 2 x 2 dage.

Du modtager løbende coaching på egne projekter under forløbet, hvilket også betyder, at deltagerantallet er stærkt begrænset.

Inden du starter:
Inden start gennemfører du en personlighedsanalyse og får en personlig tilbagemelding omkring fokusområder til udvikling som IT forandringsleder.

Under forløbet:
Undervisningen skifter naturligt mellem gennemgang af teori, praktiske eksempler og relevante opgaver inden for IT forandringsledelse. Derved sikres du det højst tænkelige udbytte af kurset, og direkte efter kurset kan du benytte din nye viden i dagligdagen.

Gratis hotline:
Gratis hotline efter Bootcampen omhandlende spørgsmål til gennemgåede teknikker og metoder er inkluderet i prisen.

Bootcampens uddannelsesleder:
Kristine Koed er udvikler af forløbet og har beskæftiget sig med krydsfeltet IT og forretning i 15 år og har uddannelser, der understøtter begge områder. Hun arbejder som Executive Advisor for topledelse på forretningssiden, IT værdiskabelse og ledelse.
Hun udvikler løbende uddannelser og kurser til IT medarbejdere, IT konsulenter, IT chefer og CIO`s indenfor ledelse, IT forandringsledelse og gevinstrealisering, kommunikation og samarbejde mellem IT og forretning samt værdiskabelse af IT til forretningsorganisationen. Kristine Koed har udviklet og afholder Danmarks eneste CIO uddannelse, der gør IT chefen til værdiskabende leder.

Hun arbejder aktivt med procesoptimeringer i krydsfeltet IT og forretning, hvilket betyder hun har en opdateret viden om gevinstrealisering på IT og digitaliserings projekter. Endvidere er hun forfatter til bogen, "Den værdiskabende IT leder" der udkommer gennem Djøf.

Forløbet får også besøg af gæstetalere med stor viden om området.

Praktiske forhold:
Kurset afholdes som åbent forløb i København. Kan også afholdes som lukket forløb i din egen organisation mod en merpris for tilretning.


Kursusdato


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 24.600,- (ex. moms)
Varighed: 4 dage
Bemærk: Personanalyse og personlig tilbagemelding kr. 1.500,- ekskl. moms pr. deltager

4 dage fordelt over 2 x 2 dage.
Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt


Vi har kurset til dig, der er It-leder og har brug for ny inspiration og nye værktøjer.


Den daglige ledelse i en gruppe af It-folk - eller implementeringen af nye værktøjer, rutiner eller opgaver kræver, at du som leder er udstyret med de rigtige værktøjer, så opgaverne bliver løst til alles tilfredshed og du ikke mindst er tilfreds med resultaterne.
Vi tilbyder ledelseskurser på flere niveauer, lige fra det mest grundlæggende til topledelse:

Projektledelse grundlæggende
It-forandringsledelse
It-ledelse
It-chef (CIO) it- og digital ledelse

Du finder alle relevante oplysninger om de enkelte kurser ved at klikke på det link, der passer dig bedst. Har du spørgsmål til kurserne, så er du velkommen til at kontakte os. Ring 77 300 123.
Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 300
Email: kursus@idg.dk
CVR: 65970414