Cultivator-salgsledelse - Optimering af virksomhedens salg

Få masser af inspiration og en solid værktøjskasse med konkrete og brugbare metoder til effektfuld salgsledelse, så du efter træningen / kurset er blevet bedre til at opnå større resultater sammen med - og gennem - dit salgsteam.


Afholdelsesdatoer

Ring til IDG Kurser på +45 77 300 300
eller mail på kursus@idg.dk
for nærmere info angående datoer.


Kursusmål

Målet med træningen/salgskurset er, at du bliver bedre til at:

· Skabe større resultater sammen med - og gennem - dine sælgere.
· Opnå bedre resultater gennem god planlægning og effektiv målstyring.
· Udvikle og motivere dine sælgere så de udviser begejstring og passion .
· Påvirke dine sælgere gennem indsigt i persontypologien og bedre personlig kommunikation.
· Skabe direkte sammenhæng mellem din virksomheds strategi og de gennemførte aktiviteter.
· Gennemføre medarbejdersamtaler effektfuldt og motiverende så den ønskede adfærd opnås.
· Udvikle din personlige lederstil, så du bliver bedre til at opnå resultater gennem - og sammen med - andre.
· Lede salgsstyrken mere målrettet, så du sikrer maksimal udnyttelse af den sælgernes potentiale.
· Udnytte din egen tid bedre - til gavn for dine medarbejdere, din virksomhed og dig selv.

Kurset henvender sig til

Salgschefer, salgsledere og salgsdirektører, som har ansvaret for en salgsafdeling eller et salgsteam.
Typiske deltagere er:

- Salgschefer.
- Salgsdirektører.
- Salgsledere.
- Markedschefer.
- Regionschefer.
- Call-centerledere.

Forudsætninger

Inden træningen/kurset sender vi dig en mail med de overvejelser, du skal gøre dig, inden vi ses.

Træningen består af en vekslen mellem præsentationer, dialog, erfarings udveksling, øvelser og case-træning. Vi ved, hvor vigtigt det er, at du får tid til at arbejde med opgaverne i praksis - derfor er der masser af dagligdags relaterede øvelser i undervisningen

Cultivators salgsledelsesværktøj og metoder anvendes succesfuldt af ledere i det meste af verden. Cultivator har trænet flere tusinde ledere, og på kurset får du koncentratet af Cultivators samlede erfaringer med salgsledelse fra en stor bredde af virksomheder og brancher

Undervisningen gennemføres af Danmarks bedste lederudviklingskonsulenter fra Cultivator


Kursusindhold

Modul 1 - Introduktion af værktøjskassen.
Vi sætter scenen og introducerer Cultivators værktøjskasse. Temaerne er blandt andet:

· Grundlæggende holdninger til disciplinen ledelse, medarbejdere og kunder.
· Salgslederens ansvarsområder og arbejdsopgaver.
· Produktiv ledertid.
· Kortlægning og udvikling af salgsplatformen og kundeplatformen.
· Salgsplanlægning og målstyring.
· Sælgerens produktive salgstid.
· Sælgerens prioritering af aktiviteter og indsatser.
· Påvirkning af adfærd.
· Motivation og udvikling af sælgere.
· Din personlige udviklingsplan.


Modul 2 - brug af værktøjskassen
Her træner vi de introducerede værktøjer fra Modul 1 og udveksler erfaringer. Alle får personlig feedback fra Cultivators lederudviklingskonsulent, og får inspiration til hvilke områder, de med fordel kan arbejde med efter dette modul. Temaerne er blandt andet:

· Udarbejdelse af strategier og handlingsplaner.
· Din personlige lederstil.
· Persontypologier.
· Effektiv kommunikation.
· Mødeledelse.
· Sambesøg og medlyt.
· Udarbejdelse af udviklingsplaner.


Modul 3 - Effektfuld brug af værktøjskassen
Vi træner med baggrund i medbragte cases og udveksler erfaringen mht. brugen af værktøjskassen. Alle får personlig feedback fra Cultivators lederudviklingskonsulent, og alle får inspiration til hvilke områder, der med fordel kan arbejdes med efter deltagelsen på uddannelsen. Nye temaer er:

· Coaching og træning af sælgerne.
· Medarbejdersamtaler.
o Rekrutteringssamtalen.
o Udviklingssamtalen.
o Motivationssamtalen.
o Den svære samtale.
o Afviklingssamtalen.
· Introduktion af nye sælgere.


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 30.000,- (ex. moms)
Varighed: dag
Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

KURSUS NYHEDER
Nyt Machine Learning kursus
Brug data til at estimere, hvad der vil ske i fremtiden. Hvem der misbruger deres beføjelser eller hvilke kunder, der har størst risiko for at opsige deres aftale? Du lærer at bringe data til live og herigennem træffe bedre beslutninger. 
Vil du vide mere, eller tilmelde dig, klikker du her

DevOps kursus - praktisk forløb
Udvikler og vedligeholder du apps eller Cloud-baserede services? Ønsker du højere kvalitet, hurtigere releases og mere effektiv udvikling? Så er dette kursus noget for dig.
Vil du vide mere, eller tilmelde dig, klikker du her


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: kursus@idg.dk
CVR: 65970414