Informationssikkerhed - ISO/IEC

Kursusmål


Kurset henvender sig til

Kurset er målrettet ledere og medarbejdere, som har til opgave at planlægge, udrulle, vedligeholde eller forbedre et ledelsessystem efter ISO/IEC 27001-standarden.

Forudsætninger

Der er ingen formelle forudsætninger til kurset, men det forventes, at du har en generel interesse eller viden om informationssikkerhed, it-sikkerhed eller tilhørende standarder inden for området.

Kursusindhold


Dag 1


Dag 2


Dag 3


Du modtager på kurset præsentationen udskrevet i note-format. Ligeledes vil præsentationen blive gjort tilgængelig elektronisk.

Informationssikkerhed er i dag af stor betydning for alle organisationer - offentlige som private. ISO/IEC 27000-familien af standarder er udviklet som en hjalp til organisationers sikring af deres forretningskritiske aktiver. ISO/IEC 27001 specificerer kravene til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) inden for virksomhedens rammer. Den indeholder også krav til vurdering og håndtering af informationssikkerhedsrisici, som passer til virksomhedens behov.

Praktiske oplysninger

Pris: kr. 12.500,- (ekskl. moms)
Varighed: 3 dage
Afholdelsesdatoer:
  • Online den 30, 1 og 2 juli. Kl. 9-12
  • Online6,7 og 8 dec. Kl. 9-12

Tilmelding

Tilmeld dig på www.idgkurser.dk/kursus/1078 eller kontakt IDG Kurser på telefon 77 300 300.