Projektlederen

Styrk dine kompetencer som projektleder og få værktøjerne og viden til at arbejde med mere komplekse projekter.Kurset henvender sig til

Projektledere med nogle års erfaring og nu ønsker et dybere kendskab til både projektledelse og - styring, og/eller skal i gang med at arbejde med mere komplekse projekter og har brug for sparring og vejledning til dette.

Forudsætninger

Projektlederen er uddannelsen til dig, der har praktisk erfaring med projektledelse og har brug for viden og metoder til at arbejde professionelt med projektledelse i din organisation. Uddannelsen er relevant for ansatte i både private virksomheder, offentlige organisationer og interesseorganisationer.


Kursusindhold

Med Projektlederen får du en stærk og praksisnær projektlederuddannelse, der styrker dine kompetencer inden for ledelse, kommunikation og konflikthåndtering, ligesom du får helt styr på dine projekters fremdrift, forankring og effekt.  

Du arbejder desuden med din egen projektplan, som du efter endt uddannelse kan tage med hjem i virksomheden og implementere med det samme.

På Projektlederen lærer du blandt andet at:

  • udarbejde en god projektformulering og SWOT-analyse
  • arbejde effektivt med et projekts mål og fremgangsmåder, risici, kvalitet, budget og planstyring
  • sammensætte, styre og lede dit projektteam gennem svære og komplekse projekter
  • udvikle dit projektteam via motivation, konflikthåndtering og kvalitetsstyring
  • arbejde med dine personlige udfordringer som leder
  • afslutte, evaluere, forankre og aflevere dine projekter til fortsat drift
  • præsentere dine projekter så godt, at du kan samle og sælge dit projekt over for eksterne som interne interessenter

Derudover får du udarbejdet en Belbin Teamrolle-profil, så du kan udnytte dine stærke og svage sider som projektleder bedst muligt, samtidig med at du kan bruge denne viden i praksis til at sammensætte de helt rigtige projektdeltagere til dit team.

Praktiske oplysninger:

Undervisningen koster DKK 29.900 ekskl. moms, inkl. forplejning og varer i alt 11 dage fordelt over ca. 4-5 måneder. Inkl. materialer


Registreringer/certificeringer

Alle undervisningsdagene er IMPA-registreret. Det betyder, at kurset Projektlederen er verificeret af Dansk Projektledelse, og du dermed får en internationalt anerkendt projektlederuddannelse.

Er du allerede en PMI®-certificeret projektleder, kan du på Projektlederen desuden opnå 61 Professionel Development Units (PDU) til din/dine PMI-certificeringer, samtidig med at du fornyer din projektlederviden.  

Undervisningsmateriale 

Du får udleveret to bøger:

  • "Projektledelse - teori og praksis" af Bjarne Kousholt
  • "Grundbog i projektledelse" af Hans Mikkelsen og Jens Ove Riis

Derudover får du udarbejdet en Belbin Teamrolle-profil, og du arbejder med dit eget projekt i forløbet.

Uddannelsesbevis:

Som afslutning på Projektlederen skal du til en mundtlig præsentation, som bedømmes tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende, og du skal besvare en multiple choice-opgave med 40 spørgsmål. Resultatet af den mundtlige præsentation og multiple choice-opgaven bliver skrevet på dit uddannelsesbevis.


Kursusdato


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 29.900,- (ex. moms)
Varighed: 11 dage
Bemærk: Kursussted: Kolding
Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

KURSUS NYHEDER
Nyt Machine Learning kursus
Brug data til at estimere, hvad der vil ske i fremtiden. Hvem der misbruger deres beføjelser eller hvilke kunder, der har størst risiko for at opsige deres aftale? Du lærer at bringe data til live og herigennem træffe bedre beslutninger. 
Vil du vide mere, eller tilmelde dig, klikker du her

DevOps kursus - praktisk forløb
Udvikler og vedligeholder du apps eller Cloud-baserede services? Ønsker du højere kvalitet, hurtigere releases og mere effektiv udvikling? Så er dette kursus noget for dig.
Vil du vide mere, eller tilmelde dig, klikker du her


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: kursus@idg.dk
CVR: 65970414