Machine Learning kursus

Lær at bruge data til at estimere, hvad der vil ske i fremtiden. Vil du gerne vide, hvem der snyder eller misbruger deres beføjelser? Eller hvilke af dine kunder/medlemmer, der har størst risiko for at opsige deres aftale? På kurset lærer du at bringe din organisations data til live og at træffe bedre beslutninger om blandt andet disse emner.

Kursusmål

Har du en fornemmelse af, dine data kan bruges til mere end bare rapportering af, hvad der er sket? Hvis du allerede har en vis erfaring med data, så kan machine learning (advanced analytics, artificial intelligence og data mining) hjælpe dig til at bruge data på en mere aktiv måde. 

Kurset henvender sig til

Kurset er tiltænkt dig, der ikke før har arbejdet med Machine Learning, men som har en grundlæggende forståelse indenfor data / business intelligence.

Forudsætninger

En interesse for at lære om Machine Learning.


Kursusindhold

  • Opstilling af business case
  • Formulering af de rette spørgsmål
  • Datapræparation: Korrelation af inputvariable, dataformater, filtrering af rækker, ”oversampling” af rækker, håndtering af blanke, skalering af variable
  • Algoritmetyper: Regression, binær klassificering, multiklassificering, tidsserieanalyse (forecasting), anomali detektering og klyngeanalyse (clustering)
  • Algoritmevalg og -tuning: F.eks. beslutningstræer, -skove og jungler, neurale netværk, support-vektormaskiner
  • Boosting, hyperparametertuning og krydsvalidering
  • Validering: Confusion matrix, ROC-kurver, præcision, sensitivitet og krydsvalidering
  • Idriftsættelse og og uddannelse
  • Kontinuerlig validering

Med udgangspunkt i øvelser baseret på problemer fra den virkelige verden vil du prøve, hvordan du bearbejder data til at kunne besvare de spørgsmål, du stiller og hvordan det bringes til en form mest optimal for den valgte algoritme. Du vil prøve at udvikle din egen model i værktøjet Azure Machine Learning fra Microsoft, og du vil få praktisk erfaring med forskellige måder at måle, om en model rammer rigtigt.

Underviser
Christian Vinter er en erfaren underviser og konsulent med en ph.d. i numerisk astrofysik. Han er leder af et machine learning-team hos et stort, nordisk konsulenthus. Ud over at undervise i alle typer virksomheder og fra folkeskole og gymnasium til universitet i ind- og udland arbejder han med at lave machine learning-løsninger for store og små kunder i Danmark. Christian har også arbejdet for nogle af landets største banker og forsikringsselskaber.

Kursusdato


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 15.000,- (ex. moms)
Varighed: 3 dage


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

KURSUS NYHEDER
Nyt Machine Learning kursus
Brug data til at estimere, hvad der vil ske i fremtiden. Hvem der misbruger deres beføjelser eller hvilke kunder, der har størst risiko for at opsige deres aftale? Du lærer at bringe data til live og herigennem træffe bedre beslutninger. 
Vil du vide mere, eller tilmelde dig, klikker du her

DevOps kursus - praktisk forløb
Udvikler og vedligeholder du apps eller Cloud-baserede services? Ønsker du højere kvalitet, hurtigere releases og mere effektiv udvikling? Så er dette kursus noget for dig.
Vil du vide mere, eller tilmelde dig, klikker du her


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: kursus@idg.dk
CVR: 65970414