P3O® Foundation

Dette kursus giver dig viden om tilgange og praktiske værktøjer til samt rådgivning om etablering af en effektiv funktion til support, kvalitetssikring og strategisk planlægning i en organisation. Kurset er baseret på den anerkendte best practice vejledning "Portfolio, Programme and Project Offices - P3O®" for organisationer, der ønsker at styrke realiseringen af deres strategiske målsætninger. Kurset vil sætte dig i stand til at definere en supportstruktur og vurdere din organisations P3O modenhed.


Afholdelsesdatoer

Ring til IDG Kurser på +45 77 300 123
eller mail på idgkurser@idg.dk
for nærmere info angående datoer.

Kursusmål


 • Kende forskellige tilgange til forandringsledelse, som benyttes i organisationer – herunder program-, projekt- og risikostyring
 • Opnå indblik i samspillet mellem den forretningsmæssig drift og forandringsprocesser samt hvordan disse kan bidrage til at realisere strategiske målsætninger
 • Opnå kendskab til den overordnede model for support-, kvalitetssikrings- og governancestrukturer samt faktorer til skalering af et P3O-”kontor”
 • Forstå hvordan en organisations P3O modenhed indvirker på implementeringen eller optimeringen af en P3O funktion
 • Forstå best practice tilgange til de support- og kvalitetsaktiviteter,der varetages af P3Oer samt hvordan P3O’er kan bidrage til at realisere værdien af de forretningsmæssige forandringer.
 • Forberede og bestå P3O Foundation eksamen.

Kurset henvender sig til

Kurset er relevant for dig, der har ledelsesmæssigt ansvar for din organisations initiativer til forandring. Du deltager i organisationens strategiske/forretningsmæssige planlægning, porteføljeledelse eller øverste ledelse. Du kan også have fordel af kurset som leder eller medarbejder i et program- eller projektkontor.

Forudsætninger

Kende forskellige tilgange til forandringsledelse, som benyttes i organisationer - herunder program-, projekt- og risikostyring
Opnå indblik i samspillet mellem den forretningsmæssig drift og forandringsprocesser samt hvordan disse kan bidrage til at realisere strategiske målsætninger
Opnå kendskab til den overordnede model for support-, kvalitetssikrings- og governancestrukturer samt faktorer til skalering af et P3O-"kontor"
Forstå hvordan en organisations P3O modenhed indvirker på implementeringen eller optimeringen af en P3O funktion
Forstå best practice tilgange til de support- og kvalitetsaktiviteter,der varetages af P3Oer samt hvordan P3Oer kan bidrage til at realisere værdien af de forretningsmæssige forandringer.
Forberede og bestå P3O Foundation eksamen


Kursusindhold

Styre forretningen; forandre forretningen;

Organisatoriske tilgange til forandring via portefølje-, program- og projektledelse

Styring af forretningsmæssige forandringer i forhold til drift og stabil produktion

 • Komponenter i portefølje- program- og projektkontorer

En overordnet model for en P3O-organisation

Forskellige måder at implementere P3O komponenter med henblik på at realisere værdi

 • Business Casen for et P3O; hvorfor gøre tingene anderledes
 • hvordan sælger vi ideen?

Hvordan en vellykket implementering af P3O tilfører værdi til organisationen

Forskellige interessenters og brugeres interesser i P3O ydelser

Principper for måling af P3Oers præstationer og udviklingen af relevante KPIer

 • Design og tilpasning af dit P3O;
 • Oprettelse af et P3O samt faktorer, du bør overveje, når du designer din egen model?.

Organisatoriske styringselementer ? rapportering, ejerskab og organisatorisk placering af et P3O.

 • Implementering af et P3O;

Implementering af P3O som et program; kerneaktiviteter; anvendelse af et ?Blueprint?

Vejledning om oprettelse af midlertidige P3Oer (f.eks. for selvstændige programmer eller projekter)

 • Best practice værktøjer og teknikker;

Værktøjer til at sikre og understøtte, at et P3O bidrager til samarbejde og organisatorisk integration.

Management dashboards, videnledelse og forretningens procesdiagrammer.

 • Organisation; ansvarsområder, roller og styringselementer for et effektivt P3O;

Undersøge hvilke roller, der er behov for; ledelse samt faglige og administrative roller

Definering af centrale leder-, fag-, og administrative roller; færdigheder og kompetencer

Undervisere:

Kurset udbydes i partnerskab med den internationalt akkrediterede P3O, PRINCE2® og MSP® uddannelsesorganisation, Maven Training. Undervisere og materiale er akkrediteret af APM Group.

Kurset afholdes på engelsk med engelske materialer og engelsk eksamen.

Prisen indeholder:

 • Den officielle P3O manual: Portfolio, Programme and Project Offices - P3O®
 • P3O Forberedelseshæfte
 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 • Forplejning under kurset
 • Max. 14 deltagere

Praktiske oplysninger

Pris: kr. 13.500,- (ex. moms)
Varighed: dag
Bemærk: Kurset afholdes på engelsk med engelske materialer og engelsk eksamen.

Ekskl. moms
Inkl. certificering,materialer, manual og forplejning

Afholdelsesdatoer

Ring til IDG Kurser på +45 77 300 123
eller mail på idgkurser@idg.dk
for nærmere info angående datoer.


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

Kom til TIPS & TRICKS med Excel
Vores dygtige Excel-underviser Ernst Lohse viser spændende sider af Excel torsdag d. 29. august kl. 14 i vores lokaler i Herlev. Arrangementer er gratis for deltagerne.
AFLYST

Kursuslokaler udlejes med og uden PC
Har du brug for et undervisningslokale med plads til op til 15 deltagere, så kan vi tilbyde fuldt udstyrede lokaler.
Inkl. i prisen er fuld forplejning samt teknisk support og service.
Interesseret?
Kontakt os på telefon 77 300 123 og hør mere.

NYHED: Robotic Process Automation - Udvidet RPA 2.0
Vi har bygget videre på vores introduktionskursus til RPA og har sammensat dette udvidede kursusforløb med fokus på de nyeste teknologier som IPA, machine learning og sproggenkendelse. Vi undersøger også, hvordan RPA påvirker organiseringen og rollefordelingerne ude i virksomhederne og hvilke muligheder det giver.
Se hele programmet her!

NYHED!: IT Kriseledelse - Cyber Crisis Management
På vores nyeste digital-sikkerhedskursus får du praktiske værktøjer, solid rådgivning og bliver stresstestet / udfordret af underviserne, Ken Bonefeld og Christian Thygesen
Se det fulde program her!

It Executive Masterclass
For dig der har brug for ledelsesværktøjer til at styrke din ledelse, innovation og eksekvering i en digital verden. IDG Kursers flagskibsuddannelse til ledere med ansvaret for digitalisering, nye teknologier og de mange forandringer, som følger i kølvandet på datadreven digital ledelse. Læs mere her


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414