IT Executive Masterclass - Styrk din ledelse, innovation og eksekvering i en digital verden.

Få værktøjerne, erfaringerne og metoderne til at navigere effektivt i krydsfeltet mellem ledelse, teamet, kunderne og digitaliseringskrav.

Kursusmål

Baggrunden for It Executive Masterclass
Virksomheder, organisationer og endda samfundet som helhed udfordres i stigende grad af ny teknologi, voksende mængder data og digitaliseringsmuligheder. De lavest hængende frugter er efterhånden blevet plukket og digitaliseringsmulighederne indenfor eksempelvis kunstig intelligens, sikkerhed og udvikling presser sig på og rækker længere og længere ind i virksomhedernes værdikæder.

Medarbejdere og teams bliver i stigende grad også mere vidende og specialiserede. Det stiller større og større krav til den direkte leder og udfordrer måderne man arbejder, kommunikerer og organiserer sig på. At lægge - og implementere langsigtede strategier bliver udfordret af et sløret helhedsbillede, fragmenterede informationer og rivende teknologisk udvikling.
Mange it-professionelle oplever, at der på den ene side er et pres fra ledelsen i forhold til at innovere og modernisere samtidigt med, at der på den anden side hersker en konservatisme eller manglende indsigt, som kan stå i vejen for udvikling og fornyelse.

Derfor bliver det endnu vigtigere for den fremsynede mellemleder, CIO eller IT Chef, at kunne kommunikere og dokumentere vigtigheden af digitale løsninger i forhold til både kunder, medarbejdere og ledelsen.
Det er i dette lys at IDG Kurser i samarbejde med ASAP Consult har tilrettelagt et uddannelsforløb til digitale ledere, IT Executive Masterclass:


Kurset henvender sig til

Masterclassen er for dig, som har ansvaret for implementeringen af nye teknologier og et specialiseret team at lede, eller en forventning om at skulle det i fremtiden.
Den er for dig, som er CIO, it-chef eller digital leder med behov for at styrke dine kompetencer som effektiv businesspartner og kommunikator over for topledelsen og den øvrige organisation.

Forudsætninger

Du er CIO, CTO, COO, it-chef eller it-afdelingsleder.


Kursusindhold

Uddannelsen indeholder følgende elementer: 

 • Gennemgang af udfordringer og muligheder, herunder hvilket mindset og indstilling som gør det muligt at få fuldt udbytte af digitalisering og Big Data.
 • IT Ledelse i en ny digital verden.
 • Teamledelse - Sådan skaber du et højtydende team af specialister. 
 • Overblik over Agile og Lean Thinking -  Lederskab med SCRUM og modeller til styring af strategiske      projekter.
 • Forandrings - og forbedringsledelse i den digitale tidsalder.  
 • Den personlige kommunikation udadtil, branding og krisehåndtering. 
 • Den personlige kommunikation indadtil, intern markedsføring og metoder til præsentationsteknik. 
 • GDPR og sikkerhed - Persondataforordningen og cybersecurity på strategisk niveau. 
 • Fremtidens it teams. It's rolle i fremtidens organisationer og inspiration til fremadrettede handleplaner. 
 • Udarbejdelse af handleplan og individuel leder-coaching.
 • Evaluering af forløbet, handleplan og coaching. 

Hvorfor skal du tilmelde dig It Executive Masterclass? 
Oplever du selv, som CIO, it-chef eller digital leder, at det er svært at skabe sammenhæng mellem organisationens forretningsstrategi og it-afdelingens mål og strategi? Oplever du, at det er vanskeligt at formidle og dokumentere ROI af digitale løsninger til organisationens forretningsledere? Og er du under pres for nye digitale it-løsninger, der er svære at etablere en værdidialog omkring, så vil du få et stort udbytte af IT Executive Masterclass.

Gennem kurset udvikler du en grundig forståelse af din egen virksomhed og din egen rolle i forhold til digitalisering og nye teknologier. Indholdet af uddannelsen er designet til at styrke din position og øge dine chancerne for at få succes med udvælgelsen, implementeringen og driften af nye digitale løsninger. Du får værktøjer til at kommunikere med din egen ledelse, medarbejdere og omverden, så det i sidste evne gavner dig og virksomheden. Ligeledes får du gennem uddannelsesforløbet en bedre forståelse af din egen ledelsesrolle, din personlige ledelsesstil og de signaler du bevidst og ubevidst sender. 

Link:
Underviserholdet. 

Link:
Indholdet på de enkelte undervisningsdage.


Uddannelsen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praksis og gennemføres med 1:1 coaching, så effekten og værdien optimeres for hver enkelt deltager. Afslutningsvist får du en konkret og individuel handleplan for din fremadrettede ledelsesrolle, udarbejdet i samarbejde med dit nye deltagernetværk, underviserne og din ledelsescoach.
Ved tilmedling modtager du en personlig Ipad, som indeholder undervisningsmateriale og muliggør kommunikation med undervisere, øvrige deltagere samt mobil adgang til undervisningsmaterialerne, testresultater og handlingsplan. Efter endt uddannelsesforløb er Ipaden din, så du også efterfølgende har adgang til noter, materialer og deltagernetværk.  

Undervisere og undervisningsmoduler:
Programmet og undervisningsholdet er sammensat i samarbejde med ASAPConsult. Her kan du se vores yderst erfarne hold, en stærk kombination af forskere, erhvervsledere og konsulenter

Her kan du se de enkelte undervisningsmoduler og dage. 

Jobmuligheder og karrier:

Uddannelsen er designet på en måde, som gør den relevant både i forhold til din nuværrende position og i forhold til din karriere fremadrettet. Med It Executive Masterclass er du rigtigt godt rustet til digitale lederstillinger i såvel store som mellemstore virksomheder. 

Med dine nye stærkere kompetencer, bliver du en vigtig spiller i din virksomhed. Samtidig højner du din egen markedsværdi og holder dig selv attraktiv på jobmarkedet.
Kursusdato


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 65.000,- (ex. moms)
Varighed: 12 dage
Bemærk: Afholdes hos IDG Kurser - Hørkær 18, Herlev


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

It Executive Masterclass
Styrk din ledelse, innovation og eksekvering i en digital verden. Oplever du, som leder, at det kan være svært at skabe sammenhæng mellem organisationens forretningsstrategi og digitaliseringskrav? Er du under pres for skabe nye digitale it-løsninger men møder modstand på team og ledelsesniveau? Er du interesseret i stærke kommunikationsværktøjer, som kan hjælper dig med at italesætte værdien og vigtigheden af dine beslutninger? Så vil du få et stort udbytte af IT Executive Masterclass. Læs mere her.

Persondata og datasikkerhed for praktikere - GDPR kursus
Med EU's nye persondataforordning indføres en række krav til virksomheders behandling af personoplysninger. På kurset får du praktisk anvendelig viden og metoder til at udarbejde og implementere politikker og dokumenter, så din virksomhed overholder persondataforordningen. Læs mere her!

NYHED - Robotic Process Automation
Hvad hardware-robotter har gjort i mange år for industrien, er for alvor ved at ske på kontorgangen hos virksomheder verden over for administrative arbejdsgange også. Software-robotter eller Robotic Process Automation er en effektiv og billig måde, at frigøre kræfter og ressourcer i virksomheder og organisationer. Samtidigt vil det påvirke den måde vi organiserer os på og hvilke kompetencer, der vil blive eftertragtede i fremtiden. IDG Kurser har designet dette kursus, så du kan lære at identificere områder og opgaver, som med fordel kan løses af software robotter. Læs mere her!


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: kursus@idg.dk
CVR: 65970414