IT Executive Masterclass - Digital Ledelse - Værdiskabende it-leder kursus - Styrk din ledelse, innovation og eksekvering i en digital verden.

En praktisk orienteret it-lederuddannelse. Få værktøjerne, erfaringerne og metoderne til at navigere effektivt i krydsfeltet mellem ledelse, teamet, kunderne og digitaliseringskrav.


Afholdelsesdatoer

Ring til IDG Kurser på +45 77 300 123
eller mail på idgkurser@idg.dk
for nærmere info angående datoer.

Kursusmål

Baggrunden for It Executive Masterclass
Virksomheder, organisationer og samfundet som helhed udfordres i stigende grad af ny teknologi, voksende mængder data og digitaliseringsmuligheder. De lavest hængende frugter er efterhånden blevet plukket og digitaliseringsmulighederne indenfor eksempelvis kunstig intelligens, sikkerhed/lovgivning og automatisering presser sig på og rækker længere og længere ind i virksomhedernes værdikæder.

Medarbejdere og teams bliver også i stigende grad mere vidende og specialiserede. Det stiller større krav til både den direkte leder men også på strategisk niveau. Udviklingen udfordrer måderne man tidligere har arbejdet, kommunikeret og organiseret sig på. 
Mange it-professionelle oplever desuden, at der på den ene side er et pres fra ledelsen i forhold til at innovere og modernisere samtidigt med, at der i organisationen som helhed kan være modstand mod forandringer. 

Det bliver derfor endnu vigtigere for den fremsynede mellemleder, CIO eller IT Chef, at kunne kommunikere og dokumentere vigtigheden af digitale løsninger i forhold til både kunder, medarbejdere og ledelsen. Dagene, hvor en it-chef udelukkende skulle koncentrere sig om grønne lamper er for længst ovre. Digitaliseringen er rykket helt ind i bestyrelserne og der it-chefens rolle er for mange inde i en rivende udvikling.    

Kurset henvender sig til

Masterclassen er for dig, som har ansvaret for implementeringen af nye teknologier og et specialiseret team at lede, eller en forventning om at skulle det i fremtiden.
Den er for dig, som er CIO, it-chef eller digital leder med behov for at styrke dine kompetencer som effektiv businesspartner og kommunikator over for topledelsen og den øvrige organisation.

Forudsætninger

Du er CIO, CDO, CTO, it-chef, teamleder, it-afdelingsleder etc.


Kursusindhold

Uddannelsen består af fem moduler med følgende elementer:

 Modul 1:

Digital Transformation - Din egen og din organisations digitale modenhed

Introduktion til kurset. Identificering af de største barriere i virksomheden og dit dominerende mindset. Model for arbejdet med et problem og et individuelt projekt som gennemgående element i kurset. Kort gennemgang af de forskellige begreber i det digitale univers. Gennemgang  af ”Strategy Mindset Matrix Analysis” - Modellen skitsere potentielle paradokser, modstridende krav og strategiske spændinger, der forhindrer optimal udnyttelse af digitale projekter og  Big Data i en organisation.
   

 Modul 2:

Forandringsledelse og forandringsvisioner

Vi præsenterer værktøjer til at arbejde med forandringsledelse og forandringsvision i virksomheden med udgangspunkt i dit dominerende mindset som leder.  
   
 Modul 3:

Nye teknologier & cases

Vi besøger IBM, og præsenteres for forskellige cases med fx. blockchain, robotter & IOT.  
Vi ser på cloudløsninger og platforme og sætter dette i perspektiv til egne udfordringer og muligheder.

   

 Modul 3:

Coaching I

I forbindelse med at arbejde med eget projekt gives coaching i forhold den valgte problemstilling/ udfordring.  Målet er at opstille og præsentere sin personlig plan for projektet. På sidste session i forløbet præsenteres denne og der gives feedback fra holdet og undervisere.
   

 Modul 4:

Agile & Lean Thinking

Agile og lean thinking, giver værktøjet til forskellige måder at flytte organisationen i retning af tillid, tage ejerskab, konstant forbedring, stolthed af håndværk, iboende motivation og organisation for kompleksitet. Vi dykker ned i emnet og relaterer det til din egen situation.

 

   

 Modul 4:

Kommunikation &  Konflikter

Den personlige kommunikation og forskellige kommunikationsstile. Hvordan planlægges kommunikationen? Hvad er en krises karakteristik? Præsentationsteknik, kommunikation og intern/ekstern markedsføring af dig selv som leder.


   

 Modul 5:

Compliance og Cybersecurity

Fokus på det nye GDPR paradigme, fortolkningen, største udfordringer og cybersecurity på strategisk niveau.

Coaching II

Der gives et overordnet overblik  Forberedelse til præsentation af egen plan og sparring i forbindelse med eget projekt på sidste kursusdag.

   

 Modul 5:

Coaching III & Din projektplan

Præsentation af den personlige plan for det valgte  projektet med feedback fra gruppen 
og coaches input samt gode råd til det videre forløb med implementering i egen virksomhed.


Hvorfor skal du tilmelde dig It Executive Masterclass? 
Oplever du selv, som CIO, it-chef eller digital leder, at det er svært at skabe sammenhæng mellem organisationens forretningsstrategi og it-afdelingens mål og strategi? Oplever du, at det er vanskeligt at formidle og dokumentere ROI af digitale løsninger til organisationens forretningsledere? Og er du under pres for nye digitale it-løsninger, der er svære at etablere en værdidialog omkring, så vil du få et stort udbytte af IT Executive Masterclass.

Indholdet af uddannelsen er designet til at styrke din position og øge dine chancerne for at få succes med udvælgelsen, implementeringen og driften af nye digitale løsninger. Du får også værktøjer til at kommunikere med din egen ledelse, medarbejdere og omverden, så det i sidste evne gavner dig og virksomheden. Ligeledes får du gennem uddannelsesforløbet en bedre forståelse af din egen ledelsesrolle, din personlige ledelsesstil. Det gør vi via en blanding af gennemprøvede ledelsesværktøjer, coaching og sparring, cases samt praktisk orienterede øvelser og workshops. 

Uddannelsen er praktisk tilrettelagt og gennemføres med ledelsescoaching, så effekten og værdien optimeres for hver enkelt deltager. 

Jobmuligheder og karriere:

Uddannelsen er designet på en måde, som gør den relevant både i forhold til din nuværrende position og i forhold til din karriere fremadrettet. Med dine nye stærkere kompetencer, bliver du en vigtig spiller i din virksomhed. Samtidig højner du din egen markedsværdi og holder dig selv attraktiv på jobmarkedet. Med It Executive Masterclass er du rigtigt godt rustet som digital leder. 

 


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 49.500,- (ex. moms)
Varighed: dag
Bemærk: Afholdes hos IDG Kurser - Hørkær 18, Herlev

Afholdelsesdatoer

Ring til IDG Kurser på +45 77 300 123
eller mail på idgkurser@idg.dk
for nærmere info angående datoer.


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

It-kontrakter for praktikere - næste kursus starter den 28. januar 2020
Det er afgørende for alle organisationers brug af it, at deres it-kontrakter understøtter forretningen og ikke indeholder uhensigtsmæssige faldgruber. I takt med et stigende antal it-kontrakter og øget kompleksitet i it-landskabet er det blevet både sværere og vigtigere at sikre gode it-kontrakter. En dårlig kontrakt kan betyde store omkostninger. På dette kursus bliver du klædt på til netop at håndtere både små og store it-kontrakter i praksis.
Se det fulde program her!

Digital markedsføring og personoplysninger
- næste kursus starter torsdag den 19. februar 2020
På kurset får du viden og praktisk indføring i mulighederne og faldgruberne ved markedsføringskampagner og brug af personoplysninger under GDPR, og du får en praktisk indføring i reglerne i den nye markedsføringslov og juraen ved brug af de mest anvendte platforme og teknologier.
Se det fulde program her!


GDPR - fokus på løbende drift og vedligeholdelse af compliance for praktikere
Sådan drifter du GDPR-complianceprojektet efter det er implementeret. På kurset får du praktiske og konkrete råd til, hvordan du kontinuerligt sikrer dokumentation for overholdelse af GDPR og databeskyttelsesloven.
Se hele programmet her!

Projektledelse Grundlæggende - med fokus på de grundlæggende værktøjer
Lær de mest grundlæggende elementer i et projektforløb. Du vil få værktøjer til selv at kunne planlægge og gennemføre et projekt sammen med dit projektteam
Se det fulde program her!

Kursuslokaler udlejes med og uden PC
Har du brug for et undervisningslokale med plads til op til 15 deltagere, så kan vi tilbyde fuldt udstyrede lokaler. Pris pr. dag 3.500.- kr. Forplejning 200.- kr. pr. person pr. dag.
Inkl. i prisen er teknisk support og service. Interesseret?
Kontakt os på telefon 77 300 123 og hør mere.


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414