IT Executive Masterclass - Digital Ledelse - Værdiskabende it-leder kursus - Styrk din ledelse, innovation og eksekvering i en digital verden.

En praktisk orienteret it-lederuddannelse. Få værktøjerne, erfaringerne og metoderne til at navigere effektivt i krydsfeltet mellem ledelse, teamet, kunderne og digitaliseringskrav.

Kursusmål

Baggrunden for It Executive Masterclass
Virksomheder, organisationer og samfundet som helhed udfordres i stigende grad af ny teknologi, voksende mængder data og digitaliseringsmuligheder. De lavest hængende frugter er efterhånden blevet plukket og digitaliseringsmulighederne indenfor eksempelvis kunstig intelligens, sikkerhed/lovgivning og automatisering presser sig på og rækker længere og længere ind i virksomhedernes værdikæder.

Medarbejdere og teams bliver også i stigende grad mere vidende og specialiserede. Det stiller større krav til både den direkte leder men også på strategidsk niveau. Udviklingen udfordrer måderne man tidligere har arbejdet, kommunikeret og organiseret sig på. 
Mange it-professionelle oplever desuden, at der på den ene side er et pres fra ledelsen i forhold til at innovere og modernisere samtidigt med, at der i organisationen som helhed kan være modstand mod forandringer. 

Det bliver derfor endnu vigtigere for den fremsynede mellemleder, CIO eller IT Chef, at kunne kommunikere og dokumentere vigtigheden af digitale løsninger i forhold til både kunder, medarbejdere og ledelsen.
Det er i dette lys at IDG Kurser i samarbejde med ASAP Consult har tilrettelagt et uddannelsforløb til digitale ledere, IT Executive Masterclass. 


Kurset henvender sig til

Masterclassen er for dig, som har ansvaret for implementeringen af nye teknologier og et specialiseret team at lede, eller en forventning om at skulle det i fremtiden.
Den er for dig, som er CIO, it-chef eller digital leder med behov for at styrke dine kompetencer som effektiv businesspartner og kommunikator over for topledelsen og den øvrige organisation.

Forudsætninger

Du er CIO, CTO, COO, it-chef, teamleder eller it-afdelingsleder.


Kursusindhold

Uddannelsen indeholder følgende elementer: 

 • Gennemgang af udfordringer og muligheder, herunder hvilket mindset og indstilling som gør det muligt at få fuldt udbytte af digitalisering og Big Data.
 • IT Ledelse i en ny digital verden.
 • Teamledelse - Sådan skaber du et højtydende team af specialister. 
 • Overblik over Agile og Lean Thinking - Lederskab med SCRUM og modeller til styring af strategiske projekter.
 • Forandrings - og forbedringsledelse i den digitale tidsalder.  
 • Den personlige kommunikation udadtil, branding og krisehåndtering. 
 • Den personlige kommunikation indadtil, intern markedsføring og metoder til præsentationsteknik. 
 • GDPR og sikkerhed - Persondataforordningen og cybersecurity på strategisk niveau. 
 • Fremtidens it teams. It's rolle i fremtidens organisationer og inspiration til fremadrettede handleplaner. 
 • Udarbejdelse af handleplan og individuel leder-coaching.
 • Evaluering af forløbet, præsentation af handleplan og afsluttende coaching. 

Hvorfor skal du tilmelde dig It Executive Masterclass? 
Oplever du selv, som CIO, it-chef eller digital leder, at det er svært at skabe sammenhæng mellem organisationens forretningsstrategi og it-afdelingens mål og strategi? Oplever du, at det er vanskeligt at formidle og dokumentere ROI af digitale løsninger til organisationens forretningsledere? Og er du under pres for nye digitale it-løsninger, der er svære at etablere en værdidialog omkring, så vil du få et stort udbytte af IT Executive Masterclass.

Gennem kurset udvikler du en grundig forståelse af din egen virksomhed og din egen rolle i forhold til digitalisering og nye teknologier. Indholdet af uddannelsen er designet til at styrke din position og øge dine chancerne for at få succes med udvælgelsen, implementeringen og driften af nye digitale løsninger. Du får værktøjer til at kommunikere med din egen ledelse, medarbejdere og omverden, så det i sidste evne gavner dig og virksomheden. Ligeledes får du gennem uddannelsesforløbet en bedre forståelse af din egen ledelsesrolle, din personlige ledelsesstil og de signaler du bevidst og ubevidst sender. Gennem kurset har du muligheden for at arbejde enten konkret med et projekt og/eller et strategisk tiltag som vil blive vendt og drejet og belyst fra alle tænkelige vinkler. Hvad er mulighederne? Hvilke forhindringer møder du fra organisationen og teamet? Har I den rette indstilling/mindset? 

Undervisere og undervisningsmoduler:
Programmet og undervisningsholdet er sammensat i samarbejde med ASAPConsult. Følg linket og se vores yderst erfarne hold, en stærk kombination af forskere, erhvervsledere og konsulenter samt se de enkelte undervisningsmoduler og dage. 

Se hele undervisningsprogrammet og underviserholdet her: http://asapconsult.dk/it-executive-masterclass/ 


Uddannelsen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praksis og gennemføres med 1:1 coaching, så effekten og værdien optimeres for hver enkelt deltager. Afslutningsvist får du en konkret og individuel handleplan for din fremadrettede ledelsesrolle, udarbejdet i samarbejde med dit nye deltagernetværk, underviserne og din ledelsescoach.

Jobmuligheder og karriere:

Uddannelsen er designet på en måde, som gør den relevant både i forhold til din nuværrende position og i forhold til din karriere fremadrettet. Med dine nye stærkere kompetencer, bliver du en vigtig spiller i din virksomhed. Samtidig højner du din egen markedsværdi og holder dig selv attraktiv på jobmarkedet. Med It Executive Masterclass er du rigtigt godt rustet som digital leder. 

 


Kursusdato


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 59.500,- (ex. moms)
Varighed: 6 dage
Bemærk: Afholdes hos IDG Kurser - Hørkær 18, Herlev


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

NYHED!: IT Kriseledelse - Cyber Crisis Management
På vores nyeste digital-sikkerhedskursus får du praktiske værktøjer, solid rådgivning og bliver stresstestet / udfordret af underviserne, Ken Bonefeld og Christian Thygesen
Se det fulde program her!

NYHED: Digital markedsføringsret for praktikere
Helt nyt kursus, hvor du får konkret og praktisk viden om begrænsningerne og mulighederne for digital markedsføring, så du undgår at overtræde markedsføringsloven, GDPR eller databeskyttelsesloven og derfor også undgår bøder fra Datatilsynet eller Forbrugerombudsmanden. Læs mere om kurset her!

Robotic Process Automation - RPA
Lær om software-robotter eller Robotic Process Automation, der er en effektiv og billig måde at at frigøre kræfter og ressourcer. IDG Kurser har designet dette kursus, så du kan lære at identificere områder og opgaver, som med fordel kan løses af software robotter. Læs mere her!

AfholdelsesGaranti i Århus: Robotic Process Automation – Introduktionskursus 13. marts.

It Executive Masterclass
For dig der har brug for ledelsesværktøjer til at styrke din ledelse, innovation og eksekvering i en digital verden. IDG Kursers falgskibsuddannelse til ledere med ansvaret for digitalisering, nye teknologier og de mange forandringer, som følger i kølvandet på datadreven digital ledelse. Læs mere her

GDPR og vedligeholdelse af compliance for praktikere
Sådan sikrer du, at du forpliver compliant med GDPR reglerne også når det uventede sker. På kurset får du praktiske og konkrete råd til, hvordan du fastholder og kontinuerligt vedligeholder dine politikker og regler i forhold til GDPR og databeskyttelsesloven. Læs mere her.


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414