IT Executive Masterclass - Digital Ledelse - Værdiskabende it-leder kursus

Kursusmål

Baggrunden for It Executive Masterclass
Virksomheder, organisationer og samfundet som helhed udfordres i stigende grad af ny teknologi, voksende mængder data og digitaliseringsmuligheder. De lavest hængende frugter er efterhånden blevet plukket og digitaliseringsmulighederne indenfor eksempelvis kunstig intelligens, sikkerhed/lovgivning og automatisering presser sig på og rækker længere og længere ind i virksomhedernes værdikæder.

Medarbejdere og teams bliver også i stigende grad mere vidende og specialiserede. Det stiller større krav til både den direkte leder men også på strategidsk niveau. Udviklingen udfordrer måderne man tidligere har arbejdet, kommunikeret og organiseret sig på. 
Mange it-professionelle oplever desuden, at der på den ene side er et pres fra ledelsen i forhold til at innovere og modernisere samtidigt med, at der i organisationen som helhed kan være modstand mod forandringer. 

Det bliver derfor endnu vigtigere for den fremsynede mellemleder, CIO eller IT Chef, at kunne kommunikere og dokumentere vigtigheden af digitale løsninger i forhold til både kunder, medarbejdere og ledelsen.
Det er i dette lys at IDG Kurser i samarbejde med ASAP Consult har tilrettelagt et uddannelsforløb til digitale ledere, IT Executive Masterclass. 


Kurset henvender sig til

Masterclassen er for dig, som har ansvaret for implementeringen af nye teknologier og et specialiseret team at lede, eller en forventning om at skulle det i fremtiden.
Den er for dig, som er CIO, it-chef eller digital leder med behov for at styrke dine kompetencer som effektiv businesspartner og kommunikator over for topledelsen og den øvrige organisation.

Forudsætninger

Du er CIO, CTO, COO, it-chef, teamleder eller it-afdelingsleder.

Kursusindhold

Uddannelsen indeholder følgende elementer: 


Hvorfor skal du tilmelde dig It Executive Masterclass? 
Oplever du selv, som CIO, it-chef eller digital leder, at det er svært at skabe sammenhæng mellem organisationens forretningsstrategi og it-afdelingens mål og strategi? Oplever du, at det er vanskeligt at formidle og dokumentere ROI af digitale løsninger til organisationens forretningsledere? Og er du under pres for nye digitale it-løsninger, der er svære at etablere en værdidialog omkring, så vil du få et stort udbytte af IT Executive Masterclass.

Gennem kurset udvikler du en grundig forståelse af din egen virksomhed og din egen rolle i forhold til digitalisering og nye teknologier. Indholdet af uddannelsen er designet til at styrke din position og øge dine chancerne for at få succes med udvælgelsen, implementeringen og driften af nye digitale løsninger. Du får værktøjer til at kommunikere med din egen ledelse, medarbejdere og omverden, så det i sidste evne gavner dig og virksomheden. Ligeledes får du gennem uddannelsesforløbet en bedre forståelse af din egen ledelsesrolle, din personlige ledelsesstil og de signaler du bevidst og ubevidst sender. Gennem kurset har du muligheden for at arbejde enten konkret med et projekt og/eller et strategisk tiltag som vil blive vendt og drejet og belyst fra alle tænkelige vinkler. Hvad er mulighederne? Hvilke forhindringer møder du fra organisationen og teamet? Har I den rette indstilling/mindset? 

Undervisere og undervisningsmoduler:
Programmet og undervisningsholdet er sammensat i samarbejde med ASAPConsult. Følg linket og se vores yderst erfarne hold, en stærk kombination af forskere, erhvervsledere og konsulenter samt se de enkelte undervisningsmoduler og dage. 

Se hele undervisningsprogrammet og underviserholdet her: http://asapconsult.dk/it-executive-masterclass/ 


Uddannelsen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praksis og gennemføres med 1:1 coaching, så effekten og værdien optimeres for hver enkelt deltager. Afslutningsvist får du en konkret og individuel handleplan for din fremadrettede ledelsesrolle, udarbejdet i samarbejde med dit nye deltagernetværk, underviserne og din ledelsescoach.

Jobmuligheder og karriere:

Uddannelsen er designet på en måde, som gør den relevant både i forhold til din nuværrende position og i forhold til din karriere fremadrettet. Med dine nye stærkere kompetencer, bliver du en vigtig spiller i din virksomhed. Samtidig højner du din egen markedsværdi og holder dig selv attraktiv på jobmarkedet. Med It Executive Masterclass er du rigtigt godt rustet som digital leder. 

 

Praktiske oplysninger

Pris: kr. 59.500,- (ex. moms)
Varighed: 6 dage
Afholdelsesdatoer:
  • 10-04-2019 & 11-04-2019 & 12-04-2019 & 14-05-2019 & 15-05-2019 & 16-05-2019

Bemærk:

Afholdes hos IDG Kurser - Hørkær 18, Herlev

Tilmelding

Tilmeld dig på www.idgkurser.dk/kursus/1119 eller kontakt IDG Kurser på telefon 77 300 300.