IT Executive Masterclass

Kursusmål

Baggrunden for It Executive Masterclass

Virksomheder, organisationer og samfundet som helhed udfordres i stigende grad af ny teknologi, voksende mængder data og digitaliseringsmuligheder. De lavest hængende frugter er efterhånden blevet plukket og digitaliseringsmulighederne indenfor eksempelvis kunstig intelligens, sikkerhed/lovgivning og automatisering presser sig på og rækker længere og længere ind i virksomhedernes værdikæder. 

Medarbejdere og teams bliver også i stigende grad mere vidende og specialiserede. Det stiller større krav til både den direkte leder, men også på strategisk niveau. Udviklingen udfordrer måderne man tidligere har arbejdet, kommunikeret og organiseret sig på. 
Mange it-professionelle oplever desuden, at der på den ene side er et pres fra ledelsen i forhold til at innovere og modernisere samtidigt med, at der i organisationen som helhed kan være modstand mod forandringer. 

Det bliver derfor endnu vigtigere for den fremsynede mellemleder, CIO eller IT Chef, at kunne kommunikere og dokumentere vigtigheden af digitale løsninger i forhold til både kunder, medarbejdere og ledelsen. Dagene, hvor en it-chef udelukkende skulle koncentrere sig om grønne lamper er for længst ovre. Digitaliseringen er rykket helt ind i bestyrelserne og der it-chefens rolle er for mange inde i en rivende udvikling.    

Kurset henvender sig til

Kurset er til CIOs / it-ledere i offentlige og private virksomheder med personaleansvar og har fokus på områder som drift, ledelse og udvikling. Det vil typisk være en leder af en it-organisation på enten strategisk, udviklingsmæssigt eller driftorienteret plan.

Forudsætninger

Du er CIO, CDO, CTO, it-chef, teamleder, it-afdelingsleder etc.

Kursusindhold

Fokus og temaer

Fokus i kursusforløbet er på det personlige lederskab, innovation og forandringskraft.

Udgangspunktet er, at det ikke længere er nok at være tæt på forretningen, at spare penge på driften og sikre en god kvalitet i hverdagen. Som it-leder skal man også være med til at udvikle og udfordre forretningen.

Kurset sætter derfor spotlight på CIO-rollen samt på den værdi, it kan bringe til virksomheden med den rette ledelse. Og hvordan du kan mestre den værdiskabelse.

Deltagerne kommer derfor til at tale om ledelse, om at være kulturbærere, om at kende forretningen ud og ind – og om at drive digitalisering og innovation. Ikke bare i it-anvendelsen, men i selve core business.

Kurset afholdes over seks dage. Som deltager bliver du undervejs introduceret til hvordan nogle af Danmarks mest succesfulde CIOs arbejder, ledelse og innovation i deres organisationer, hvordan man får eksterne leverandører til at levere, samt hvilke cutting edge teknologitrends som man skal tage sig af.

De primære undervisere er Pernille Rydén og Per Østergaard Jacobsen, der begge har et solidt teoretisk og praktisk kendskab til it erhvervet og lederskab. Samtidig suppleres de undervejs af flere eksterne oplægsholdere, som sikrer at diskussionerne på forløbet altid er veloplagte og givende.

 

Forløbet:

Dag 1+2: Den digitale transformations grundsten: Din og organisationens digitale mindset og modenhed.


Dag 3+4: Forandringsledelse i analoge og digitale ledelsesteams.


Dag 5+6: Kommunikation & teknologiske forandringer.


Jobmuligheder og karriere:

Kurset er designet på en måde, som gør det relevant både i forhold til din nuværende position og i forhold til din karriere fremadrettet. Med dine nye stærkere kompetencer, bliver du en vigtig spiller i din virksomhed. Samtidig højner du din egen markedsværdi og holder dig selv attraktiv på jobmarkedet. Med It Executive Masterclass er du rigtigt godt rustet som digital leder. 

Tidligere kursister siger om kurset:

Det har været et meget givende forløb for mit vedkommende, mange af de værktøjer vi arbejder med til dagligt, er blevet navngivet, og det er nu muligt at arbejde videre med disse.
Jytte har som underviser været et positivt bekendtskab og hun har været god til at relatere til samt forstå vores dagligdags udfordringer.

Helge Ravn
IT-Chef
V.
Guldmann A/S


Jeg er glad for at have deltaget. Det har givet mig et løft, forstået på den måde, at jeg er mere opmærksom på, at tænke i værdi for forretningen, når der skal besluttes eller anbefales.

Desuden er jeg glad for at have stiftet bekendtskab med situationsbaseret ledelse og transaktionsanalyse. Det giver mig en større forståelse for, hvorfor vi gør som vi gør.
Det gør mig også bedre i stand til at håndtere pressede samtaler og møder professionelt.
 
Gæstetalerne vi havde besøg af, var også inspirerende, altid godt at høre hvordan andre tænker og gør.

Thomas Harding Brix
IT
systemansvarlig
Patientforsikringen


 

Praktiske oplysninger

Pris: kr. 49.500,- (ekskl. moms)
Varighed: 6 dage
Afholdelsesdatoer:
  • 2. - 3, 15. - 16. og 23. - 24. november

Bemærk:

Afholdes hos IDG Kurser - Hørkær 18, Herlev

Tilmelding

Tilmeld dig på www.idgkurser.dk/kursus/1119 eller kontakt IDG Kurser på telefon 77 300 300.