Logistik - Faget giver 10 ECTS-point - Fag under Akademiuddannelsen i international transport og logistik

Med faget lærer du at analysere virksomhedens logistiske problemstillinger og komme med forbedringsforslag til, hvordan virksomheden kan optimeres. Du får forståelse for værdiskabelse i virksomheden herunder indkøb, produktion, lager, transport og organisering. Du afslutter faget med en plan for logistiske ændringer og deres implementering.


Afholdelsesdatoer

Ring til IDG Kurser på +45 77 300 300
eller mail på idgkurser@idg.dk
for nærmere info angående datoer.

Kurset henvender sig til

Formålet med faget er, at du får faglig specialisering inden for analyse og optime-ring af værdikæden på operationelt niveau.

Forudsætninger


Kursusindhold

- Værdikæden
- Operationelt: Vareflowet og informationsstrømme
- Kvalitetsstyring
- Forandringsstyring
- Metode

Med faget får du:

- forståelse for de forskellige produktionsstyringsfilosofier (pull/push, Agility (QRM), Mass produktion (Lean), Postponement og Kanban)
- forståelse for anvendelse af styringsværktøjer som ERP, MRP, CRM og SRM og produktionsplanlægningsopgaven
- indsigt i forsyningssikkerhedens indflydelse på værdikædens optimering
- indsigt i transportens og lagrenes betydning og placering i værdikæden og kunne give forslag til en samlet transport- og lagerstrategi
- indsigt i forandringsprocesser og deres gennemførelse
- indsigt i og forståelse for kvalitetskontrol opgaven
- indsigt i og forståelse for markedssituationen og produkternes livscyklus og de dertil hørende logistikvalg
- forståelse for virksomhedens serviceelementer i værdikæden
- viden om behovet for differentieret værdikæde ud fra kundens nuværende og fremtidige behov via segmentering
- forståelse for effekten af outsourcing / off-shoring / insourcing / on-shoring på vareflowet og informationsstrømmen i en virksomhed

Når du har taget faget kan du:

- anvende centrale metoder (herunder nøgletal) til at gennemføre en analyse af vareflowet og informationsstrømme i virksomhedens værdikæde og der-udfra fremkomme med forslag til forbedring af den logistiske effektivitet ud fra samspillet mellem virksomhedens operationelle elementer
- anvende centrale metoder (ABC, Kraljic, Bensau m.m.) til segmentering af indgående og udgående logistik
- beregne simple prognoser og kombinere disse med standard afvigelsen og ud fra dette kunne foretage et valg af genbestillingsmetode og mængde (med og uden rabat)
- vurdere brugen af benchmarking af logistik og transport som konkurrence-parameter
- anvende de valgte analyser - herunder sammenhæng mellem problemstilling og valg af model
- udarbejde styrke / svaghed / fordele / ulemper med begrundede problem-stillinger og forslag til optimeringer
- forholde sig reflekterende til optimeringsforslagenes anvendelse i praksis til optimering af værdikæden - herunder en vurdering af cost benefit ved æn-dringerne
- organisere og gennemføre operationelle optimeringsforslag
- analysere og reflektere over muligheder for at opbygge interne procedurer for at kunne håndtere opgaver / problemstillinger i vareflowet og informati-onsstrømmene

Eksamen og ECTS
Faget Logistik afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt med ekstern censur. Faget giver 10 ECTS-point.

Praktiske oplysninger

Pris: kr. 21.000,- (ex. moms)
Varighed: dag

Afholdelsesdatoer

Ring til IDG Kurser på +45 77 300 300
eller mail på idgkurser@idg.dk
for nærmere info angående datoer.


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

TIPS & TRICKS med Excel
Onsdag den 28. november
afholder vi igen et arrangement, hvor vores underviser Ernst Lohse øser af sin enorme Excel-viden.
Du kan læse mere og tilmelde dig her

NYHED: Digital markedsføringsret for praktikere
Helt nyt kursus, hvor du får konkret og praktisk viden om begrænsningerne og mulighederne for digital markedsføring, så du undgår at overtræde markedsføringsloven, GDPR eller databeskyttelsesloven og derfor også undgår bøder fra Datatilsynet eller Forbrugerombudsmanden. Læs mere om kurset her!

It Executive Masterclass
For dig der har brug for ledelsesværktøjer til at styrke din ledelse, innovation og eksekvering i en digital verden. IDG Kursers falgskibsuddannelse til ledere med ansvaret for digitalisering, nye teknologier og de mange forandringer, som følger i kølvandet på datadreven digital ledelse. Læs mere her

NYHED: GDPR og vedligeholdelse af compliance for praktikere
Sådan sikrer du, at du forpliver compliant med GDPR reglerne også når det uventede sker. På kurset får du praktiske og konkrete råd til, hvordan du fastholder og kontinuerligt vedligeholder dine politikker og regler i forhold til GDPR og databeskyttelsesloven.Læs mere her.

Robotic Process Automation - RPA
Lær om software-robotter eller Robotic Process Automation, der er en effektiv og billig måde at at frigøre kræfter og ressourcer. IDG Kurser har designet dette kursus, så du kan lære at identificere områder og opgaver, som med fordel kan løses af software robotter. Læs mere her!


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414