Kommunikation i praksis - 6 ugers jobrettet uddannelse

Vil du udvikle dine kompetencer, så du kan blive en dygtig, tillidsvækkende og overbevisende kommunikations- og administrationsmedarbejder?

Som kommunikations- og administrationsmedarbejder vil dine arbejdsopgaver og ansvarsområder typisk variere en del. Det er derfor afgørende, at du er i stand til at varetage og udføre forskellige former for opgaver inden for flere områder.

På vores 6 ugers jobrettede uddannelse i kommunikation i praksis får du de grundlæggende kommunikationsteorier og modeller på plads, og lærer, hvordan du anvender dem i praksis. Du vil blandt andet blive undervist i kommunikationsplanlægning og afsender-/modtagerforhold som udgangspunkt for din kommunikation både internt og eksternt. I faget vil vi også arbejde med personlig kommunikation, planlægnings- og præsentationsprogrammer, presse- og konflikthåndtering, digital markedsføring, sociale medier og meget mere.

Kurset er godkendt som 6 ugers jobrettet uddannelse
Hvis du er ledig, kan du formentlig få kurset betalt via jobcenteret.
Den landsdækkende positivliste: kursusnummer 37477
Den regionale positivliste: kursuskode 37477 (Vestjylland, Sjælland og Hovedstaden)

Uddannelsen hører under erhvervsgruppen "akademisk arbejde"

Kurset henvender sig til

Forudsætninger

Kursusindhold

Som kommunikations- og administrationsmedarbejder vil dine arbejdsområder og arbejdsopgaver typisk variere en del. Det er derfor meget afgørende, at du er i stand til at udføre og varetage forskellige former for opgaver inden for flere områder.

På denne 6 ugers jobrettede uddannelse vil du blive undervist i faglig såvel som personlig kommunikation, så du er i stand til at varetage et administrativt og kommunikativt job. Du vil blandt andet blive undervist i planlægnings- og præsentationsprogrammer, personlig kommunikation, sociale medier, presse- og konflikthåndtering og meget mere.

Det får du ud af uddannelsen:

Individuel rådgivning: 

Som en del af uddannelsen får du tilbud om individuel kommunikations- og karriererådgivning. Formålet med dette er, at forbedre din offentlige online profil og sikre dig bedre jobmuligheder. Du får tilbudt en konstruktiv gennemgang af din online tilstedeværelse, dine eventuelle jobansøgninger og dit CV.

Kort om uddannelsen Aarhus: Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.

Uddannelsen findes både på den landsdækkende og den regionale positivliste.

OBS pr. 1. marts 2017 er der indført 5 ugers Karensperiode. Dette betyder, at retten til 6 ugers uddannelse gennem A-kassen først opnås efter 5 ugers ledighed. 

Undervisning & Mødetid

Undervisningen forløber over 12 dage. Der er undervisning enten 2 eller 3 dage i ugen, og mødetiden er fra kl. 9-14.

Eksamen & ETCS point

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen, som er kombineret med et praktisk produkt og en disposition.

Uddannelsen giver 10 ECTS-point.

Pris Uddannelsen er godkendt som 6 ugers jobrettet uddannelse. Hvis du er ledig, har du mulighed for at søge om at få uddannelsen betalt af dit jobcenter eller af din a-kasse. 

Fagets moduler 

Modul 1: Introduktion til faget, kommunikationsstrategi og kommunikationsmodeller

Du lærer om anerkendende servicekommunikation. Dette gør, at du kan sikre, at både kollegaer og kunder får en god oplevelse, når du er i kontakt med dem. Du får konkrete værktøjer til dialogkommunikation.

Modul 2: Målgruppe-, markeds- og konkurrentanalyse

Du vil lære, hvordan du foretager relevante markeds-, målgruppe- og Konkurrentanalyser. Du bliver introduceret til værktøjer og modeller, som kan gøre det lettere for dig at analysere og danne dig et overblik over markedet og den relevante målgruppe. Du bliver ligeledes undervist i researchmodeller, som du kan bruge til et dybdegående og omfattende researcharbejde.

Modul 3: Skriv så det bliver læst

På modul 3 lærer du, hvordan du skriver informative og fængede tekster, både til ekstern og intern brug. Du får konkrete redskaber til, hvordan du opbygger forskelligt tekstmateriale, samt en grundlæggende viden om modtager-/afsenderforhold. Du lærer også, hvordan du opretholder en professionel og serviceminded tone i dit skriftlige arbejde.

Modul 4: Presse og medierelationer

På dette modul lære du at arbejde med PR og offentlig kommunikation. Du bliver introduceret til, hvordan du udformer og skriver en pressemeddelelse, samt hvordan du får den ud i medierne. Du vil på modulet arbejde med afsender- og modtagerorienteret kommunikation og lære om vigtige indholdselementer.

Modul 5: Kommunikationsstrategi, planlægningsprogrammer, eventplanlægning og kampagner

Du bliver undervist i grundlæggende kommunikations-og planlægningsprogrammer, som kan være til hjælp i dit arbejde. Du bliver i stand til at planlægge, koordinere og afholde foredrag, præsentationer og events. Du får en basal forståelse for Excel, som kan være et godt arbejdsredskab i mange virksomheder.

Modul 6: Servicedesign

På dette modul vil du lære, hvordan du kommunikerer imødekommende og professionelt. Du får undervisning i formidlingsteknik, professionel og konstruktiv dialogbaseret kommunikation, samt får værktøjer, som gør dig i stand til at reflektere over din egen personlige kommunikation.

Modul 7: Kundehåndtering, krisekommunikation og kommunikationspsykologi

På dette modul vil du lære at nedtrappe og afvikle konflikter inden de udvikler sig. Du bliver undervist i krisekommunikation og kommunikationspsykologi, så du kan handel proaktivt og håndtere utilfredse kunder.

Modul 8: Sociale medier, digital kommunikation og sociale medier

Du vil blive introduceret til de mest udbredte sociale medier som Facebook og LinkedIn. Formålet med modulet er at gøre dig i stand til at varetage kommunikative opgaver på de sociale medier.

Modul 9: E-mail markedsføring

Du bliver introduceret til e-mail markedsføring og det store forretningspotentiale det har. Du lærer at skrive overskrifter, der får modtageren til at åbne dine nyhedsbreve og du lærer, hvordan du skal opbygge og vægte indholdet. Du bliver samtidig klogere på, hvordan du finder godt indhold til dine nyhedsbreve og dermed sikre, at det bliver en indtjeningskanal i din virksomhed.

Modul 10: Webanalyse og Effektmåling af Digital kommunikation med Google Analytics

På modul 10 vil du arbejde med effektmåling og webanalyse af Digital Kommunikation med udgangspunkt i Google Analytics.

Derudover vil der være en opsamling på forløbet og arbejde med eksamensopgave.

Modul 11: Individuel kommunikation- og karriererådgivning

Du får tilbudt individuel kommunikations- og karriererådgivning. Du kan få en konstruktiv gennemgang af dit CV, eventuelle jobansøgninger og din online profil.

Modul 12: Opsummering og forberedelse til eksamen

Det sidste modul er det afsluttende modul, hvor du skal fremlægge dit projekt og foretage en evaluering af uddannelsesforløbet

Praktiske oplysninger

Pris: Uden egenbetaling
Varighed: dag
Afholdelsesdatoer:

Kontakt os for nærmere info angående datoer

Tilmelding

Tilmeld dig på www.idgkurser.dk/kursus/1156 eller kontakt IDG Kurser på telefon 77 300 300.