GDPR og vedligeholdelse af compliance for praktikere

Kursusmål

Hvad handler kurset om?

Når GDPR-implementeringen er i gang eller næsten færdigt, venter den lige så vigtige opgave med kontinuerlig og ensartet efterlevelse af GDPR og egne retningslinjer. En del af denne opgave skal løses ved kontinuerlig udarbejdelse af dokumentation for compliance, herunder databehandleraftaler, politikker, procedurebeskrivelser og kontrol med databehandler og egen dokumentation. GDPR er en løbende proces og ikke et enkeltstående projekt.

På kurset får du praktiske og konkrete råd til, hvordan du sikrer kontinuerlig efterlevelse af reglerne i GDPR og databeskyttelsesloven.

Kurset henvender sig til

Kurset henvender sig til IT-praktikere, CIO’s, CTO’s, jurister og andre medarbejdere, der enten arbejder med virksomhedens overholdelse af GDPR og databeskyttelsesloven eller skal arbejde med compliance. Det er kunne eksempelvis være alle de aktører, der er involveret i processen omkring compliance og hvor juridiske medarbejdere og it-medarbejdere skal arbejde tæt sammen for at sikre succesfuld implementering.

Forudsætninger

Der er ingen krav til tidligere erfaring eller læsning, selvom det er en fordel som minimum at have arbejdet lidt med de grundlæggende begreber for overholdelse af GDPR og databeskyttelsesloven.

Kursusindhold


Ved deltagelse på kurset får du konkret viden om og svar på spørgsmålene:


Underviseren

Underviser er Martin Folke Vasehus fra CIT advokatfirma (www.citlaw.dk) og ComplyCloud ApS (www.complycloud.com). Martin er certificeret it-advokat og specialiseret i juridisk rådgivning om it- og teknologiretlige forhold. Martin er en erfaren specialist indenfor it-retten og rådgiver til dagligt om løsninger på de udfordringer, som virksomheder står over for i forbindelse med indkøb, levering og drift af it samt overholdelse af GDPR og dokumentation af compliance. 

Praktiske oplysninger

Pris: kr. 5.900,- (ex. moms)
Varighed: 1 dag
Afholdelsesdatoer:
  • Kursus den 6. marts i Kbh. (Herlev)
  • Kursus den 26. marts i Århus
  • Kursus den 11. april i Kbh. (Herlev)
  • Kursus den 22. maj i Århus
  • Kursus den 6. juni i Kbh. (Herlev)

Bemærk:

Kurset afholdes i Herlev.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.idgkurser.dk/kursus/1162 eller kontakt IDG Kurser på telefon 77 300 300.