Datadrevet Forretning - Få overblikket og høst fordelene ved at lade data drive dine beslutningsprocesser.

Kursusmål

Da en stor international virksomhed var ude i kurssving og turbulens, blev topledelse og bestyrelse bebrejdet i finansmedierne. Bestyrelsesformanden sagde på generalforsamlingen, at han ville ønske, han havde haft de nødvendige data til rådighed på kapitalmarkedsdagen, og at han havde haft en krystalkugle, der kunne forudse udviklingen i detailhandelen. Da topchefen røg ud sidste år, talte han også om, at han havde manglet data. Dertil spurgte kommentatorene i finansmedierne igen: Men hvis I manglede data, hvorfor havde I så ikke sørget for at få dem?” - Jim Nielsen (Knowit) 


Hvad betyder det egentligt at være datadrevet? Mange virksomheder vil allerede kollektivt mene, at de arbejder ud fra data. Data om kunderne, data om produkterne, data om ansatte og konkurrenter

At være datadrevet indebærer at virksomheden som helhed, har et overblik over data-genereringen, værktøjerne til at sortere og integrerer data, evnerne til at analysere og kommunikationsvejene, til at dele data og dermed sikre virksomhedens frontlinje med data og data driven insight. Som alle andre forretnings og organisatoriske målsætninger og paradigmer er det at blive datadrevet som virksomhed eller organisation en kontinuerlig rejse.

Kurset henvender sig til

Kurset er tiltænkt alle som overvejer, hvordan de kan få mere ud af - og få et overblik over virksomhedens data. Ledere, interesserede medarbejdere, it-ansvarlige og specialister.

Forudsætninger

En interesse for datahåndtering, digitalisering og udvikling/innovation. Derudover kræves der ingen særlige kvalifikationer for at deltage på kurset.


Kursusindhold

På dette kursus får du viden til, at kunne begynde processen med at blive datadrevet i Jeres virksomhed også. Start dit eget pilotprojekt og og bliv primus motor på innovation og udvikling på din arbejdsplads.   


På kurset gennemgår vi følgende områder og emner: 

 

  • Intro (Hvad er det?)

Hvad betyder det at være datadrevet og hvad er fordelene? Gode eksempler og cases.

  • Struktur, organisation og ledelse. (Hvad kræver det?)

Hvad er nødvendigt organisatorisk, ledelsesmæssigt og rent teknisk for at lykkes med omstillingen?

  • Roadmap (Hvordan gør du det?)

Hvor starter du? Inspiration til pilotprojekter. Hvilke værktøjer findes der på markedet?

  • Konsekvenser ved at være datadreven (Hvad skal du være opmærksom på?)

Nødvendige roller og ansvarsfordeling i virksomheden. Hvem gør hvad, hvornår og hvordan?

  • Det får du med fra kurset (udbyttet for dig):     

Overblik over tekniske værktøjer og krav. Forståelse af, hvad det kræver på individ - og organisationsniveau. Inspiration til pilotprojekt.

  • Yderligere grunde til at blive datadrevet (udbytte for din virksomhed)

Analyse og organisering af data giver nye muligheder her og nu men også nye teknologier venter om hjørnet: Robotautomatisering, kunstig intelligens, Machine Learning, Internet of Things etc. Alle disse teknologier kræver organiseret data og et godt overblik.

  • Afrunding og opsummering:

    Q&A, diskussion og afrunding.

Til inspiration (indgår ikke i kurset)

NECAS fokus på organisering af data har gjort dem i stand til at leve op til bl.a. rumfartsindustriens strenge krav til leveringstider og fejlrater. De opsamlede procesdata har resulteret i, at 99 pct. af ordrerne leveres som aftalt, og at man i 2014 oplevede interne reparationsomkostninger på knap 4000 kr. sat i forhold til omsætningen på 30 mio. kr. – altså en stort set fejlfri ordreproduktion og levering.

Brimas startede med at arbejde systematisk med data i 2002, da virksomheden indkøbte sit ERPsystem. Systemet er i løbet af årene blevet udbygget og forbedret, og man har automatiseret en del af processerne – fx omkring rykkerskrivelser. De mange optimeringer omkring bogholderiet har bevirket, at man kun har brug for en ekstern bogholder seks timer om ugen – en massiv besparelse i forhold til lignende virksomheder.

AM Værktøjs er ikke i tvivl om, at procesoptimeringen har battet indtil videre på trods af, at man ikke har været i gang på datafronten så længe. Det har ikke kun vist sig i form af eff ektiviseringsgevinster, men har også givet sig udslag i øget leveringssikkerhed.

SAXO.com: Big data og business intelligence har først og fremmest den konsekvens for SAXO.com, at beslutninger om markedsføring tages på et mere faktuelt grundlag. Tidligere blev beslutninger om anvendelse af markedsføringsbudgettet taget ud fra generelle vurderinger af kanalers effektivitet, lige som markedsføringen ikke blev målrettet den enkelte kunde. SAXO.com baserer i dag sine beslutninger på databaseret viden om hvilke typer af kunder, den tjener penge på, individuelle præferencer, viden om præferencer knyttet til køn, bopæl, alder, mv.

Kursusdato


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 5.500,- (ex. moms)
Varighed: 1 dag


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

NYHED: Robotic Process Automation - Udvidet RPA 2.0
Vi har bygget videre på vores introduktionskursus til RPA og har sammensat dette udvidede kursusforløb med fokus på de nyeste teknologier som IPA, machine learning og sproggenkendelse, Alt sammen i forbindelse med automatisering. Vi undersøger også, hvordan RPA påvirker organiseringen og rollefordelingerne ude i virksomhederne og hvilke muligheder det giver.
Se hele programmet her!

NYHED!: IT Kriseledelse - Cyber Crisis Management
På vores nyeste digital-sikkerhedskursus får du praktiske værktøjer, solid rådgivning og bliver stresstestet / udfordret af underviserne, Ken Bonefeld og Christian Thygesen
Se det fulde program her!

Digital markedsføringsret for praktikere
Helt nyt kursus, hvor du får konkret og praktisk viden om begrænsningerne og mulighederne for digital markedsføring, så du undgår at overtræde markedsføringsloven, GDPR eller databeskyttelsesloven og derfor også undgår bøder fra Datatilsynet eller Forbrugerombudsmanden. Læs mere om kurset her!

Robotic Process Automation - RPA
Lær om software-robotter eller Robotic Process Automation, der er en effektiv og billig måde at at frigøre kræfter og ressourcer. IDG Kurser har designet dette kursus, så du kan lære at identificere områder og opgaver, som med fordel kan løses af software robotter. Læs mere her!

AfholdelsesGaranti i Herlev: Robotic Process Automation – Introduktionskursus 7. maj.

It Executive Masterclass
For dig der har brug for ledelsesværktøjer til at styrke din ledelse, innovation og eksekvering i en digital verden. IDG Kursers falgskibsuddannelse til ledere med ansvaret for digitalisering, nye teknologier og de mange forandringer, som følger i kølvandet på datadreven digital ledelse. Læs mere her

GDPR og vedligeholdelse af compliance for praktikere
Sådan sikrer du, at du forpliver compliant med GDPR reglerne også når det uventede sker. På kurset får du praktiske og konkrete råd til, hvordan du fastholder og kontinuerligt vedligeholder dine politikker og regler i forhold til GDPR og databeskyttelsesloven. Læs mere her.


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414