Datadrevet Forretning - Få overblikket og høst fordelene ved at lade data drive dine beslutningsprocesser.


Afholdelsesdatoer

Ring til IDG Kurser på +45 77 300 123
eller mail på idgkurser@idg.dk
for nærmere info angående datoer.

Kursusmål

Hvad betyder det egentligt at være datadrevet? Mange virksomheder vil allerede kollektivt mene, at de arbejder ud fra data. Data om kunderne, data om produkterne, data om ansatte og konkurrenter

At være datadrevet indebærer at virksomheden som helhed, har et overblik over data-genereringen, værktøjerne til at sortere og integrerer data, evnerne til at analysere og kommunikationsvejene, til at dele data og dermed sikre virksomhedens frontlinje med data og data driven insight. Det er at sikre hastigheden, breden og tilgængeligheden af den rigtige data til den relevante medarbejder eller afdeling, som er en af de vigtigste milepæle på vejen for en virksomhed til at blive data dreven.  Som alle andre forretnings og organisatoriske målsætninger, er det at blive datadrevet som virksomhed eller organisation en kontinuerlig rejse.
Inspiration:

Der kommer flere og flere use cases, hvor virksomheder får indsigt ud af data:

 •  "Et dansk firma har øget præcisionen med 30% på automatisk estimering af huspriser     gennem National Language Processing og Machine Learning"
 •  "Et stort Pensionsfirma  har sorteret i mails med machine learning og få 12% færre inbounds"
 •  "Politiet kan opklare flere forbrydelser med adgang til forskellige databaser, ved brug af     machine learning og graf teknologi"
 •  "Netflix recommendation system har en indflydelse på 80% af det der bliver set på   platformen"
 • "En stor bank kan automatisere deres dele af risiko analyser, så det tager 3 minutter at  foretage den samme vurdering som det tager 18 timer manuelt, og med samme præcission"

 

Kurset henvender sig til

Kurset er tiltænkt alle som overvejer, hvordan de kan få mere ud af - og få et overblik over - virksomhedens data. Kurset er henvendt til de mange ikke tekniske medarbejder, som i stigende grad er afhængige af indsigt fra data eller er blevet interesseret i hvilke tekniske muligheder og setup, der er på markedet samt nogle eksempler på use-cases og værdi skabt gennem data.

Forudsætninger

En interesse for datahåndtering, digitalisering og udvikling/innovation. Derudover kræves der ingen særlige kvalifikationer for at deltage på kurset. Kurset er tiltænkt medarbejdere, som ikke har kerne faglige IT kompetencer, men er i berøring med datarelateret problemer eller potentialer i dagligdagen.


Kursusindhold

På dette kursus får du viden til, at kunne begynde processen med at blive datadrevet i Jeres virksomhed også. Start dit eget pilotprojekt og og bliv primus motor på innovation og udvikling på din arbejdsplads.   


På kurset gennemgår vi følgende områder og emner: 

 • Introduktion
 • Hvad betyder det at være datadrevet og hvad er fordelene?
 • Hvordan bliver man datadreven - infrastruktur og arkitektur
 • Use cases - Machine Learning, Salg, Business Intelligence, GDPR, Forecasting
 • Struktur, organisation og ledelse for at blive data dreven, og når virksomheden arbejder med data i dagligdagen.
 • Kursusdeltagerne får lov til præsentere og diskutere de problemer og potentialer de oplever med data i hverdagen i en case. Herefter vil underviserne diskutere løsninger og forslag.
 • Der vil være gæstetalere med baggrund fra blandt andet TeraData, SAS (Analytics) og 3.

Det får du med fra kurset:

Overblik over tekniske værktøjer og krav. Forståelse af, hvad det kræver på individ - og organisationsniveau. Inspiration til pilotprojekt.


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 5.500,- (ex. moms)
Varighed: dag

Afholdelsesdatoer

Ring til IDG Kurser på +45 77 300 123
eller mail på idgkurser@idg.dk
for nærmere info angående datoer.


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

Kom til TIPS & TRICKS med Excel
Vores dygtige Excel-underviser Ernst Lohse viser spændende sider af Excel torsdag d. 29. august kl. 14 i vores lokaler i Herlev. Arrangementer er gratis for deltagerne.
AFLYST

Kursuslokaler udlejes med og uden PC
Har du brug for et undervisningslokale med plads til op til 15 deltagere, så kan vi tilbyde fuldt udstyrede lokaler.
Inkl. i prisen er fuld forplejning samt teknisk support og service.
Interesseret?
Kontakt os på telefon 77 300 123 og hør mere.

NYHED: Robotic Process Automation - Udvidet RPA 2.0
Vi har bygget videre på vores introduktionskursus til RPA og har sammensat dette udvidede kursusforløb med fokus på de nyeste teknologier som IPA, machine learning og sproggenkendelse. Vi undersøger også, hvordan RPA påvirker organiseringen og rollefordelingerne ude i virksomhederne og hvilke muligheder det giver.
Se hele programmet her!

NYHED!: IT Kriseledelse - Cyber Crisis Management
På vores nyeste digital-sikkerhedskursus får du praktiske værktøjer, solid rådgivning og bliver stresstestet / udfordret af underviserne, Ken Bonefeld og Christian Thygesen
Se det fulde program her!

It Executive Masterclass
For dig der har brug for ledelsesværktøjer til at styrke din ledelse, innovation og eksekvering i en digital verden. IDG Kursers flagskibsuddannelse til ledere med ansvaret for digitalisering, nye teknologier og de mange forandringer, som følger i kølvandet på datadreven digital ledelse. Læs mere her


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414