RPA 2.0 – Udvidet kursus i Robotic Process Automation - Skalering af arbejdet med automatisering med RPA/softwarerobotter

RPA/softwarerobotter er over de sidste år blevet en integreret del af driften i mange organisationer og en mere moden teknologi. Mange ressourcer er blevet investeret i de virksomheder, hvor teknologien for alvor er blevet en afgørende spiller. Teknologien har også krævet forandringer og ændringer i adfærden i organisationen.

Udviklingen fortsætter dog ufortrødent. RPA/softwarerobotter har udviklet sig hastigt og nye teknologier, der giver oplagte synergier for RPA/softwarerobotter har udviklet sig med hastig fart. Nogle af disse teknologier er allerede implementeringsklare mens andre stadig er på udviklingsniveau.

Kursusmål

Kurset giver dig bl.a. svar på følgende spørgsmål: 

 • Hvad betyder strategi og vision ift. RPA?
 • Hvordan sikres gevinstrealisering af de udviklede og implementerede softwarerobotter?
 • Hvordan arbejdes med Governance ift. RPA og hvordan ser en effektiv styringsmodel ud?
 • Hvad kræver skalering af RPA ift. organisering og kompetencer?
 • Hvordan etableres en ’best practice’ ift. proceskortlægning og optimering (procesdokumentation, procesoptimering etc.)?
 • Hvordan etableres en ’best practice’ ift. udviklingsmetodik (genbrugelighed, funktionsadskillelse, logning etc.)?
 • Hvad kræver det at implementere og forankre RPA?
 • Hvordan kan RPA opnå synergier med kognitive teknologier som Machine Learning, og Bots (tekst og tale)? 
Derudover vil du i løbet af begge dage få mulighed for at arbejde med, hvordan du kan trække den viden, du har tilegnet dig ind i egen organisation. Det gør vi ved løbende at udarbejde individuelle handleplaner for, hvordan din organisation efter kurset skal arbejde videre med skalering af RPA. I disse sessioner er der mulighed for at sparre med de andre deltagere, få vendt et konkret eksempel fra egen organisation og nyde godt af din underviser Stine Høiberg Rasmussens betydelige praktiske erfaring fra virksomheder som Nykredit, Domea.dk, Skattestyrelsen og BDO.
   

Mere om Stine Høiberg Rasmussens
Stine har dyb faglig indsigt i og erfaring med RPA/Robotics fra en lang række private og offentlige organisationer. Hun holder jævnligt oplæg om sine erfaringer med RPA/Robotics på bl.a. konferencer og seminarer.
Herudover, har hun blandt andet udgivet publikationen "Robotterne er her" om anvendelsen af RPA/Robotics, Machine Learning og Bots i samarbejde med den almene sektor.

Stine har også arbejdet med RPA/Robotics siden teknologiens opstart og har over 10 års erfaring med automatisering og optimering af arbejdsgange samt processer.

Kurset henvender sig til

Alle som gerne vil udbygge deres eksisterende viden om RPA/softwarerobotter og er interesserede i teknologien, udfordringerne og mulighederne forbundet hermed.

Forudsætninger

Grundlæggende viden om og praktisk erfaring med RPA samt/eller automatisering af processer.


Kursusindhold

Undervisningsprogrammet skifter mellem undervisning og tid til at arbejde med, hvordan du kan trække den viden, du har tilegnet dig ind i egen organisation. 

Vi kommer igennem otte overordnede emner, som efterfølges af tid til at arbejde med konkrete handleplaner for, hvordan din organisation skal arbejde videre med RPA fremadrettet. 

De otte overordnede emner

 1. Strategi og vision
 2. Gevinstrealisering
 3. Styringsmodel og Governance
 4. Organisering og kompetencer
 5. Udviklingsmetodik
 6. Proceskortlægning og optimering
 7. Implementering og forankring
 8. RPA og kognitive teknologier 

I de individuelle handleplaner arbejdes der på at skabe de visioner og det nødvendige grundlag, der skal til for at skalere RPA og dermed opnå egne mål og ønsker. Ultimativt for at sikre, at RPA kan være med til at gøre en mærkbar forskel for organisationen. 

Vi afslutter dag to med en fælles præsentation af de individuelle handleplaner. Ved at lytte til hvad de øvrige kursister gør sig af tanker for deres organisation, får du flere idéer og ikke mindst forståelse for, at RPA kan gribes an på mange måder. 

Efter de to kursusdage har du fået en grundig viden om, hvordan din organisation kan få det optimale ud af RPA/softwarerobotter og automatisering. Du har også fået svar på, hvordan du sikrer forankring i din organisation og vedligeholder og skaber grobund for kontinuerlig udvikling og teknologisk parathed.

 


Kursusdato


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 9.995,- (ex. moms)
Varighed: 2 dage
Bemærk: kursus og workshop.


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

It-kontrakter for praktikere - næste kursus starter den 28. januar 2020
Det er afgørende for alle organisationers brug af it, at deres it-kontrakter understøtter forretningen og ikke indeholder uhensigtsmæssige faldgruber. I takt med et stigende antal it-kontrakter og øget kompleksitet i it-landskabet er det blevet både sværere og vigtigere at sikre gode it-kontrakter. En dårlig kontrakt kan betyde store omkostninger. På dette kursus bliver du klædt på til netop at håndtere både små og store it-kontrakter i praksis.
Se det fulde program her!

Digital markedsføring og personoplysninger
- næste kursus starter torsdag den 19. februar 2020
På kurset får du viden og praktisk indføring i mulighederne og faldgruberne ved markedsføringskampagner og brug af personoplysninger under GDPR, og du får en praktisk indføring i reglerne i den nye markedsføringslov og juraen ved brug af de mest anvendte platforme og teknologier.
Se det fulde program her!


GDPR - fokus på løbende drift og vedligeholdelse af compliance for praktikere
Sådan drifter du GDPR-complianceprojektet efter det er implementeret. På kurset får du praktiske og konkrete råd til, hvordan du kontinuerligt sikrer dokumentation for overholdelse af GDPR og databeskyttelsesloven.
Se hele programmet her!

Projektledelse Grundlæggende - med fokus på de grundlæggende værktøjer
Lær de mest grundlæggende elementer i et projektforløb. Du vil få værktøjer til selv at kunne planlægge og gennemføre et projekt sammen med dit projektteam
Se det fulde program her!

Kursuslokaler udlejes med og uden PC
Har du brug for et undervisningslokale med plads til op til 15 deltagere, så kan vi tilbyde fuldt udstyrede lokaler.
Inkl. i prisen er fuld forplejning samt teknisk support og service. Interesseret?
Kontakt os på telefon 77 300 123 og hør mere.


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414