RPA 2.0 – Udvidet kursus i Robotic Process Automation

Kursusmål

Kurset giver dig bl.a. svar på følgende spørgsmål: 

Derudover vil du i løbet af begge dage få mulighed for at arbejde med, hvordan du kan trække den viden, du har tilegnet dig ind i egen organisation. Det gør vi ved løbende at udarbejde individuelle handleplaner for, hvordan din organisation efter kurset skal arbejde videre med skalering af RPA. I disse sessioner er der mulighed for at sparre med de andre deltagere, få vendt et konkret eksempel fra egen organisation og nyde godt af din underviser Stine Høiberg Rasmussens betydelige praktiske erfaring fra virksomheder som Nykredit, Domea.dk, Skattestyrelsen og BDO.
   

Mere om Stine Høiberg Rasmussens
Stine har dyb faglig indsigt i og erfaring med RPA/Robotics fra en lang række private og offentlige organisationer. Hun holder jævnligt oplæg om sine erfaringer med RPA/Robotics på bl.a. konferencer og seminarer.
Herudover, har hun blandt andet udgivet publikationen "Robotterne er her" om anvendelsen af RPA/Robotics, Machine Learning og Bots i samarbejde med den almene sektor.

Stine har også arbejdet med RPA/Robotics siden teknologiens opstart og har over 10 års erfaring med automatisering og optimering af arbejdsgange samt processer.

Kurset henvender sig til

Alle som gerne vil udbygge deres eksisterende viden om RPA/softwarerobotter og er interesserede i teknologien, udfordringerne og mulighederne forbundet hermed.

Forudsætninger

Grundlæggende viden om og praktisk erfaring med RPA samt/eller automatisering af processer.

Kursusindhold

Undervisningsprogrammet skifter mellem undervisning og tid til at arbejde med, hvordan du kan trække den viden, du har tilegnet dig ind i egen organisation. 

Vi kommer igennem otte overordnede emner, som efterfølges af tid til at arbejde med konkrete handleplaner for, hvordan din organisation skal arbejde videre med RPA fremadrettet. 

De otte overordnede emner

  1. Strategi og vision
  2. Gevinstrealisering
  3. Styringsmodel og Governance
  4. Organisering og kompetencer
  5. Udviklingsmetodik
  6. Proceskortlægning og optimering
  7. Implementering og forankring
  8. RPA og kognitive teknologier 

I de individuelle handleplaner arbejdes der på at skabe de visioner og det nødvendige grundlag, der skal til for at skalere RPA og dermed opnå egne mål og ønsker. Ultimativt for at sikre, at RPA kan være med til at gøre en mærkbar forskel for organisationen. 

Vi afslutter dag to med en fælles præsentation af de individuelle handleplaner. Ved at lytte til hvad de øvrige kursister gør sig af tanker for deres organisation, får du flere idéer og ikke mindst forståelse for, at RPA kan gribes an på mange måder. 

Efter de to kursusdage har du fået en grundig viden om, hvordan din organisation kan få det optimale ud af RPA/softwarerobotter og automatisering. Du har også fået svar på, hvordan du sikrer forankring i din organisation og vedligeholder og skaber grobund for kontinuerlig udvikling og teknologisk parathed.

 

Praktiske oplysninger

Pris: kr. 9.995,- (ex. moms)
Varighed: 2 dage
Afholdelsesdatoer:
  • Kursus den 11. - 12. dec. i Århus

Bemærk:

kursus og workshop.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.idgkurser.dk/kursus/1253 eller kontakt IDG Kurser på telefon 77 300 300.