JavaScript/jQuery grundlæggende kursus

JavaScript er et populært programmeringssprog, der bliver brugt i mange forskellige sammenhænge og på de fleste platforme. Hvor det førhen hovedsageligt blev brugt i forbindelse med websider, er det i dag et sprog, der bliver anvendt til bl.a. websider, udviklingsværktøjer og konfiguration af serverbaserede programmer. I dag samarbejder og/eller anvender de store udviklingsværktøjer ofte JavaScript-baserede værktøjer (Node.js), hvorfor et godt kendskab til programmeringssproget kan være en nødvendig investering.

På dette kursus lærer du, hvordan JavaScript er opbygget. Du lærer at forstå og anvende sprogets grundlæggende syntaks til brug for websider og til definering af konfigurationsfiler (JSON).

Vi gennemgår JavaScript grundlæggende opbygning (bl.a. datatyper, funktioner, variabler, scopes), og du bliver præsenteret for forskellige måder at anvende JavaScript til at programmere i en mere objektorienteret stil. Som det sidste store emne gennemgår vi, hvordan du anvender jQuery til at håndtere/manipulere elementer på din HTML-side.

Da de fleste programmører anvender JavaScript og jQuery i forbindelse med en browser, vil dette være kursets udgangspunkt. Vi indleder derfor med en kort gennemgang af, hvordan en HTML5-side er opbygget (DOM), samt gennemgår hvordan du skriver og anvender Cascading Style Sheets (CSS3).

Efter at have gennemgået materialet, vil du have den forståelse af JavaScript/jQuery, som gør dig klar til at anvende sproget til mere avancerede opgaver.

Kurset henvender sig til

Målrettet dig, der skal forstå og anvende programmeringssproget JavaScript og jQuery.

Forudsætninger

Vi anbefaler, at du allerede har erfaring med at oprette HTML-sider og anvende CSS til at præsentere indholdet eller har været på Grundlæggende HTML og CSS.

Kursusindhold

Introduktion til HTML5 (Document Object Model / DOM)


Introduktion til CSS3


Introduktion til JavaScript


Håndtering/manipulering af DOM elementer ved hjælp af JavaScript


Objekt Orienteret Programmering med JavaScript


Introduktion til jQuery


Anvendelse af jQuery


Introduktion til jQuery Libraries

Praktiske oplysninger

Pris: kr. 11.400,- (ekskl. moms)
Varighed: 3 dage
Afholdelsesdatoer:
  • Kursus den 15. - 17. maj i Kbh.
  • Kursus den 14. - 16. aug. i Kbh.
  • Kursus den 15. - 16. nov. i Kbh.

Bemærk:

København

Tilmelding

Tilmeld dig på www.idgkurser.dk/kursus/1258 eller kontakt IDG Kurser på telefon 77 300 300.