Løn og personalejura inkl. HR, lønsystemer og Microsoft Office - 6 ugers erhvervsrettet kursus for ledige

Vil du arbejde med opgaver inden for løn- og personaleområdet? Så er dette kurset til dig. I løbet af kurset bliver du opkvalificeret med både digitale kompetencer og teoretisk og praktisk erfaring med løn, personalejura og HR. Vi lærer dig om grundlæggende ansættelsesret og arbejdsret på det danske arbejdsmarked samt de centrale overenskomster, love og rettigheder, du skal kende for at arbejde i denne branche. Du bliver også undervist i GDPR.

Du lærer grundlæggende lønteori og lønbogholderi samt hvordan du håndterer løn i både løn- og regnskabssystemer. Samtidig får du kompetencer inden for HR med fokus på en overordnet forståelse af HR-området, herunder sammenhængene mellem HR og jura.

Du bliver undervist i Word, PowerPoint, Excel og Outlook, helt fra de grundlæggende funktioner til de avancerede. Office-pakken er en bærende del af kurset og programmerne vil blive anvendt gennem hele kurset som centrale opgaveløsningsværktøjer. Derudover bliver der lagt vægt på en generel systemforståelse med fokus på at skabe mere effektive arbejdsgange.

Godkendt på positivlisten:
Kurset er godkendt på disse positivlister:
Hovedstaden: nr. 388
Sjælland: nr. 189

Kurset henvender sig til

Kurset kvalificerer til stillinger som administrativ medarbejder med fokus på HR, løn og GDPR.

Forudsætninger

Det anbefales, at du har erfaring i brug af pc og Windows, samt interesse i administrativt arbejde i Microsoft Office-pakken.

Kursusindhold

Personalejura

Du lærer om ansættelses- og arbejdsret på det danske arbejdsmarked. Du får kendskab til de overordnede regler, overenskomster og love på arbejdsmarkedet samt forståelse for den danske model, ansættelsesvilkår, rettigheder og pligter som arbejdsgiver og -tager. Kurset er målrettet mod de sammenhænge, der er mellem HR og jura med fokus på de krav, der stilles til både arbejdsgiver og -tager såvel før som under ansættelse samt ved afskedigelse. 

Personale/HR

Du får i løbet af kurset en overordnet forståelse for HR-området med fokus på rekruttering, fastholdelse, og udvikling samt afvikling af medarbejdere. Vi beskæftiger os blandt andet med temaer som trivsel, stress, samtaler, GDPR (persondataloven) mm. 

Løn

Du får viden om lønteori og -bogholderi, herunder lønsedlens opbygning, lønbegreber samt sammenhængen mellem løn og personalejura. Du får erfaring med praktisk lønarbejde samt håndtering af løn i løn- og regnskabssystemer. Du bliver også undervist i refusion (barsel, sygedagpenge, løntilskud), diverse indberetninger samt virk.dk. 

Administration (digitale kompetencer)

Du bliver undervist i Microsoft Office-pakken. Du opnår færdigheder indenfor Word, PowerPoint, Excel og Outlook og de værktøjer i de enkelte programmer som skaber bedre produkter og mere effektive arbejdsgange. Samtidig får du en større systemforståelse med fokus på Windows og lærer at anvende OneDrive til fildeling.

Praktiske informationer:

Der er undervisning 5 dage om ugen i alle 6 uger, certificerede og erfarne undervisere med branchekendskab, samt tilknyttede jobkonsulenter med stort virksomhedsnetværk.


Kursusdato


Praktiske oplysninger
Pris:
kr. 25.395,- (ekskl. moms)
Varighed:
30 dage


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

Schrems II: Praktisk indføring i sagen og sikring af compliance.
På dette kursus fører Schrems II-ekspert, advokat Martin Folke Vasehus, dig gennem en række praktiske forhold ved Schrems II – og klarlægger, hvordan du kan sikre, at dine data-overførsler ikke er ulovlige.
Læs mere og tilmeld dig her

Excel Udvidet - online kursus
Mere om formler, funktioner, betinget format og datavalidering.
Læs mere og tilmeld dig her

Makroer i Excel - online kursus

Lær at benytte makroer til at spare tid, undgå fejl og automatisere processer i Excel. Det er ikke et kursus i VBA, men et kursus i makroer.
Læs mere og tilmeldt dig her

Kursuslokaler udlejes med og uden PC
Har du brug for et undervisningslokale med plads til op til 15 deltagere, så kan vi tilbyde fuldt udstyrede lokaler. Pris pr. dag 3.500.- kr. Forplejning 200.- kr. pr. person pr. dag.
Inkl. i prisen er teknisk support og service. Interesseret?
Kontakt os på telefon 77 300 123 og hør mere.


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414