Løn & Personalejura inkl. HR, Lønsystemer & MS Office - 6 ugers erhvervsrettet kursus for ledige

I løbet af kurset bliver du opkvalificeret med både digitale kompetencer og teoretisk og praktisk erfaring med løn, personalejura og HR. Vi lærer dig om grundlæggende ansættelsesret og arbejdsret på det danske arbejdsmarked samt de centrale overenskomster, love og rettigheder, du skal kende for at arbejde i denne branche. Du bliver også undervist i GDPR.

Kurset henvender sig til

Kurset kvalificerer til stillinger som administrativ medarbejder med fokus på HR, løn og GDPR.

Forudsætninger

  • Erfaring i brug af computer og internet
  • Er motiveret for at arbejde mere tværfagligt med Office-pakken
  • Har ambitioner om at arbejde med løn og personalejura

Kursusindhold

Du lærer grundlæggende lønteori og lønbogholderi samt hvordan du håndterer løn i både løn- og regnskabssystemer. Samtidig får du kompetencer inden for HR med fokus på en overordnet forståelse af HR-området, herunder sammenhængene mellem HR og jura.

Du bliver undervist i Word, PowerPoint, Excel og Outlook, helt fra de grundlæggende funktioner til de avancerede. Office-pakken er en bærende del af kurset og programmerne vil blive anvendt gennem hele kurset som centrale opgaveløsningsværktøjer. Derudover bliver der lagt vægt på en generel systemforståelse med fokus på at skabe mere effektive arbejdsgange.

Personalejura
Du lærer om ansættelses- og arbejdsret på det danske arbejdsmarked. Du får kendskab til de overordnede regler, overenskomster og love på arbejdsmarkedet samt forståelse for den danske model, ansættelsesvilkår, rettigheder og pligter som arbejdsgiver og -tager. Kurset er målrettet mod de sammenhænge, der er mellem HR og jura med fokus på de krav, der stilles til både arbejdsgiver og -tager såvel før som under ansættelse samt ved afskedigelse. 

Personale/HR
Du får i løbet af kurset en overordnet forståelse for HR-området med fokus på rekruttering, fastholdelse, og udvikling samt afvikling af medarbejdere. Vi beskæftiger os blandt andet med temaer som trivsel, stress, samtaler, GDPR (persondataloven) mm. 

Løn
Du får viden om lønteori og -bogholderi, herunder lønsedlens opbygning, lønbegreber samt sammenhængen mellem løn og personalejura. Du får erfaring med praktisk lønarbejde samt håndtering af løn i løn- og regnskabssystemer. Du bliver også undervist i refusion (barsel, sygedagpenge, løntilskud), diverse indberetninger samt virk.dk. 

Administration (digitale kompetencer)
Du bliver undervist i Microsoft Office-pakken. Du opnår færdigheder indenfor Word, PowerPoint, Excel og Outlook og de værktøjer i de enkelte programmer som skaber bedre produkter og mere effektive arbejdsgange. Samtidig får du en større systemforståelse med fokus på Windows og lærer at anvende OneDrive til fildeling.

Praktiske informationer:
Der er undervisning 5 dage om ugen i alle 6 uger, certificerede og erfarne undervisere med branchekendskab, samt tilknyttede jobkonsulenter med stort virksomhedsnetværk.


Kursusdato


Praktiske oplysninger
Pris:
kr. 25.700,- (ekskl. moms)
Varighed:
30 dage


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

Klumme: Så langt er vi kommet med den digitale transformation
Data og ny teknologi er vigtige for virksomhedernes daglige arbejde, men hvordan står det til med den digitale transformation i virksomhederne?
Læs mere her

IT Executive Masterclass
En praktisk orienteret it-lederuddannelse. Få værktøjerne, erfaringerne og metoderne til at navigere effektivt i krydsfeltet mellem ledelse, teamet, kunderne og digitaliseringskrav.
Læs mere og tilmeld dig her

Teamlederkursus
Som leder står du måske til tider i en udfordrende, og muligvis vanskelig, leder-position. Vi har sammensat dette kursusforløb, hvor du bliver trænet i ledelsesmetoder med udgangspunkt i situations-bestemt ledelse og kommunikation, der er tilrettet teamleder-rollen.
Læs mere og tilmeld dig her

GDPR - Grundkursus i håndtering af persondataforordningen
Med GDPR er der indført en række krav til de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som virksomheden skal anvende ved behandlingen af personoplysninger. På kurset får du praktisk anvendelig viden og metoder til at udarbejde og implementere politikker og dokumenter, så din virksomhed overholder GDPR-kravene til behandlingssikkerheden.
Læs mere og tilmeld dig her

Cybertruslen for ledere
På dette et-dags kursus bliver du klædt på til at tage cyber-drøftelserne med IT, så du med åbne øjne kan træffe velinformerede beslutninger på vegne af din organisation. Helt konkret får du indsigt i, hvilke alment kendte og
Læs mere og tilmeld dig her

Kursuslokaler udlejes med og uden PC
Har du brug for et undervisningslokale med plads til op til 15 deltagere, så kan vi tilbyde fuldt udstyrede lokaler. Pris pr. dag 3.500.- kr. Forplejning 250.- kr. pr. person pr. dag.
Inkl. i prisen er teknisk support og service. Interesseret?
Kontakt os på telefon 77 300 123 og hør mere.


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414