ISO/IEC 27001 Lead Implementer - certificeret af PECB

Få bevis på dine kompetencer med den internationale certificering i informationssikkerhed, ISO/IEC 27001 Lead Implementer.

På dette 4-dages kursus tager vores erfarne undervisere dig igennem det fulde forløb ved implementering af et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) i henhold til den seneste version af ISO/IEC 27001. Kursets øvelser, cases og supplerende tests sikrer, at du som deltager får en praktisk indføring i efterlevelsen af standardens krav og samtidig er rustet til at kunne bestå den tilhørende Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer-eksamen.

Standarderne ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 udleveres på kurset.

Kursusmål

 • forstå de grundlæggende begreber og principper i et ISMS (Information Security Management System) baseret på ISO/IEC 27001

 • fortolke ISO/IEC 27001-kravene til et ISMS ud fra den udførendes perspektiv

 • igangsætte og planlægge implementeringen af et ISMS baseret på ISO/IEC 27001 ved at anvende PECB's implementeringsmetode og andre best practices

 • bidrage til opgaver i organisationen vedr. drift, vedligeholdelse og løbende forbedringer af et ISMS efter ISO/IEC 27001-standarden

 • forberede organisationen til en 3. parts auditering/revision

Kurset henvender sig til

Projektledere og konsulenter, der er involveret i og beskæftiger sig med opbygning og vedligeholdelse af et ISMS
Eksperter og rådgivere, der ønsker at beherske implementeringen af et ISMS
Medarbejdere, der bærer et ansvar for at sikre overensstemmelse med organisationens informationssikkerhedskrav
Medlemmer af et ISMS-implementeringsteam

Forudsætninger

Kursusindhold

Kurset omhandler disse standarder

ISO/IEC 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Standarden er et styringsværktøj, der hjælper virksomheder til at beskytte værdifulde informationer - herunder persondata - på en sikker og troværdig måde. ISO 27001 opstiller blandt andet krav til risikostyring, dokumentation af processer samt fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed.

ISO/IEC 27002 er en vejledende standard, som hjælper organisationer med at udvælge passende foranstaltninger i forbindelse med implementering af et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS). ISO/IEC 27002 udfolder de foranstaltninger, som listes i ISO/IEC 27001’s Anneks A, og som danner grundlaget for etableringen af et SoA-dokument.

Program

Dag 1: Introduktion til ISO/IEC 27001 og forberedelse af et ISMS

 • læringsmål og opbygning af kurset
 • Standarder og lovgivningsmæssige rammer
 • Beskrivelse af et ISMS
 • Grundlæggende informationssikkerhedsbegreber og -principper
 • Indledning af ISMS-implementeringen
 • Organisationens rammer og vilkår
 • Anvendelsesområdet for ISMS’et

Dag 2: Planlægning af ISMS-implementeringen

 • Lederskab og projektgodkendelse
 • Organisationens indretning
 • Analyse af det eksisterende system
 • Informationssikkerhedspolitik
 • Risikostyring 
 • SoA-dokument (Statement of Applicability)

Dag 3: Implementering af et ISMS

 • Styring af dokumentation
 • Valg og opbygning af foranstaltninger
 • Implementering af foranstaltninger
 • Trends og teknologier
 • Kommunikation
 • Kompetencer og awareness
 • Sikkerhed i driften

Dag 4: Overvågning af ISMS, løbende forbedringer og forberedelse til certificering

 • Overvågning, måling, analyse og evaluering
 • Intern audit
 • Ledelsens gennemgang
 • Håndtering af afvigelser
 • Løbende forbedringer
 • Forberedelse til certificeringsaudit
 • Certificeringsproces og afslutning af kurset

Du finder en uddybet beskrivelse af kursusindhold, læringsmål og certificeringsproces her: https://pecb.com/pdf/brochures/iso-iec-27001-lead-implementer-en.pdf 

Mere information om kurset

Undervisning foregår på dansk. Kursusmateriale samt eksamen er på engelsk.

Deltagerne får udleveret kursusmaterialet online, indeholdende over 450 sider, inkl. eksempler, best practices, øvelser og quizzer. Desuden modtager du ISO/IEC 27001- og 27002-standarden i printet format. En attestation for kursusgennemførelse på 31 CPD (Continuing Professional Development) credits udstedes til kursusdeltagerne.

Eksamens- og certificeringsgebyr er inkluderet i kursusprisen. Eksamen varer 3 timer og består af 80 multiple choice-spørgsmål (open book). Kursisten booker selv sin online-eksamen efterfølgende via PECB: https://pecb.com/en/eventExamList/schedule 

Undervisere

Anders Linde, chefkonsulent i Dansk Standard, har +12 års erfaring med anvendelse og implementering af ledelsessystemer. Anders har bl.a. hjulpet Folketinget, Forsvaret, Nordea, Danmarks Domstole og Kbh. Kommune med rådgivning inden for informationssikkerhed, privacy og Business Continuity. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Anders på ali@ds.dk.

Lasse Kaltoft, konsulent i Dansk Standard, har stor erfaring med etablering af ledelsessystemer for informationssikkerhed og privacy. Han har i den forbindelse bistået virksomheder og myndigheder med opgaver vedr. leverandørkrav, anvendelse af sundheds- og forskerdata samt forbrugerbeskyttelse. Lasse kan kontaktes på lak@ds.dk.


Kursusdato


Praktiske oplysninger
Pris:
kr. 23.900,- (ekskl. moms)
Varighed:
4 dage


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

Klumme: Så langt er vi kommet med den digitale transformation
Data og ny teknologi er vigtige for virksomhedernes daglige arbejde, men hvordan står det til med den digitale transformation i virksomhederne?
Læs mere her

IT Executive Masterclass
En praktisk orienteret it-lederuddannelse. Få værktøjerne, erfaringerne og metoderne til at navigere effektivt i krydsfeltet mellem ledelse, teamet, kunderne og digitaliseringskrav.
Læs mere og tilmeld dig her

Teamlederkursus
Som leder står du måske til tider i en udfordrende, og muligvis vanskelig, leder-position. Vi har sammensat dette kursusforløb, hvor du bliver trænet i ledelsesmetoder med udgangspunkt i situations-bestemt ledelse og kommunikation, der er tilrettet teamleder-rollen.
Læs mere og tilmeld dig her

Netværksprotokoller og deres anvendelse
På dette kursus vil deltageren stifte bekendtskab med de mest brugte internetprotokoller, og få hands-on på nogle af de netværksapplikationer, som benyttes til at få mere information om netværket.
Læs mere og tilmeld dig her

Cybertruslen for ledere
På dette et-dags kursus bliver du klædt på til at tage cyber-drøftelserne med IT, så du med åbne øjne kan træffe velinformerede beslutninger på vegne af din organisation. Helt konkret får du indsigt i, hvilke alment kendte og
Læs mere og tilmeld dig her

Kursuslokaler udlejes med og uden PC
Har du brug for et undervisningslokale med plads til op til 15 deltagere, så kan vi tilbyde fuldt udstyrede lokaler. Pris pr. dag 3.500.- kr. Forplejning 250.- kr. pr. person pr. dag.
Inkl. i prisen er teknisk support og service. Interesseret?
Kontakt os på telefon 77 300 123 og hør mere.


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414