CIO uddannelse - Ledelse i den digitale tidsalder - En praktisk orienteret it-lederuddannelse

CIO-uddannelsen styrker dine kompetencer som leder og som værdsat sparringspartner for direktionen. Denne højt specialiserede uddannelse sammenkæder de bedste metoder og den virkelige verden inden for it-ledelse. Med CIO uddannelsen får du det bedste bevis

Kursusmål

CIO-uddannelsen er en højt specialiseret uddannelse fra IDG Kurser, der forener de bedste akademiske metoder med den virkelige verden inden for it ledelse. CIO-uddannelsen giver dig unikke kompetencer som leder i forhold til dine medarbejdere i it-afdelingen og kvalificerer dig som en værdsat sparringspartner over for forretningslederne i organisationen.

Er det din oplevelse?
Oplever du som CIO, it-chef eller digital leder at det er svært at skabe sammenhæng mellem organisationens forretningsstrategi og it-afdelingens mål og strategi? Oplever du, at det er vanskeligt at formidle og dokumentere ROI af digitale løsninger til organisationens forretningsledere? Og er du under pres for nye digitale it-løsninger, der er svære at etablere en værdidialog omkring, vil du få et meget stort udbytte af CIO-uddannelsen.

Det får du
Som leder er det vigtigt at besidde den nyeste viden inden for centrale ledelseselementer og at træffe de rigtige beslutninger og tiltag under konstante forandringer.

På CIO uddannelsen får du en værktøjskasse og effektive metoder til at skabe nutidig it-ledelse og herigennem løse opgaver og udfordringer på alle organisationsniveauer. Du udvikler dine personlige egenskaber indenfor motivation og ledelse af fagtunge medarbejdere og servicemedarbejdere og du får særlig indsigt i de psykologiske reaktions- og motivationsmønstre.

Når du har gennemført CIO uddannelsen, besidder du særdeles fine kompetencer til at manøvrere effektivt uanset om det er værdiskabelse af it, forretningsudvikling eller generel ledelse, du skal håndtere.

Således giver CIO uddannelsen dig en dyb indsigt i, hvordan du leder, motiverer og coacher interne og eksterne medarbejderne med vidt forskellige profiler.  

Kurset henvender sig til

CIO-uddannelsen er for dig som CIO, it-chef eller digital leder med behov for at styrke dine kompetencer som effektiv businesspartner og kommunikator over for topledelsen og den øvrige organisation.

Forudsætninger

Du er CIO, CTO, COO, it-chef eller it-afdelingsleder med min. seks måneders ledelsesansvar.


Kursusindhold

CIO-uddannelsen har følgende indhold
  • Ledelsesmetoder - den autentiske leder, værdibaseret ledelse, transformationsledelse.
  • Forandrings- og forbedringsledelse i den digitale tidsalder.
  • Udvikling af værdi i it-afdelingen - mål, strategier, økonomi, udfordringer og muligheder.
  • Udpluk af Lean SixSigma ledelsesmetoder.
  • Kommunikation og optimering af kommunikation og samarbejde, udvikling af dine kommunikative evner, coaching og kommunikationsstil, forretningskommunikation og non-verbal kommunikation.
  • Fremtidens it-teams - agilitet, udvikling og parathed, sammensætning af profiler, gruppedynamikker og -roller i afdelingen, rekruttering af de rette profiler, ledelse og motivation og ansvarsdelegering.
  • Udvikling og forbedringskultur, den svære samtale, udvikling og opfølgning af lavt-præsterende teammedlemmer og medarbejdere.
  • GDPR og cybersecurity på strategisk niveau, altså ikke compliance på operationelt niveau.

Uddannelsens varighed
Uddannelsen afvikles med 12 undervisningsdage fordelt over seks måneder med løsning af egne cases/opgaver mellem undervisningsdagene. Cirka fire måneder efter uddannelsens afslutning er der netværksmøde for dig og de øvrige deltagere, hvor vi drøfter erfaringer og resultater.

Kursusmetodik
Uddannelsen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praksis og gennemføres med elementer af coaching, så effekten og værdien optimeres for hver enkelt deltager.

Uddannelsen afsluttes med en personlig ledercoaching og sparring om den personlige handlingsplan.

Forud for uddannelsen
Inden uddannelsesstart får du en invitation til en Extended DISC personlighedsanalyse, der giver dig overblik over, hvor du befinder dig som leder, og hvor du med fordel kan udvikle dig. Efter DISC-analysen får du en personlig og fortrolig ledercoaching med fokus på at sikre dig optimalt udbytte af uddannelsen og et godt grundlag for opbygning af din personlige handlingsplan. Analyse som coaching finder sted før uddannelsesstart.

Underviseren
Underviser er Kristine Koed, der har mange års erfaring med ledelse og uddannelse af topledere, it-topledere og medarbejdere i it-organisationer. Kristine har i 20 år arbejdet med udvikling, effektivisering og forandringsprocesser inden for it og digitalisering. Kristine har derfor indgående kendskab til en it-afdelings dynamikker og kompleksitet og forstår fagsproget og forretningsværdien af it og ledelse af mennesker.

Kristine Koed er selv rutineret topleder, og er internationalt certificeret topleder, business coach, Lean SixSigma Black Belt, partner i den danske afdeling af CIONET international og arbejder med organisationsforandringer inden for digital transformation.

Jobmuligheder
Er du i eller på vej til en stilling på it-ledelsesniveau og ønsker du at fremme din karriere? Med en CIO uddannelse er du godt rustet til lederstillinger i såvel store som mellemstore virksomheder i den nationale og internationale forretningsverden.

Med dine nye stærkere kompetencer, bliver du en vigtig spiller i din virksomhed. Samtidig højner du din egen markedsværdi. Således holder du dig selv attraktiv på jobmarkedet.


Kursusdato


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 62.500,- (ex. moms)
Varighed: 12 dage
Bemærk: Kurset varer 12 dage og strækker sig over 5 måneder
4 x 3 dage.


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

KURSUS NYHEDER
Nyt Machine Learning kursus
Brug data til at estimere, hvad der vil ske i fremtiden. Hvem der misbruger deres beføjelser eller hvilke kunder, der har størst risiko for at opsige deres aftale? Du lærer at bringe data til live og herigennem træffe bedre beslutninger. 
Vil du vide mere, eller tilmelde dig, klikker du her

DevOps kursus - praktisk forløb
Udvikler og vedligeholder du apps eller Cloud-baserede services? Ønsker du højere kvalitet, hurtigere releases og mere effektiv udvikling? Så er dette kursus noget for dig.
Vil du vide mere, eller tilmelde dig, klikker du her


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: kursus@idg.dk
CVR: 65970414