C# grundlæggende kursus

Kursusmål

Kurset henvender sig til

Kurset er for dig, der skal bruge Visual Studio og C# til at udvikle applikationer på .NET-platformen.

Forudsætninger

Det forventes, at du har erfaring med programmering på niveau med vores "Programmering grundlæggende kursus"

Kursusindhold

Introduktion til .NET Framwork

I dette modul får du en introduktion til, hvad .NET er, og hvordan det grundlæggende fungerer (assemblies, kompilering m.v.)


C# grundlæggende

I dette modul får du en introduktion til C# som programmeringssprog. Vi gennemgår de foreskellige elementer, som indgår i sproget, og hvordan de indgår i syntaksreglerne.


Datatyper

I dette modul får du en introduktion datatyperne i .NET. Vi gennemgår, hvordan .NET behandler de forskellige datatyper, og hvordan du kan bruge denne viden i opbygningen af din kode.


OOP (Objektorienteret Programmering) - første del

I dette modul får du en introduktion til objektorienteret programmering. Vi gennemgår de grundlæggende begreber, som klasser, objekter, principperne for indkapsling og polymorfisme.


OOP (Objektorienteret Programmering) - anden del

I dette modul får du flere emner inden for objektorienteret programmering. Vi gennemgår bl.a. overloading, anvendelsen af overloadede construktor-metoder, statiske klasser og metoder, og baggrunden for nødvendigheden af at anvende ordene virtual og override i forbindelse med generalisering/specialisering.


Arrays

I dette modul får du gennemgået, hvordan du kan definere og anvende den klassiske datastruktur Array i dit program.


Collections

I dette modul får du gennemgået, hvad er Collection er i .NET, og hvordan du anvender den i din kode. Du får gennemgået de klassiske Collection-typer, og hvordan de bliver anvendt i moderne .NET-kode.


Error handling

I dette modul får du gennemgået, hvordan du håndterer fejl i dit .NET-kode. Vi gennemgår opbygningen af din kode, så du bedst muligt kan håndtere eventuelle alvorlige fejl ved hjælp af try/catch-blokke.

 

Praktiske oplysninger

Pris: kr. 7.600,- (ekskl. moms)
Varighed: 2 dage
Afholdelsesdatoer:
  • Kursus den 3. - 4. maj i Kbh.
  • Kursus den 3. - 4. aug. i Kbh.
  • Kursus den 2. - 3. nov. i Kbh.

Bemærk:

København.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.idgkurser.dk/kursus/358 eller kontakt IDG Kurser på telefon 77 300 300.