M_o_R® Foundation og Practitioner - Management of Risk

Risikostyring: M_o_R Foundation og Practitioner er et intensivt kursus, der har til formål at give dig indgående kendskab til denne best practice-disciplin til risikostyring samt forberede dig til at bestå dine M_o_R Foundation og Practitioner eksamener.

Kursusmål

Opnå indsigt i og detaljeret forståelse for M_o_R-metodens principper og processer
  • Forstå hvilket udbytte organisationer kan opnå med M_o_R
  • Opnå indblik i hvordan M_o_R-principperne kan understøtte god selskabsledelse
  • Opnå kompetencer i at betragte risiko fra forskellige perspektiver: strategi, program, projekt og drift.
  • Anvende en række risikostyringsteknikker på praktiske eksempler
  • Bestå M_o_R Foundation og M_o_R Practitioner eksamener.

Kurset henvender sig til

Dette kursus er relevant for dig, hvis du eller din organisation ønsker en anerkendt og praktisk tilgang til risikostyring, baseret på best practice. Som leder eller medarbejder med fokus på risikostyring ønsker du en grundig forståelse af de forskellige aspekter af risikostyring samt den dokumentation, der bør udarbejdes

Forudsætninger

Det vil være en fordel, hvis du har en vis forståelse for risici i din organisation, da du kan få til opgave at arbejde med egne eksempler på risici som en del af kurset.


Kursusindhold

Der er risici overalt. Risikostyring kan ofte betyde forskellen mellem succes eller tab. Dagligdagen i enhver virksomhed er fuld af potentielle interne og eksterne risici.

Det er, hvordan de håndteres, der udgør den afgørende forskel. I et hurtigt omskifteligt miljø kan en utilstrækkelig strategi for risikostyring få uoverskuelige konsekvenser.

M_o_R® leverer en ramme for, hvordan man kan træffe informerede beslutninger om risici på hhv. strategisk og operationelt niveau, så man kan identificere, vurdere og styre de centrale risici med henblik på at levere de forventede fordele.

Vi tilbyder kurser i risikostyring til virksomheder og private enten som enkeltstående kurser, eller som en integreret del af et implementerings- og forandringsforløb. Vi udbyder kurser i:

  • M_o_R® Foundation er et intensivt kursus, der er designet til at give dig en grundlæggende viden om risikostyring

  • M_o_R® Practitioner går yderligere i dybden, og er den højest mulige akkreditering.

Kursusforberedelse

Du vil modtage en M_o_R-manual samt forberedelseshæfte inkl. med øvelser og Practitioner prøveeksamen ca. 3 uger inden kursusstart. Forberedelseshæftet indeholder også henvisninger til de sider, du som min. bør læse i manualen. Vi anbefaler ca. 15 timers forberedelse inden kurset.

 Undervisningsform

Kurset afholdes som et 5-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset varighed er de 4 første kursusdage kl. 9.00-17.30 og den sidste dag kl. 9.00-13.00. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.

 Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem øvelser og gennemgang af teori.

 På 3. dagen gennemføres Foundation eksamen. Eksamen består 75 multiple choice spørgsmål, som du har 60 minutter til at besvare. For at bestå skal du have 35 rigtige svar. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen.

Kurset afsluttes med 3 timers Practitioner eksamen. Eksamen består af 4 hovedspørgsmål, der tilsammen giver 80 point og for at bestå skal minimum 40 points opnås. Hvis du ikke har engelsk som modersmål kan der tillægges 30 minutter til besvarelse af eksamensspørgsmål.


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 22.500,- (ex. moms)
Varighed: dag

Afholdelsesdatoer

Ring til IDG Kurser på +45 77 300 300
eller mail på kursus@idg.dk
for nærmere info angående datoer.


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

KURSUS NYHEDER
Nyt Machine Learning kursus
Brug data til at estimere, hvad der vil ske i fremtiden. Hvem der misbruger deres beføjelser eller hvilke kunder, der har størst risiko for at opsige deres aftale? Du lærer at bringe data til live og herigennem træffe bedre beslutninger. 
Vil du vide mere, eller tilmelde dig, klikker du her

DevOps kursus - praktisk forløb
Udvikler og vedligeholder du apps eller Cloud-baserede services? Ønsker du højere kvalitet, hurtigere releases og mere effektiv udvikling? Så er dette kursus noget for dig.
Vil du vide mere, eller tilmelde dig, klikker du her


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: kursus@idg.dk
CVR: 65970414