Projektledelse - 6 ugers akademikursus for ledige - 10 ECTS points - Kurset er godkendt på den landsdækkende positivliste

Kurset er godkendt på den landsdækkende positivliste

Kunne du tænke dig at blive skarp på projektledelse og få konkrete værktøjer til at lede både mindre og mellemstore projekter? Så er dette kursus lige noget for dig.

Kurset afsluttes med mundtlig eksamen og bedømmes efter 7-skalaen. Ved bestået gives 10 ECTS points


Afholdelsesdatoer

Ring til IDG Kurser på +45 77 300 300
eller mail på kursus@idg.dk
for nærmere info angående datoer.


Kursusmål

Du vil på kurset projektledelse opnå kompetencer, som bygger på en forståelse af organisationen og dens strukturer, kulturer og processer set i projektsammenhænge, således at du vil kunne deltage ved etableringen af et projekt, dets gennemførelse og kvalitetssikring.

Desuden vil du efter kurset kunne anvende grundlæggende ledelsesværktøjer i sammenhæng med projektledelse.

Kurset henvender sig til

Forudsætninger

For at deltage på akademikurset, skal du have en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring


Kursusindhold


  • Projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge
  • Projekttyper
  • Projektetableringen og -mandat
  • Projektmål
  • Projektorganisation
  • Tidsestimering og dennes betydning for projektmål
  • Rapportering, opfølgning (inkl. økonomi) og kvalitetssikring
  • Risikoledelse & evaluering
  • Projektledelsens aspekter ved menneskelig deltagelseKursusmål:

Du vil på kurset projektledelse opnå kompetencer, som bygger på en forståelse af organisationen og dens strukturer, kulturer og processer set i projektsammenhænge, således at du vil kunne deltage ved etableringen af et projekt, dets gennemførelse og kvalitetssikring.

Desuden vil du efter kurset kunne anvende grundlæggende ledelsesværktøjer i sammenhæng med projektledelse.

På kurset vil du få den nødvendige teoriske viden inden for projektledelse. Kurset er samtidig praksisnært, så du får kompetencer, du kan bruge direkte i et kommende job.

Efter kurset vil du kunne lede et mindre eller mellemstort projekt, og du lærer, hvordan du skaber de mest optimale rammer for projektarbejde. Du bliver desuden i stand til at afgrænse problemstillingerne og finde de rette løsningsmodeller både på ledelsesmæssigt og operationelt niveau. Endeligt lærer du at allokere projektets ressourcer, så alle ressourcer udnyttes bedst muligt.

Kurset fokuserer samtidig på forskellige metoder inden for projektledelse og på, hvordan du udvikler din egen praktiske projektledelsesstil.


Undervisningen består af klasseundervisning og er derudover baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver.

Klasseundervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og dialogbaseret undervisning. Vi arbejder med konkrete caseopgaver, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis.
Kurset afsluttes med mundtlig eksamen.

Pris

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din A-kasse eller dit Jobcenter.

 

 


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 23.000,- (ex. moms)
Varighed: dag
Bemærk: Kurset udbydes af Copenhagen Business Academy, i samarbejde med IDG kurser.

Kurset er gratis for ledige. Uddannelsen tilbydes indenfor reglerne om 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvilket betyder, at dit jobcenter afholder udgifterne, såfremt du opfylder kriterierne.
Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

KURSUS NYHEDER
Nyt Machine Learning kursus
Brug data til at estimere, hvad der vil ske i fremtiden. Hvem der misbruger deres beføjelser eller hvilke kunder, der har størst risiko for at opsige deres aftale? Du lærer at bringe data til live og herigennem træffe bedre beslutninger. 
Vil du vide mere, eller tilmelde dig, klikker du her

DevOps kursus - praktisk forløb
Udvikler og vedligeholder du apps eller Cloud-baserede services? Ønsker du højere kvalitet, hurtigere releases og mere effektiv udvikling? Så er dette kursus noget for dig.
Vil du vide mere, eller tilmelde dig, klikker du her


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: kursus@idg.dk
CVR: 65970414