HTML og CSS Grundlæggende kursus

Dette kursus har til formål at ruste dig i at kode grundlæggende HTML og CSS. Du får en forståelse for opbygningen af disse programmeringssprog, samt viden om hvornår du skal bruge hvad.

HTML og CSS er efterhånden umuligt at komme udenom. Hvad enten du blot ønsker lidt ekstra liv på firmaets intranet, eller du vil i gang med din helt egen side, så kommer et grundlæggende kendskab til HTML og CSS dig til gavn.

Har du brug for feedback på dine nye design idéer efter kurset, er du velkommen til at kontakte vores instruktører for uddybende spørgsmål, feedback m.m.


Afholdelsesdatoer

(*) Kurser markeret med en grøn stjerne afholdes og der er enkelte ledige pladser.


Kursusmål

 • Samspillet mellem browsere og servere
 • Kommunikationen ved hjælp af Request- og Response-objekter
 • Opbygningen af internetadresser
 • Opbygning af HTML-dokumenter
 • Den nødvendige forståelse for Document Object Model (DOM)
 • Anvendelsen af browsere som udviklingsværktøj
 • Syntaksen for opbygning af HTML-elementer, herunder anvendelse af attributter
 • Brugen af de hyppigst anvendte HTML-elementer
 • Strukturering af HTML-dokumenter ved hjælp af relevante elementtyper
 • Samspillet mellem HTML-formularer og webservere
 • Opbygningen af HTML-formularer
 • Anvendelsen af validering-attributterne i HTML5
 • Principperne bag opdelingen af HTML-kode og layoutregler
 • Anvendelsen CSS
 • Definering og syntaksregler for CSS-regler
 • Anvendelse af pseudo-elements og pseudo-classes
 • Anvendelse af Box Model

Kurset henvender sig til

Kurset henvender sig til dig, der aldrig før har arbejdet med HTML og CSS (eller som har et meget begrænset kendskab til kode). Du har allerede erfaring med at bruge en browser samt at læse emails, men du behøver ingen forudgående erfaring med at kode HTML.

I undervisningen anvendes en engelsksproget lærebog, men undervisningen foregår på dansk.

Forudsætninger

Du behøver ingen forudgående erfaring med HTML eller CSS for at deltage på kurset. Vi anbefaler blot, at du møder op frisk og fuld af spørgelyst, og så lover vi dig den bedst mulige kursusoplevelse. I undervisningen anvender vi en engelsksproget lærebog, men undervisningen foregår på dansk.


Kursusindhold

Browsere, servere og adresser

I dette modul får du en introduktion til hvor, og hvordan, HTML bliver anvendt på internettet. Vi gennemgår hvorledes kommunikationen grundlæggende foregår mellem browser og webserver, og hvordan internet-adresser er opbygget.

 • Hvad er HTML?
 • Browsere
 • Webservere
 • Kommunikation mellem browser og webserver
 • Request og response
 • URI og URL
 • Ressourceplacering på webservere
 • Adresseangivelser - absolutte og relative

 

Elementer, tags og syntaks

I dette modul får gennemgår vi hvordan HTML-elementerne er opbygget ved hjælp af start- og sluttags. Vi gennemgår de grundlæggende elementer for en HTML-side, mulighederne for navngivning af elementerne, hvordan du laver kommentarer i din HTML-kode, samt den meget vigtige Document Object Model (DOM). Derudover lærer du at anvende browseren som udviklingsværktøj.?

 • Versioner
 • HTML-siden opbygning
 • Elementer
 • Elementernes opbygning, herunder attributter og parent/child-relationer
 • Navngivning af elementer (id- og name-attributterne)
 • DOCTYPE-deklaration for forskellige version af HTML
 • Angivelse af tegntabel gennem metatag
 • Document Object Model (DOM)
 • Browseren som udviklingsværktøj

 

Hyppigt anvendte elementer

I dette modul får du en gennemgang af de hyppigst anvendte elementer på HTML-sider.

 •  Overblik over hyppigt anvendte elementer
 •  Hyppgt anvendte element i form-elementet
 •  Angivelse af overskriftsniveau gennem brug af elementerne h1-h6
 •  Afsnit
 •  Links
 •  Billeder
 •  Lister - ordnet og uordnet
 •  div
 •  Linjeskift
 •  FormularerStrukturering af dokumentindhold
I dette modul bliver du introduceret til de grundlæggende principper bag udtrykket "The Semantic Web". Du lærer at opdele HTML-siden i beskrivende elementer ved at anvende HTML-struktur-elementer.

 • Forskellen imellem strukturering i HTML4 og HTML5
 • Typer af strukturelementer
 • Grundlæggende principper bag opbygning af et HTML5-dokument
 • Header
 • Nav
 • Article
 • Section
 • Aside
 • Footer
 • div
 • Fieldset
 • Form

 

Formularer

I dette modul gennemgår vi opbygningen af formularer, og hvordan du kan anvende de forskellige element-typer. Vi gennemgår også, hvordan du gør formularen klar til at sende data til en webserver.

 • Hvad er en HTML-formular?
 • Anvendelsen af element-attributterne id og name i forbindelse med formularer
 • Attributter i form-elementet
 • Input-elementer, her under tekstbokse, checkbokse, radionbutton, reset, submit og knapper
 • Anvendelsen af textarea-elementent

 

Validering af formularer

I dette modul bliver gennemgår vi, hvordu du ved hjælp af indbyggede attributter kan få "grov-valideret" formularens indhold allerede inden du sender data til serveren.

 • Validering af formularinput
 • Valideringsregler i HTML5 elementer
 • Anvendelsen af attributten required
 • Anvendelsen af attributten pattern
 • Kombination af valideringsregler

 

Introduction til CSS (Cascading Style Sheets)

I dette modul bliver gennemgår vi, hvorfor CSS er en en smart måde at opdele HTML-kode og layout-regler. Du lærer syntaksen for CSS, og hvordan du kan udvælge de relevate elementer i Document Object Model ved at bruge de mest hensigtsmæssige selector-angivelser.

 • CSS - defintion og versioner
 • Årsagen til at man skal opdele HTML-kode og layout-regler
 • Hvordan fungerer CSS
 • Syntaksregler
 • Kommentarer i CSS
 • Selectors - herunder elementtype, class og object-angivelse eller kombinationer

 

CSS-erklæringer og ofte anvendte attributter

I dette modul bliver gennemgår vi, hvor du kan placere CSS-regler, samt hvordan hvorledes CSS fungere, hvis der er angivet flere regler for f.eks. samme elementtype. Vi bruger også i dette modul browseren som udviklingsværktøj,

 • Placering af CSS-regler i elementet, i dokumentet eller i ekstern fil
 • Hvorledes CSS fungerer, hvis der er angivet flere regler for samme elementtype/selector
 • CSS og tekst, f.eks. text-decoration, font-style, font-weight, font-family, color
 • Angivelse af tekststørrelse, f.eks. rem og em
 • Nedarving af CSS-regler

 

Mere om CSS-selectors

I dette modul gennemgår vi nogle af de mange muligheder du har for at udvælge, hvilke elementer du ønsker at formatere ved hjælp af CSS.

 • Udvælg elementer ud fra placering og/eller relationer i DOM
 • Udvælg elementer ud fra attributværdier
 • Pseudo-elementer, f.eks. element::first-letter og element::first-line
 • Pseudo-classes, f.eks. a:link, a:visited, a:hover og a:active

 

Box Model

I dette modul får du en forståelse for anvendelsen af den grundlæggende Box Model. Vi gennemgår hvad Box Model består af, hvilke elementer den er opbygget af, og hvorfor du bliver nødt til at forholde dig til den, når du opbygger din HTML-kode.

 • Hvad er Box Model
 • Anvendelsen af attributterne margin, padding, border og float

 


Kursusdato


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 7.600,- (ex. moms)
Varighed: 2 dage
Bemærk: København
Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

KURSUS NYHEDER
Nyt Machine Learning kursus
Brug data til at estimere, hvad der vil ske i fremtiden. Hvem der misbruger deres beføjelser eller hvilke kunder, der har størst risiko for at opsige deres aftale? Du lærer at bringe data til live og herigennem træffe bedre beslutninger. 
Vil du vide mere, eller tilmelde dig, klikker du her

DevOps kursus - praktisk forløb
Udvikler og vedligeholder du apps eller Cloud-baserede services? Ønsker du højere kvalitet, hurtigere releases og mere effektiv udvikling? Så er dette kursus noget for dig.
Vil du vide mere, eller tilmelde dig, klikker du her


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: kursus@idg.dk
CVR: 65970414