It-forandringsledelse - boot-camp i effektiv implementering af it- og digitaliseringsløsninger

Du får viden og metoder til succesfuld implementering af it-projekter i din organisation på dette 4fire-dages kursus med højt undervisningstempo. Du bliver styrket i din evne til at skabe værdi med nye it- og digitale løsninger, ligesom du får værktøjer til bedre kommunikation i forbindelse med forandrings ledelse.
Forløbet er praktisk orienteret, og giver deltageren metoder samt værktøjer til arbejdet med opgaver og udfordringer, hvor succes er afhængig af ledelse, samarbejde og teamwork, og hvor kravet også er effektivitet og gevinstrealisering.

Du bliver undervist i internationale anerkendte og efterprøvede metoder og teknikker. Kurset er tilpasset, så det giver den enkelte deltager ballast og kompetencer i it-forandringsledelse og succesfuld projektimplementering.

På boot-campen får du endvidere forståelse for, hvordan kollegaer og medarbejdere reagerer psykologisk på it-forandringer. Du bliver udstyret med metoder til øget motivation, engagement og ejerskab for alle involverede parter.

Undervejs i forløbet modtager du løbende coaching på egne it-projekter, og der lægges en personlig handlingsplan.

Forud for boot-campen gennemfører alle deltagere en personlighedsanalyse, som efterfølgende anvendes til en personlig og fortrolig leder-coaching.Kursusmål

Du vil få viden, indsigt, metoder og sparring til, hvordan du sikrer succesfulde implementeringer af it-projekter (digitale forandringer) i din organisation, samt hvilke faser du skal igennem med ledelsen, interessenter, brugergrupper og brugere fra din organisation.

Du får værktøjer og viden, der gør dig bedre til at sikre, at projektet skaber værdi og gevinstrealisering, til at kommunikere gode og mindre gode resultater og til at udøve ledelse i forskellige situationer.

Du får indsigt i, dine nuværende kompetencer inden for it-forandringsledelse, hvor du har dine stærke sider, samt hvor du bør udvikle dig. Vi hjælper dig med at styrke dine udviklingsområder under kurset, og du lærer at arbejde videre med disse.

Du vil få forståelse for, hvordan dine kollegaer og medarbejdere reagerer psykisk og holdningsmæssigt på it/digitale forandringer. Du bliver udstyret med metoder til at motivere og implementere forandringerne gennem tilpasset kommunikation, der højner målrettethed, engagement og ejerskab.

Kurset henvender sig til

Kurset henvender sig til ledere, der ønsker let tilgængelige, konkrete metoder og redskaber til succesfuld implementering af projekter med IT og digitalisering.

Forudsætninger

Du har ledelsesansvar og har brug for viden og metoder til at sikre IT projektsucceser.

Du er CIO, IT-chefer, IT-teamleder eller andet med ledelsesansvar for implementering af IT og digitalisering.


Kursusindhold

Forløbet er praktisk orienteret, og giver deltageren metoder samt værktøjer til arbejdet med opgaver og udfordringer, hvor succes er afhængig af ledelse, samarbejde og teamwork og hvor kravet også er effektivitet og gevinstrealisering.

Du bliver undervist i internationale anerkendte og efterprøvede metoder og teknikker. Kurset er tilpasset, så det giver den enkelte deltager ballast og kompetencer i IT forandringsledelse og succesfuld projektimplementering.  

Der arbejdes aktivt med praktiske eksempler og cases fra succesfulde og ikke succesfulde projekter.

Mellem mødedagene på kursus er indbygget on the job training med opgaver, der tager udgangspunkt i deltagernes egne opgaver.

Kurset omhandler
 • Succesfulde it-forandringer og ikke succesfulde forandringer.
 • Dine kompetencer som leder af forandringer.
 • Kommunikation som en ledelsesfaktor i it- og digitalisering.
 • Forandringsmetoder og modeller til it-forandringer.
 • Udfordringerne i et it-forandringsprojekt.
 • Forventningsstyring til ledelse og organisation ved it- og digitaliseringsprojekter.
 • De forskellige faser i et implementeringsprojekt.
 • Kend din organisation, alle afdelinger og profiler på brugergrupper.
 • Sæt læringsmål for organisationen og sikring af flow i implementeringsprojektet.
 • Håndtering af modstand for forandringer.
 • Et succesfuldt it-projekt er også resten af organisationens lederes ansvar.
 • Synlig gevinstrealisering af it-projekter.
 • Personlig handlingsplan med henblik på din fortsatte udvikling som it-forandringsleder.

Mellem mødedagene på kurset er der indbygget on the job training med opgaver, der tager udgangspunkt i deltagernes egne opgaver.


Bevis for gennemførelse:
Du vil som deltager modtage et bevis for at have gennemført Bootcampen som IT forandringsleder, hvis du har deltaget alle dage.

Varighed:
 
4 dage fordelt over 2 x 2 dage.

Du modtager løbende coaching på egne projekter under forløbet, hvilket også betyder, at deltagerantallet er stærkt begrænset.

Inden du starter:
Inden start gennemfører du en personlighedsanalyse og får en personlig tilbagemelding omkring fokusområder til udvikling som IT forandringsleder.

Under forløbet:
Undervisningen skifter naturligt mellem gennemgang af teori, praktiske eksempler og relevante opgaver inden for IT forandringsledelse. Derved sikres du det højst tænkelige udbytte af kurset, og direkte efter kurset kan du benytte din nye viden i dagligdagen.

Gratis hotline:
Gratis hotline efter Bootcampen omhandlende spørgsmål til gennemgåede teknikker og metoder er inkluderet i prisen.

Underviseren:
Kristine Koed har mange års erfaring med ledelse og uddannelse af både topledere og it-topledere og medarbejdere i it-organisationer. Hun har i 20 år arbejdet med udvikling, effektivisering og forandringsprocesser inden for it og digitalisering. Hun har derfor indgående kendskab til en it-afdelings dynamikker og kompleksitet og forstår både fagsproget, forretningsværdien af it og ledelse af mennesker.
Kristine Koed er selv rutineret topleder, og er internationalt certificeret topleder, business coach, Lean SixSigma Black Belt, partner i den danske afdeling af CIONET international og arbejder med organisationsforandringer inden for digital transformation.

Forløbet får også besøg af gæstetalere med stor viden om området.

Praktiske forhold:
Kurset afholdes som åbent forløb i København. Kan også afholdes som lukket forløb i din egen organisation mod en merpris for tilretning.


Kursusdato


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 24.600,- (ex. moms)
Varighed: 4 dage
Bemærk: Personanalyse og personlig tilbagemelding kr. 1.500,- ekskl. moms pr. deltager

4 dage fordelt over 2 x 2 dage.
Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt


GRATIS TIPS & TRICKS med EXCEL

Har du fået lyst til at snuse til Excel og de mange muligheder, kan vi tilbyde dig et par timers gratis inspirationsseminar. 

I løbet af de to timer kommer vi bl. a. gennem:

 • Brug af tabeller i Excel
 • Brug af tabelfunktion sammen med udsnitsværktøjer
 • Brug af subtotalfunktionen til udregning af nøgletal på valgte datasæt
 • Dynamiske diagrammer til visning af over/under target
 • Formeltricks til at undertrykke manglende datasæt i diagrammer
 • Smarte diagramtricks.

torsdag d. 2. marts kl. 14

Arrangementet holdes i vores kursusfaciliteter i Herlev, hvor du sammen med andre interesseret bliver ledt gennem nogle af de mere kringlede muligheder i programmet. Det er vores kendte instruktør Ernst Lohse, der øser af sin Excel-viden.
Vi byder på lidt forfriskninger under og efter arrangementet.

Følg blot nedenstående link og tilmeld dig:
Inkluderet i kursusprisen er altid:
Morgenmad med kaffe, morgenbrød, juice, ost og marmelade, fuld frokost med lune retter, frisk frugt samt eftermiddagskage til den sene kaffepause. Derudover er der under hele kurset fri adgang til vand og sodavand.
Der fri internetadgang til alle dine devices og du få et kursusdiplom der viser, at du har opnået nye færdigheder.

Derudover kan du frit benytte kursusmaterialet som opslagsværk efter kurset.

Skal du på kursus i Herlev, så ligger vores kursusfaciliteter kun 5-7 minutters gang fra Herlev Station og vi stiller derudover gratis P-plads til rådighed.


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 300
Email: kursus@idg.dk
CVR: 65970414