Business case

Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt, læs hvordan man bruger Business casen på dette kursus.
Desværre sker det ofte, at projekter søsættes uden et grundigt gennemarbejdet grundlag, hvilket kan koste dyrt. Derfor er dette kursus en rigtig god investering i gevinstrealiseringen af jeres nye projekter.

Kursusmål

Dit og din virksomheds udbytte af at arbejde med Business case:

Gennem en blanding af forelæsninger og "hands-on" arbejde lærer du at identificere og forstå de elementer, som er nødvendige for at afdække og realisere projekternes værdi - fra den overordnede forretningsstrategi til projekternes enkelte aktiviteter, forandringsbehov og ressourceforbrug samt gevinster. Kurset i Business case giver en grundig indføring i de metoder og teorier, der skal i spil for at udvikle en solid business case og gevinstrealiseringsplan.

·Du opnår kendskab til konkrete værktøjer, teknikker og rammeværk og bliver i stand til at anvende dem på en systematisk måde

·Din viden og færdigheder i forhold til at arbejde med business casen bliver styrket - og dermed en større sandsynlighed for at udarbejde og gennemføre business cases, der høster de forventede resultater

·Indblik i og erfaring med at analysere initiativer og projekter i et økonomisk perspektiv

·Du bliver tilført ny og opdateret viden inden for business case og gevinstrealisering, som du kan anvende bredt i organisationen

Kurset henvender sig til

Kurset henvender sig primært til linjeledere, medarbejdere i en stabsfunktion, program- og projektledere og/eller medarbejdere, der er direkte involveret i projekter.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har erfaring med ledelse af eller deltagelse i projekter.


Kursusindhold

Udgangspunktet for kurset er bogen "Mastering the Business Case", som vil blive tilsendt inden kurset i forandringsledelse (skal læses inden kursusstart). I løbet af kurset vil du få en grundlæggende forståelse for Business Casen som effektiv styringsværktøj for realisering af gevinster samt Benefit Management.

Følgende områder behandles blandt andet:

  • Business casen som beslutnings- og styringsdokument
  • Business casen som værktøj til styring af gevinster og det forretningsmæssige rationale
  • Gevinstoverblikket, estimering af omkostninger og gevinster
  • Ledelse af business casens krav om forandringer
  • Interessenthåndtering og risikostyring
  • Beregning af business casen og vurdering af dens forudsætninger
  • Gevinstrealisering og udfordringer med at holde fokus på business casen
  • Præsentation af business casen
  • Det samlede overblik

Undervisningsform på kurset:

Undervisningen i kurset om forandringsledelse er en blanding af:
Forelæsninger
Workshops hvor der arbejdes med en case hjemmefra

Underviser i Business Case:

Jimmy K. Pedersen

Jimmy Kevin Pedersen, seniorkonsulent og ass. partner hos konsulentvirksomheden 1stroke, har mere end 25 års erfaring som leder og managementkonsulent hos blandt andre Ernst & Young, COWI, Implement, København Kommune og Digitaliseringsstyrelsen. Jimmy er udover at være ass. partner i virksomheden 1stroke, der beskæftiger sig med business case og gevinstrealisering, også ekstern lektor på IT-Universitetets masteruddannelse, hvor han er ansvarlig for kurset Forretning og Ledelse.


Kursusdato


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 10.900,- (ex. moms)
Varighed: 2 dage
Bemærk: Herlev


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

KURSUS NYHEDER
Nyt Machine Learning kursus
Brug data til at estimere, hvad der vil ske i fremtiden. Hvem der misbruger deres beføjelser eller hvilke kunder, der har størst risiko for at opsige deres aftale? Du lærer at bringe data til live og herigennem træffe bedre beslutninger. 
Vil du vide mere, eller tilmelde dig, klikker du her

DevOps kursus - praktisk forløb
Udvikler og vedligeholder du apps eller Cloud-baserede services? Ønsker du højere kvalitet, hurtigere releases og mere effektiv udvikling? Så er dette kursus noget for dig.
Vil du vide mere, eller tilmelde dig, klikker du her


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: kursus@idg.dk
CVR: 65970414