Business case - og gevinstrealiserings kursus

Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt, læs hvordan man bruger Business casen på dette kursus.
Desværre sker det ofte, at projekter søsættes uden et grundigt gennemarbejdet grundlag, hvilket kan koste dyrt. Derfor er dette kursus en rigtig god investering i gevinstrealiseringen af jeres nye projekter.

Kursusmål

Dit og din virksomheds udbytte af at deltage på Business case og Gevinstrealiserings kurset:

Gennem en blanding af forelæsninger og "hands-on" arbejde lærer du at identificere og forstå de elementer, som er nødvendige for at afdække og realisere værdien af en investering. Det gælder både den overordnede forretningsstrategi og projekternes enkelte aktiviteter, forandringsbehov, ressourceforbrug og gevinster. Kurset i giver en grundig indføring i de metoder og teorier, der skal i spil for at udvikle en solid business case og gevinstrealiseringsplan. 

 • Du opnår kendskab til konkrete værktøjer, teknikker og rammeværk og bliver i stand til at anvende dem på en systematisk måde.
 • Din viden og færdigheder i forhold til at arbejde med business casen bliver styrket - Resultatet bliver, at der er større sandsynlighed for at du udarbejder og gennemfører realistiske business cases, der høster de forventede resultater.
 • Indblik i og erfaring med at analysere initiativer og projekter i et økonomisk perspektiv.
 • Du bliver tilført ny og opdateret viden inden for business case og gevinstrealisering, som du kan anvende bredt i organisationen.
 • Du lærer at opstille en flot business case, som både din afdeling og forretningsledelsen forstår og forventer. 
 • Du bliver en vigtig del af enhvert projektstyrings-team. Bindeledet mellem din afdeling og ledelsen eller mellem din virksomhed og dine kunder. 

Kurset henvender sig til

Kurset henvender sig primært til linjeledere, medarbejdere i en stabsfunktion, program- og projektledere og/eller medarbejdere, der er direkte involveret i projekter. Business casen er et meget vigtigt stykke forarbejde og kurset vil være en stor styrke for enhver projektleder.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har erfaring med ledelse af eller deltagelse i projekter.


Kursusindhold

Udgangspunktet for kurset er bogen "Mastering the Business Case", som vil blive tilsendt inden kurset (skal læses inden kursusstart). I løbet af kurset vil du få en grundlæggende forståelse for business casen som effektiv styringsværktøj for realisering af gevinster samt Benefit Management.

Følgende områder gennemgås:

 • Business casen som beslutnings- og styringsdokument
 • Business casen som værktøj til styring af gevinster og det forretningsmæssige rationale
 • Gevinstoverblikket, estimering af omkostninger og gevinster
 • Ledelse af business casens krav om forandringer
 • Interessenthåndtering og risikostyring
 • Beregning af business casen og vurdering af dens forudsætninger
 • Gevinstrealisering og udfordringer med at holde fokus på business casen
 • Præsentation af business casen
 • Det samlede overblik

Undervisningsform på kurset:

Ud fra et velafprøvet teoretisk fundament og praktiske workshops, arbejder vi med udvalgte cases, enten fiktive eller en konkret case du medbringer hjemmefra. Fordelingen er ca. teori (30%) og praksis (70%).

 • Business case – ”fundamentals” – gennemgang af modeller, processer og værktøj
 • Fastlæggelse af gevinster og etablering af gevinstoverblik
 • Estimering af omkostninger og gevinster samt beskrivelse af forudsætninger
 • Gevinstrealisering og planlægning samt opfølgning
 • Business casen og forretningsmodellen samt det strategiske ophæng
 • Forandringsledelse, risikostyring og interessenthåndtering


Underviser på Business Case kurset:

Martin J. Ernst

Martin er en forretningsorienteret seniorrådgiver og erfaren program- og projektleder med meget stærke kompetencer i rollen som proceskonsulent. Gennem de sidste 16 år har han arbejdet intensivt med rådgivning og implementering af ERP- og standardrammesystemer på forretningskritiske projekter både i den offentlige og den private sektor. Martin har blandt andet været ansat som rådgiver hos Implement, A-2, PwC, IBM og Accenture. 

Martin er ekspert inden for udarbejdelse af business cases samt gevinstrealisering og er nu ekstern lektor på ITU, hvor han er kursusansvarlig for kurset “Business Cases”. Martin  har bidraget med en række foredrag, artikler og web-casts. Desuden har han været medlem af redaktionen af ERP-håndbogen, som udgives af Børsens Ledelseshåndbøger. Den 18. februar 2015 udkom hans første bog om business case og gevinstrealisering: Mastering the Business Case.


Kursusdato


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 9.995,- (ex. moms)
Varighed: 2 dage
Bemærk: Herlev


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

NYHED: Robotic Process Automation - Udvidet RPA 2.0
Vi har bygget videre på vores introduktionskursus til RPA og har sammensat dette udvidede kursusforløb med fokus på de nyeste teknologier som IPA, machine learning og sproggenkendelse, Alt sammen i forbindelse med automatisering. Vi undersøger også, hvordan RPA påvirker organiseringen og rollefordelingerne ude i virksomhederne og hvilke muligheder det giver.
Se hele programmet her!

NYHED!: IT Kriseledelse - Cyber Crisis Management
På vores nyeste digital-sikkerhedskursus får du praktiske værktøjer, solid rådgivning og bliver stresstestet / udfordret af underviserne, Ken Bonefeld og Christian Thygesen
Se det fulde program her!

Digital markedsføringsret for praktikere
Helt nyt kursus, hvor du får konkret og praktisk viden om begrænsningerne og mulighederne for digital markedsføring, så du undgår at overtræde markedsføringsloven, GDPR eller databeskyttelsesloven og derfor også undgår bøder fra Datatilsynet eller Forbrugerombudsmanden. Læs mere om kurset her!

Robotic Process Automation - RPA
Lær om software-robotter eller Robotic Process Automation, der er en effektiv og billig måde at at frigøre kræfter og ressourcer. IDG Kurser har designet dette kursus, så du kan lære at identificere områder og opgaver, som med fordel kan løses af software robotter. Læs mere her!

AfholdelsesGaranti i Herlev: Robotic Process Automation – Introduktionskursus 7. maj.

It Executive Masterclass
For dig der har brug for ledelsesværktøjer til at styrke din ledelse, innovation og eksekvering i en digital verden. IDG Kursers falgskibsuddannelse til ledere med ansvaret for digitalisering, nye teknologier og de mange forandringer, som følger i kølvandet på datadreven digital ledelse. Læs mere her

GDPR og vedligeholdelse af compliance for praktikere
Sådan sikrer du, at du forpliver compliant med GDPR reglerne også når det uventede sker. På kurset får du praktiske og konkrete råd til, hvordan du fastholder og kontinuerligt vedligeholder dine politikker og regler i forhold til GDPR og databeskyttelsesloven. Læs mere her.


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414