Kognitiv mentor for væredygtig udvikling & dialogisk samskabelse – Kognitiv Coaching i organisationer

LÆR at være mentor og kulturbærer
– væredygtigt vedkommende, relationelt intelligent & praktisk (talent)udviklende!

Kursusmål


 • Denne uddannelse integrerer nyeste teori og praksis læringscentreret og arbejdslivsorienteret, sådan at DINE menneskelige kompetencer som mentor for andres læring og udvikling styrkes og opkvalificeres professionelt! 
 • Formålet er at du får ny viden og virkningsfulde metoder og værktøjer til at  kombinere din faglighed med fornyede praksiskompetencer som udøvende mentor, rådgiver og coach.  
 • Helt konkret tilbydes du fagspecifikt at optimere din personlige gennemslagskraft med overensstemmelse i selvforståelse, kompetencer og adfærd, som vil styrke dine muligheder for meningsfuld succes som mentor, kulturbærer og fagperson.  

Kurset henvender sig til

Kurset ”Kognitiv mentor” er på de Regionale positivlister for Region Hovedstaden (#159) og Region Sjælland (#172). Er du ledige, kan du hermed ansøge om kurset i dit jobcenter, der kan bevilge dig det som en del af din aktivering. Du modtager fortsat dine dagpenge/din ydelse under hele kursusforløbet.

Forudsætninger


Kursusindhold

Med fokus på værdien af vores menneskelige kompetencer, coaching som et af tidens stærkeste værktøjer til mentoring og udvikling er uddannelsen målrettet DIG, der karriererettet ønsker at opkvalificere og styrke din viden og dine praktiske kompetencer inden for temaerne:
 

 • Kognitiv mentor og mentoring
 • Kognitiv Coaching og effektfuld dialog                  
 • Motivation, sparring og feedback                                                      
 • Kommunikationsteori og –forståelse
 • Kompetence- og mentaludvikling                                                      
 • Psykologisk og social kapital
 • Væredygtig selvledelse og ledelse
 • Forskellighed og konflikthåndtering
 • Læring og udvikling i organisationer

Målgruppe 

Dig, der er klar over at kvaliteten af relationskompetence, mentoring, selvledelse og ledelse handler om at kende og erkende sig selv og sin virkning på andre. Dig, der higer efter fornyet viden om og praksisnære redskaber til styrket følelsesmæssigt intelligent lederskab, mentoring og relationskompetence.

Uddannelsen er særdeles relevant for mellem- og højtuddannede akademikere, der ønsker at kunne beskrive værdien af deres studier og kerneområde vedkommende, værdiskabende og praksisnært, samt i relation hertil ønsker at kunne mennesker relationelt befordrende og samarbejdsudviklende.  

Uddannelsen er frisættende for ledere og for kulturbærende medarbejdere, der er ansvarlig for at skabe udvikling og resultater sammen med og gennem andre, og hermed relevant for dig, der er projektleder, HR-chef, HR-medarbejder, personale- eller salgsansvarlig, og som ønsker at praktisere væredygtig daglig (selv)ledelse og at være en virkningsfuld facilitator, mediator, formidler og dialogpartner i det organisatoriske dialogiske rum. 

Det kan også være du er karrierecoach, mentor, konsulent, beskæftigelsesrådgiver, fysioterapeut, laborant, socialpædagog, lærer, sygeplejer eller at du arbejder med aktivering, udøver anden form for bistand, rådgivning, faciliterende og/eller coachende funktion.

 Uddannelsen er målrettet dig der ønsker 

 • at videreudvikle dine mentor-, coaching- & kommunikationskompetencer
 • at mestre væredygtig selvledelse og væredygtig mentoring
 • at udvikle dit lederskab i coachende facilitering, der skaber læring og udvikling                        
 • at opnå værdiskabende professionelle kompetencer med afsæt i kognitiv teori
 • faglige kompetencer til at engagerer meningsforhandlende og konfliktopløsende
 • forskningsbaseret og praksisorienteret viden og værktøjer til at forebygge så vel som håndterer stress
 • at anvende kognitiv coaching i organisationer til at facilitere motivation, væredygtighed og udvikling
 • værktøjer til at skabe strategisk commitment, trivsel og handlekraft i organisationer
 • at mestre samtalen som redskab og være en succesfuld dialogpartner
 • at opkvalificere dine praksiskompetencer i tråd med                                                                        

Organisationers og virksomheders behov og efterspørgsel på menneskelige kompetencer

Udbytte er blandet andet:

 • At mestre væredygtig selvledelse i hverdagens forandring og muligheder
 • At være mentor, læringsagent og kulturbærer for væredygtig ledelse & dialogbaseret udviklingskultur
 • At videreudvikle og opkvalificere dine mentor-, ledelses-, coaching & kommunikationskompetencer
 • Kan navigere i og håndtere psykologi, mentale modeller og mentalitet til forståelse og håndtering af kultur, vanetænkning og mentale mønstre, udviklende og bæredygtigt
 • Kan faciliterer positive emotioner, væredygtighed og vilje til forandring
 • Kan anvende kognitiv mentoring og kognitiv coaching som dialogredskab og samtalekunst
 • Kan mentorere og coache andre til succesfuldt at tænke, føle og agere hensigtsmæssigt i forhold til både de personlige og organisatoriske mål
 • Kan håndtere og formidle værdien af at erkende de følelsesmæssige diskurser i det daglige samarbejde som trivsels- og forretningsafgørende
 • Kan beskrive værdien af din fagperson og dit budskab attraktivt og værdiforøgende
 • Kognitiv mentor og coachinguddannelse med afsæt i nyere forskning og metoder
 • Faglig opfølgnings-, sparrings- & supervisions netværk på tværs af hold ved Commitment Lab

 Undervisningsformen

Undervisningen er trænings-, praksis- og anvendelsesorienteret. Kurset strækker sig, med henvisning til lov om åben uddannelse og jobrettet uddannelse til ledige, tidsmæssigt over 6 heltidsstudie uger med 37 timers ugentlig studieaktivitet.       

Med hovedvægten lagt på praksisnær udvikling, interaktiv undervisning og emergent læringsrum, reflekteres, analyseres og perspektiveres ny viden, færdigheder og kompetencer med direkte kobling til kursisternes hverdag og fremadrettede karriereønsker.

 Underviser Tine Nyholm

Opnå værdiskabende professionelle kompetencer og erhvervsrettet opkvalificering med Tine Nyholm, Cand.pæd. i pæd.psyk., kognitiv ekspert og frontløber af kognitiv coaching og væredygtig mentoring i organisationer.

 Uddannelsens udbyder

Som professionel udbyder har Commitment Lab specialiseret sig i ledelse, HR, kommunikation, strategi & organisation på et erhvervspsykologisk plan. Vores fornemmeste opgave er at sparre og guide mennesker og organisationer til at yde deres bedste, meningsfuldt vedkommende, lærende og forretningsudviklende!

Commitment Lab samarbejder med værtsvirksomheder og organisationer om skræddersyede læringsforløb, seminar og workshops med mentalorienteret fokus på frisættende og fremtidssikrende organisationsudvikling. Til enkeltpersoner tilbyder Commitment Lab åben uddannelse 3-4 gange om året. 

 Pris

Kr. 21.500,- ex. moms pr. deltager.

Kurset ”Kognitiv mentor” er på de Regionale positivlister for Region Hovedstaden (#127) og Region Sjælland (#148). Du kan hermed ansøge om kurset i dit jobcenter, der kan bevilge dig det som en del af din aktivering. Du modtager fortsat dine dagpenge/din ydelse under hele kursusforløbet.

                                                              

 


Kursusdato


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 23.450,- (ex. moms)
Varighed: 30 dage
Bemærk: Kurset Coaching i Organisationer er på den landsdækkende positivliste nr. 217 og de regionale positivlister for Hovedstadsregionen (nr. 159) og region Sjælland (nr. 172).
Kurset Kognitiv Mentor er på den Regionale positivliste liste for Hovedstaden nr. 127, og på listen for Sjælland nr. 148
Kurser via den landsdækkende liste skal godkendes i dit jobcenter og din A-kasse skal godkende, at du er berettiget. Kurser på de regionale lister kan bevilges af jobcenteret fra den regionale pulje eller


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

Gratis Introduktionsseminar om Digitalisering, Big Data og fremtidens udfordringer. (Baseret på uddrag af undervisningsprogrammet fra IT Executive Masterclass ITEM.)
Kom og få en smagsprøve på IDG Kurser og Computerworlds nye lederuddannelse til dig som er CIO, IT-chef og/eller digital-leder med ansvaret for implementering af nye teknologier og digitalisering i din virksomhed eller organisation. Programmet:
 
• Digitalisering og Big Data – Udfordringer og muligheder på markedspladsen.
• Kommunikation – Hvilken rolle spiller kommunikation i forhold til succesfuld ledelse og for en virksomhed i forandring? )
• It Executive Masterclass - Hvad kan du forvente af uddannelsen?
• Spørgetid/Diskussion - vedrørende emnerne og uddannelsen.

Tilmeld dig her.

It Executive Masterclass
Styrk din ledelse, innovation og eksekvering i en digital verden. Oplever du, som leder, at det kan være svært at skabe sammenhæng mellem organisationens forretningsstrategi og digitaliseringskrav? Er du under pres for skabe nye digitale it-løsninger men møder modstand på team og ledelsesniveau? Er du interesseret i stærke kommunikationsværktøjer, som kan hjælper dig med at italesætte værdien og vigtigheden af dine beslutninger? Så vil du få et stort udbytte af IT Executive Masterclass. Læs mere her.

NYHED: Cyberhygiejne - It Sikkerheds-Bootcamp.
Hackerangreb sker hver dag. Angrebene ændrer sig konstant – og det samme gør de it-produkter, der konkurrerer om at beskytte jeres organisation mod de mange sikkerhedstrusler. Hvordan holder du og din organisation trit? At få styr på sin sikkerhed kan ofte virke uoverskueligt og komplekst, men det behøver det ikke at være. Kom med på vores bootcamp og få udarbejdet en konkret handleplan for din virksomhed eller organisation. Læs mere her.

Persondata og datasikkerhed for praktikere - GDPR kursus

Med EU's nye persondataforordning indføres en række krav til virksomheders behandling af personoplysninger. På kurset får du praktisk anvendelig viden og metoder til at udarbejde og implementere politikker og dokumenter, så din virksomhed overholder persondataforordningen. Læs mere her!

NYHED - Robotic Process Automation
Hvad hardware-robotter har gjort i mange år for industrien, er for alvor ved at ske på kontorgangen hos virksomheder verden over for administrative arbejdsgange også. Software-robotter eller Robotic Process Automation er en effektiv og billig måde, at frigøre kræfter og ressourcer i virksomheder og organisationer. Samtidigt vil det påvirke den måde vi organiserer os på og hvilke kompetencer, der vil blive eftertragtede i fremtiden. IDG Kurser har designet dette kursus, så du kan lære at identificere områder og opgaver, som med fordel kan løses af software robotter. Læs mere her!


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414