Grundlæggende HTML og CSS kursus

Kursus i HTML5 og CSS3 for dig, der selv ønsker at fremstille og redigere hjemmesider. Med et HTML kursus vil du efterfølgende være i stand til at oprette websider helt fra bunden eller rette på sider, der er lavet i Content Management Systemer (CMS).

Kursusmål


 • Forstå samspillet mellem browsere og servere
 • Forstå opbygningen af internetadresser og HTML-dokumenter
 • Arbejde med syntaksen for opbygningen af HTML-elementer, herunder anvendelse af attributter
 • Bruge de hyppigst anvendte HTML-elementer
 • Forstå samspillet mellem HTML-formularer og web-servere
 • Arbejde med principperne bag opdelingen af HTML-kode og layoutregler
 • Anvende CSS på dit HTML dokument
 • Arbejde med syntaksregler for CSS
 • Anvende pseudo-elements, pseudo-classes og Box Model

Kurset henvender sig til

Kursus i HTML og CSS for dig, der selv ønsker at fremstille og redigere hjemmesider. Med et HTML kursus vil du efterfølgende være i stand til at oprette websider helt fra bunden eller rette på sider, der er lavet i Content Management Systemer (CMS). Er du ny indenfor webudvikling og vedligeholdelse af websider, så giver dette kursus overblikket over de vigtigste begreber og muligheder. At kunne arbejde med HTML og CSS er et krav på flere og flere arbejdspladser.

Forudsætninger

  Niveauet på kurset er grundlæggende, så alle kan deltage og få stort udbytte. HTML-sproget er byggestenen i enhver webside. På kurset lærer du at arbejde med HTML-sproget og CSS (Cascading Style Sheets), så du kan styre formatering og layout mere sikkert og præcist. Du lærer også, hvordan de redigerede HTML5- og CSS3-koder kan indsættes på en eksisterende hjemmeside eller i et CMS-system. Desuden ser vi på mere avancerede elementer, som tabeller og formularer

Kursusindhold


Browsere, servere og adresser

I dette modul får du en introduktion i hvor, og hvordan HTML bliver anvendt på internettet. Du får gennemgået hvorledes kommunikationen mellem browser og web-server grundlæggende foregår, og hvordan internet-adresser er opbygget. 

 • Hvad er HTML?
 • Browsere – web-servere - kommunikation mellem browser og web-server
 • Request og response
 • URI og URL
 • Ressourceplacering på web-servere
 • Adresseangivelser – absolutte og relative

Elementer, tags og syntaks

Her gennemgår vi hvordan HTML-elementerne er opbygget ved brug af start- og sluttags. Vi gennemgår de grundlæggende elementer for en HTML-side - mulighederne for navngivning af elementerne - hvordan du laver kommentarer i din HTML-kode samt den meget vigtige Document Object Model (DOM). Derudover lærer du at anvende browseren som udviklingsværktøj. 

 • Versioner
 • HTML-sidens opbygning – elementer
 • Elementernes opbygning, herunder attributter og parent/child-relationer
 • Navngivning af elementer (id- og name-attributterne)
 • DOCTYPE-deklaration for forskellige version af HTML
 • Angivelse af tegntabel gennem metatag
 • Document Object Model (DOM)
 • Browseren som udviklingsværktøj

Hyppigt anvendte elementer

Her skal du lære om de hyppigst anvendte elementer på HTML-sider. 

 • Overblik over hyppigt anvendte elementer – og anvendte element i form-elementet
 • Angivelse af overskriftsniveau gennem brug af elementerne h1-h6
 • Afsnit – links - billeder
 • Lister – ordnet og uordnet
 • Div
 • Linjeskift
 • Formularer

Strukturering af dokumentindhold

Du bliver introduceret til de grundlæggende principper bag udtrykket ”The Semantic Web”. Du lærer at opdele HTML-siden i beskrivende elementer ved at anvende HTML-struktur-elementer. 

 • Forskellen imellem strukturering i HTML4 og HTML5
 • Typer af strukturelementer
 • Grundlæggende principper bag opbygning af et HTML5-dokument
 • Header – nav – article – section – aside – footer – div- fieldset - form

Formularer

I dette modul skal du lære om opbygningen af formularer, og hvordan du kan anvende de forskellige elementtyper. Vi gennemgår også, hvordan du gør formularen klar til at sende data til en web-server. 

 • Hvad er en HTML-formular?
 • Anvendelsen af element-attributterne id og name i forbindelse med formularer
 • Attributter i form-elementet
 • Inputelementer - her under tekstbokse, checkbokse,
 • Radio buttons, reset, submit og knapper
 • Anvendelsen af textarea-elementent

Validering af formularer

Du skal lære hvordan du, ved hjælp af indbyggede attributter, kan få ”grov-valideret” formularens indhold - allerede inden du sender data til serveren. 

 • Validering af formularinput - valideringsregler i HTML5 elementer
 • Anvendelsen af attributterne required og pattern
 • Kombination af valideringsregler

Introduktion til CSS (Cascading Style Sheets)

I dette modul gennemgår vi, hvorfor CSS er en smart måde at opdele HTML-kode og layout-regler. Du lærer syntaksen for CSS, og hvordan du kan udvælge de relevante elementer i Document Object Model ved at bruge de mest hensigtsmæssige selector-angivelser. 

 • CSS – definition og versioner
 • Årsagen til at du skal opdele HTML-kode og layout-regler
 • Hvordan fungerer CSS?
 • Syntaksregler
 • Kommentarer i CSS
 • Selectors – herunder elementtype, class og object-angivelse eller kombinationer

CSS-erklæringer og ofte anvendte attributter

Her lærer du hvor du kan placere CSS-regler, samt hvordan hvorledes CSS fungerer, hvis der er angivet flere regler for samme elementtype. Du skal også prøve browseren som udviklingsværktøj. 

 • Placering af CSS-regler i elementet, i dokumentet eller i ekstern fil
 • Hvorledes CSS fungerer, hvis der er angivet flere regler for samme elementtype/selector
 • CSS og tekst, f.eks. text-decoration, font-style, font-weight, font-family, color
 • Angivelse af tekststørrelse, f.eks. rem og em
 • Nedarving af CSS-regler

Mere om CSS-selectors

I dette modul ser vi på nogle af de mange muligheder du har for at udvælge, hvilke elementer du ønsker at formatere ved hjælp af CSS. 

 • Udvælg elementer ud fra placering og/eller relationer i DOM
 • Udvælg elementer ud fra attributværdier
 • Pseudo-elementer, f.eks. element::first-letter og element::first-line
 • Pseudo-classes, f.eks. a:link, a:visited, a:hover og a:active

Box Model

Her vil du få en forståelse for anvendelsen af den grundlæggende Box Model. Vi gennemgår hvad Box Model består af - hvilke elementer den er opbygget af, og hvorfor du bliver nødt til at forholde dig til den, når du opbygger din HTML-kode. 

 • Hvad er Box Model
 • Anvendelsen af attributterne margin, padding, border og float

 


 


Praktiske oplysninger
Pris:
kr. 7.600,- (ekskl. moms)
Varighed:
2 dage


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

GDPR-workshop - GDPR og compliance i praksis for øvede
GDPR indeholder en lang række forpligtelser, som din organisation ikke blot skal overholde i praksis – I skal også kunne påvise over for Datatilsynet, at I overholder dem. Det gør I ved at udarbejde en længere række dokumenter, som derefter skal vedligeholdes.
Læs mere her

GDPR-workshop – Grundkursus i GDPR i praksis
På dette 2-dages kursus vil du blive udstyret med en forståelse for reglerne og din organisations forpligtelser, og du vil få mulighed for at udarbejde noget af den lovpligtige dokumentation i et af verdens førende GDPR-compliancesystemer, ComplyCloud.
Læs mere og tilmeld dig her

NIS2 - nye cyber- og informationssikkerhedskrav til samfundskritiske tjenester

Dette et-dags kursus er målrettet de organisationer, der er omfattet af direktivet, og deres ledere. Kurset hjælper dig med at forstå direktivet, og hvordan I planlægger efterlevelsen af det.
Læs mere og tilmeld dig her

Præsentationsteknik – Få dit budskab igennem og opnå dét du gerne vil
På dette 2 dages kursus, får du de helt rette redskaber til at netop dit budskab brænder igennem på den helt rigtige måde. Du får en stor værktøjskasse af teori og praktisk læring, som vi sammen får gennemprøvet på kurset, så du ved, hvordan du leverer dit budskab på en overbevisende måde, og derved komme tættere på dét du gerne vil!
Læs mere og tilmeld dig her

Nye Regler og cybertruslen for ledere
På dette et-dags kursus bliver du skarp på både de nuværende og kommende NIS-krav og samtidig klædt på til at tage cyber-drøftelserne med IT, så du med åbne øjne kan træffe velinformerede sikkerheders beslutninger på vegne af din organisation.
Læs mere og tilmeld dig her

Kursuslokaler udlejes med og uden PC
Har du brug for et undervisningslokale med plads til op til 15 deltagere, så kan vi tilbyde fuldt udstyrede lokaler. Pris pr. dag 3.500.- kr. Forplejning 250.- kr. pr. person pr. dag.
Inkl. i prisen er teknisk support og service. Interesseret?
Kontakt os på telefon 77 300 123 og hør mere.


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414