Teamlederkursus - Teamledelse - Til dig som leder et team

Som leder står du i en udfordrende, og til tider vanskelig, leder-position. Vi har sammensat dette kursusforløb, her bliver du trænet i ledelses metoder med udgangspunkt i situations-bestemt ledelse og kommunikation, der er tilrettet teamleder-rollen.

Kursusmål

Der er to tidspunkter i en leders karriere som er fundamentalt udfordrende. Overgangen fra medarbejder til leder, hvor personaleledelse er afgørende. Det næste potentielle grundlæggende skift er når en leder skal lede andre ledere. Dette kursus tager udgangspunkt i den første udfordring.

Overgangen fra kollega til leder er et skifte, som både den nybagte leder og de tidligere kollegaer kan opleve som en udfordring. Den nye leder skal genoverveje sin kommunikation og tidligere så velkendte roller som kollega og ven kommer også op til revidering. Nogle nye ledere oplever derudover en uvant isolation, hvor vigtige informationer ikke når dem med samme lethed som før. Måske kender, af gode grunde, heller ikke din egen ledelsesprofil godt nok endnu?

Dertil kommer, at mange ikke føler sig godt nok klædt på til eventuelle konflikter med tidligere kollegaer og andre ledere. Måske derfor lykkes mange ikke med omstillingen og undersøgelser viser at mange nyslåede ledere, møder unødvendigt mange udfordringer i deres nye stilling. (Link til Jobindex-artikel)

Men problemstillingerne er bestemt ikke uløselige og med de rette værktøjer og mindset kan vejen til succesfuld ledelse gøres nemmere og mere målrettet. Vi vil rigtigt gerne hjælpe nye ledere med, at få den bedste start på deres nye karriere. Det gør vi flere gange årligt på vores lederkurser, med en kombination af velafprøvede ledelsesværktøjer, et solidt teoretisk fundament og vores underviseres egne praktiske erfaringer fra deres ledelseskarrierer. Har du været leder i et stykke tid, kan dette kursus stadig sagtens være relevant for dig.


Centrale emner:

 • Værktøjer til at etablere og vedligeholde succesfulde teams
 • Kompetencer til at øge effektivitet, motivation og samspil i teamet.
 • Feedback på forskellige aspekter og temaer ved teamledelse
 • Konkret sparring på dine lederkompetencer

 

• Teamudvikling, baseret på Tuckman’s model
• Feedback, et vigtigt grundlag for udvikling af egen ledelsesstil
• Facilitering af teams, hvad er de vigtigste metoder og processer? 
• Værdier i teams, en enkel og effektiv metode til opbygning af spilleregler (trænes)
• Performance og målopfyldelse, om fremdrift og afdelingsmøder.
• Refleksion og udarbejdelse af egen handlingsplan.Kurset henvender sig til

Teamledere, der har brug for effektive og praktiske metoder samt værktøjer til at udvikle sig personligt som leder og indenfor praktisk ledelse, motivation og coaching af teams. De kan være teams bestående af fagspecialister, service-/supportmedarbejdere, udviklings teams, drift teams, konsulent teams, forretnings orienterede medarbejdere, sælgere etc.

Forudsætninger

Du har eller skal snart have personaledelsesansvar. Kurset er også relevant for ledere med 1-4 år ledelses-erfaring men ingen egentlig ledelses træning.


Kursusindhold

På kurset arbejder vi med: 
 • Situationsbestemt ledelse med kobling til dit teams komptence- og motivationsniveau.
 • Goleman’s 6 ledelsesstile og deres påvirkning på arbejdsklimaet og teamet.  
 • Teamets udviklingsfaser jf. Tuckman, gruppedynamik og teamsamarbejde.
 • Betydningen af forskellige persontyper og præferencer i dit team og betydning for kommunikation og opgaveløsningen.
 • Dit personlige lederskab, herunder dine værdier og dit fokus samt din gennemslagskraft i lederrollen.
 • Metoder til opgaveanalyse, problemløsning og handleplaner samt interessenthåndtering.
 • Fastlæggelse af mål for medarbejdere og opfølgning, herunder 1:1 samtaler med medarbejderne.
 • Konflikthåndtering med udgangspunkt i Thomas/Kilmann modellen herunder metode til den vanskelige samtale.
 • Personlig handlingsplan for dig som teamleder og mulighed for sparring med underviser efter kurset.


Kurset er tilrettelagt med vekselvirkning mellem teori og opgaver og med elementer af coaching og små rollespil. Dette sikrer at det lærte direkte kan bruges efter kurset i det daglige arbejde som teamleder og gennemføres med elementer af coaching fra uddannelseslederen, så der opnås den højeste effekt og værdi for dig og din virksomhed. 


Kursusdato


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 24.600,- (ex. moms)
Kursusstart: 12 marts 2019
Varighed: 4 dage (09:15 - 16:00)
Bemærk: Kursets varighed er 4 dage afholdt som 2 x 2 dage.
Afholdes hos IDG kurser, Herlev.
Sted Herlev


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

Kom til TIPS & TRICKS med Excel
Vores dygtige Excel-underviser Ernst Lohse viser spændende sider af Excel torsdag d. 29. august kl. 14 i vores lokaler i Herlev. Arrangementer er gratis for deltagerne.
Læs mere og tilmeld dig her

Kursuslokaler udlejes med og uden PC
Har du brug for et undervisningslokale med plads til op til 15 deltagere, så kan vi tilbyde fuldt udstyrede lokaler.
Inkl. i prisen er fuld forplejning samt teknisk support og service.
Interesseret?
Kontakt os på telefon 77 300 123 og hør mere.

NYHED: Robotic Process Automation - Udvidet RPA 2.0
Vi har bygget videre på vores introduktionskursus til RPA og har sammensat dette udvidede kursusforløb med fokus på de nyeste teknologier som IPA, machine learning og sproggenkendelse. Vi undersøger også, hvordan RPA påvirker organiseringen og rollefordelingerne ude i virksomhederne og hvilke muligheder det giver.
Se hele programmet her!

NYHED!: IT Kriseledelse - Cyber Crisis Management
På vores nyeste digital-sikkerhedskursus får du praktiske værktøjer, solid rådgivning og bliver stresstestet / udfordret af underviserne, Ken Bonefeld og Christian Thygesen
Se det fulde program her!

It Executive Masterclass
For dig der har brug for ledelsesværktøjer til at styrke din ledelse, innovation og eksekvering i en digital verden. IDG Kursers flagskibsuddannelse til ledere med ansvaret for digitalisering, nye teknologier og de mange forandringer, som følger i kølvandet på datadreven digital ledelse. Læs mere her


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414