Architecting Microsoft Azure Solutions 20535 (70-535)

Kursusmål

 • Beskrive Azure arkitektur komponenter, herunder infrastruktur, værktøjer og portaler.
 • Oprette og implementer Azure Resource Manager (ARM) skabeloner til forskellige alsidige løsninger.
 • Sammenlign forskellige infrastrukturer, serverless, database og kommunikationstjenester; såsom App Services, Virtual Machine Scale Sets, Azure Cosmos DB, SQL Database og Container Service i Azure.
 • Inkorporere forskellige Azure platformtjenester, såsom Cognitive Services og Media Services, i en samlet Azure-løsning.
 • Opsætte sikre monitorerings- og backupløsninger implementeret i Azure.
 • Oprette automatiserede DevOps-løsninger ved hjælp af en kombination af ARM-skabeloner, konfigurationsstyrings-værktøjer, Azure CLI og Cloud Shell.

Kurset henvender sig til

Forudsætninger


Kursusindhold

Module 1: Application Architecture Patterns in Azure

 • This module introduces and reviews common Azure patterns and architectures as prescribed by the Microsoft Patterns & Practices team. Each pattern is grouped into performance, resiliency, and scalability categories and described in the context of similar patterns within the category.
 • Lessons
  • Pattern Resources
  • Performance Patterns
  • Resiliency Patterns
  • Scalability Patterns
  • Data Patterns

Module 2: Deploying Resources with Azure Resource Manager

 • This module establishes a basic understanding of Azure Resource Manager and the core concepts of deployments, resources, templates, resource groups, and tags. The module will dive deeply into the automated deployment of resources using ARM templates.
 • Lessons
  • ARM Templates
  • Role-Based Access Control (RBAC)
  • Resource Policies
  • Security
  • Building Blocks
 • Lab : Getting Started with Azure Resource Manager
  • Create Resource Groups
  • Deploy an Empty Template
  • Deploy a Simple Template
  • Cleanup Subscription

Module 3: Building Azure IaaS-Based Server Applications

 • This module identifies workloads that are ideally deployed using Infrastructure-as-a-Service services in Azure. The module focuses on the VM Scale Sets and Virtual Machine services in Azure and how to best deploy workloads to these services using best practices and features such as Availability Sets.
 • Lessons
  • High Availability
  • Templated Infrastructure
  • Domain-Connected Machines
 • Lab : Deploying Infrastructure Workloads to Azure
  • Deploy a Virtual Machine using PowerShell DSC
  • Deploy a Virtual Machine Scale Set using PowerShell DSC
  • Cleanup Subscription

Module 4: Creating Managed Server Applications in Azure

 • This module describes services that use infrastructure but manage the infrastructure on behalf of the user instead of obfuscating the infrastructure resources. The module focuses on infrastructure-backed PaaS options such as Azure Service Fabric, Container Service, and App Service Environments. The module will explore how to deploy custom workloads to these services such as an HPC batch processing task.
 • Lessons
  • Infrastructure-Backed Platform-as-a-Service (PaaS)
  • High-Performance Compute (HPC)
  • Migration
 • Lab : Deploying Managed Server Workloads to Azure
  • Create Azure Container Service Cluster
  • Deploy Docker Image
  • Cleanup Subscription

Module 5: Authoring Serverless Applications in Azure

 • This module describes how solutions can leverage serverless application hosting services in Azure to host web applications, REST APIs, integration workflows and HPC workloads without the requirement to manage specific server resources. The module focuses on App Services-related components such as Web Apps, API Apps, Mobile Apps, Logic Apps, and Functions.
 • Lessons
  • Azure Web App
  • Azure Functions
  • Integration
  • High Performance
 • Lab : Deploying Serverless Workloads to Azure
  • Create Web App
  • Deploy Web App Code
  • Deploy Function App and Code
  • Cleanup Subscription

Module 6: Backing Azure Solutions with Azure Storage

 • This module describes how many Azure services use the Azure Storage service as a backing store for other application solution in Azure. The module dives into critical considerations when using Azure Storage as a supplemental service for an all-up Azure solution.
 • Lessons
  • Pricing
  • Blob Storage
  • Files
  • StorSimple
 • Lab : Deploying Azure Storage to Support Other Workloads in Azure
  • Create Required Resources for a Virtual Machine
  • Create a VM With a Storage Account
  • Create a VM With a Managed Disk
  • Cleanup Subscription

Module 7: Comparing Database Options in Azure

 • This module compares the various relational and non-relational data storage options available in Azure. Options are explored as groups such as relational databases (Azure SQL Database, MySQL, and PostgreSQL on Azure), non-relational (Azure Cosmos DB, Storage Tables), streaming (Stream Analytics) and storage (Data Factory, Data Warehouse, Data Lake).
 • Lessons
  • Relational
  • NoSQL Services
  • Azure Cosmos DB
  • Data Storage
  • Data Analysis
 • Lab : Deploying Database Instances in Azure
  • Deploy a CosmosDB Database Instance
  • Validate the REST API
  • Cleanup Subscription

Module 8: Networking Azure Application Components

 • This module describes the various networking and connectivity options available for solutions deployed on Azure. The module explores connectivity options ranging from ad-hoc connections to long-term hybrid connectivity scenarios. The module also discusses some of the performance and security concerns related to balancing workloads across multiple compute instances, connecting on-premise infrastructure to the cloud and creating gateways for on-premise data.
 • Lessons
  • VNETs
  • Load Balancing
  • External Connectivity
  • Hybrid Connectivity
 • Lab : Deploying Network Components for Use in Azure Solutions
  • Create an ARM Template for a Linux VM
  • Duplicate the VM Resources
  • Create a Load Balancer Resource
  • Cleanup Subscription

Module 9: Managing Security and Identity for Azure Solutions

 • This module discusses both security and identity within the context of Azure. For security, this module reviews the various options for monitoring security, the options available for securing data and the options for securing application secrets. For identity, this module focuses specifically on Azure Active Directory (Azure AD) and the various features available such as Multi-Factor Authentication (MFA), Managed Service Identity, Azure AD Connect, ADFS and Azure AD B2B/B2C.
 • Lessons
  • Security Monitoring
  • Data Security
  • Application Security Azure Active Directory (Azure AD)
  • Hybrid Identity
  • Azure AD Application Integration
 • Lab : Deploying Services to Secure Secrets in Azure
  • Deploy Key Vault using ARM Template
  • Deploy Virtual Machine using Key Vault Secret
  • Cleanup Subscription

Module 10: Integrating SaaS Services Available on the Azure Platform

 • This module introduces multiple SaaS services available in Azure that are available for integration into existing Azure solutions. These services include Cognitive Services, Bot Service, Machine Learning and Media Services.
 • Lessons
  • Cognitive Services
  • Bot Services
  • Machine Learning
  • Media Services
 • Lab : Deploying Service Instances as Components of Overall Azure Solutions
  • Deploy Function App and Cognitive Service using ARM Template
  • Cleanup Subscription

Module 11: Integrating Azure Solution Components using Messaging Services

 • This module describes and compares the integration and messaging services available for solutions hosted on the Azure platform. Messaging services described include Azure Storage Queues, Service Bus Queues, Service Bus Relay, IoT Hubs, Event Hubs, and Notification Hubs. Integration services include Azure Functions and Logic Apps.
 • Lessons
  • Event Messaging
  • Integration
  • IoT
 • Lab : Deploying Messaging Components to Facilitate Communication Between Azure Resources
  • Deploy Service Bus Namespace
  • Deploy Logic App
  • Cleanup Subscription

Module 12: Monitoring and Automating Azure Solutions

 • This module covers the monitoring and automation solutions available after an Azure solution has been architected, designed and possibly deployed. The module reviews services that are used to monitor individual applications, the Azure platform, and networked components. This module also covers automation and backup options to enable business-continuity scenarios for solutions hosted in Azure.
 • Lessons
  • Application Monitoring
  • Platform Monitoring
  • Network Monitoring
  • Alerting
  • Backup
  • Azure Automation
  • Config Management
  • Auto-Scale
 • Lab : Deploying Configuration Management Solutions to Azure
  • Deploy a Chef Management Server using ARM
  • Configure Management Server
  • Deploy a VM Scale Set using Chef-Configured VMs
  • Cleanup Subscription

Kursusdato


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 22.800,- (ex. moms)
Kursusstart: 11 februar 2019
Varighed: 5 dage (09:00 - 16:00)
Bemærk: Certificering er inkluderet i prisen.
Sted SuperUsers


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

TIPS & TRICKS med Excel
Onsdag den 28. november
afholder vi igen et arrangement, hvor vores underviser Ernst Lohse øser af sin enorme Excel-viden.
Du kan læse mere og tilmelde dig her

NYHED: Digital markedsføringsret for praktikere
Helt nyt kursus, hvor du får konkret og praktisk viden om begrænsningerne og mulighederne for digital markedsføring, så du undgår at overtræde markedsføringsloven, GDPR eller databeskyttelsesloven og derfor også undgår bøder fra Datatilsynet eller Forbrugerombudsmanden. Læs mere om kurset her!

It Executive Masterclass
For dig der har brug for ledelsesværktøjer til at styrke din ledelse, innovation og eksekvering i en digital verden. IDG Kursers falgskibsuddannelse til ledere med ansvaret for digitalisering, nye teknologier og de mange forandringer, som følger i kølvandet på datadreven digital ledelse. Læs mere her

NYHED: GDPR og vedligeholdelse af compliance for praktikere
Sådan sikrer du, at du forpliver compliant med GDPR reglerne også når det uventede sker. På kurset får du praktiske og konkrete råd til, hvordan du fastholder og kontinuerligt vedligeholder dine politikker og regler i forhold til GDPR og databeskyttelsesloven.Læs mere her.

Robotic Process Automation - RPA
Lær om software-robotter eller Robotic Process Automation, der er en effektiv og billig måde at at frigøre kræfter og ressourcer. IDG Kurser har designet dette kursus, så du kan lære at identificere områder og opgaver, som med fordel kan løses af software robotter. Læs mere her!


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414