MCSA Windows Server 2016 (70-740, 70-741 og 70-742)

Her har du muligheden for, at deltage på et anderledes målrettet MCSA: Server 2016 uddannelsesforløb. Du sparer tid i forhold til de traditionelle kurser, samtidig med er du får en ny og opdateret Microsoft titel.
Undervisningen er mindre PowerPoint slides og langt mere hands-on og best practices. Det sikrer dig en højere og mere effektiv indlæring og derved større udbytte.


Afholdelsesdatoer

Ring til IDG Kurser på 77 300 123
eller mail på idgkurser@idg.dk
for nærmere info angående datoer.

Kursusmål

Målet med uddannelsen er, at du opnår den attraktive titel af MCSA Windows Server 2016 samt den store viden om Windows server.

BEMÆRK:
  • Du sparer mere end 21.000 kr. ved dette uddannelsesforløb.
  • Du sparer vigtig arbejdstid, da uddannelsen er intensiveret og forkortet med 5 kursusdage.
  • Du er garanteret beståelse og alle de eksamensforsøg, du har behov for.
  • Det autoriseret kursusmateriale fra Microsoft er inkluderet.
  • Du undervises af en Microsoft Certified Trainer (MCT) og produktspecialist.
  • Du får fuld forplejning.

Kurset henvender sig til

Kurset henvender sig til dig som IT professionel og Windows Server administrator, som har erfaring med Windows Server.

Forudsætninger

Du arbejder som it professionel med Windows Server i hverdagen, og har herigennem en generel viden på server området.

Kursusindhold

MCSA Server 2016 uddannelsesforløbet består af 3 kurser og 3 eksamener som skal bestås:

Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workloads
This module explains how to prepare and install Nano Server and Server Core. This module also explains how to upgrade and migrate server roles and workloads. Finally, this module explains how to choose an activation model based on your environment characteristics.

Lessons
- Introducing Windows Server 2016
- Preparing and installing Nano Server and Server Core
- Preparing for upgrades and migrations
- Migrating server roles and workloads
- Windows Server activation models

Lab : Installing and configuring Nano Server
- Implementing Nano Server
- Completing post-installation tasks on the Nano Server
- Performing remote management

After completing this module, students will be able to:
- Choose the appropriate version of the Windows Server operating system, and describe the installation options and new features of Windows Server 2016.
- Prepare and install Nano Server and Server Core.
- Consider whether an upgrade or migration is the best approach, and use tools to help determine upgrade or migration suitability.
- Migrate server roles and workloads within a domain and across domains or forests.
- Choose an activation model based on your environment characteristics.

Module 2: Configuring local storage
This module explains how to manage disks and volumes in Windows Server 2016.

Lessons
- Managing disks in Windows Server 2016
- Managing volumes in Windows Server 2016

Lab : Managing disks and volumes in Windows Server 2016
- Creating and Managing virtual hard disks by using Windows PowerShell
- Converting virtual hard disks from .vhd to .vhdx
- Resizing a volume

After completing this module, students will be able to:
- Manage disks in Windows Server 2016.
- Manage volumes in Windows Server 2016.

Module 3: Implementing enterprise storage solutions
This module describes the direct-attached storage (DAS), network-attached storage (NAS), and storage area networks (SANs). It also helps you understand Microsoft Internet Storage Name Service (iSNS) Server, data center bridging, and Multipath I/O (MPIO). Additionally, this module also compares Fibre Channel, Internet Small Computer System Interface (iSCSI), and Fibre Channel Over Ethernet (FCoE), and describes how to configure sharing in Windows Server 2016.
Lessons
- Overview of direct-attached storage, network-attached storage, and storage area networks
- Comparing Fibre Channel, iSCSI, and FCoE
- Understanding iSNS, data centre bridging, and MPIO
- Configuring sharing in Windows Server 2016

Lab : Planning and configuring storage technologies and components
- Planning storage requirements
- Configuring iSCSI storage
- Configuring and managing the share infrastructure

After completing this module, students will be able to:
- Describe DAS, NAS, and SANs, and the usage scenarios for each topology.
- Compare Fibre Channel, FCoE, an iSCSI target and initiator.Describe iSNS, MPIO, data center bridging, and Windows Storage Server 2016 (two versions--Workgroup and Standard).
- Configure server message block (SMB) and network file system (NFS) shares by using Server Manager and Windows PowerShell.

Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
This module explains how to implement and manage Storage Spaces. This module also explains how to implement Data Deduplication.

Lessons
- Implementing Storage Spaces
- Managing Storage Spaces
- Implementing Data Deduplication

Lab : Implementing Storage Spaces
- Creating a storage space
- Enabling and configuring storage tiering

Lab : Implementing Data Deduplication
- Installing Data Deduplication
- Configuring Data Deduplication

After completing this module, students will be able to:
- Implement Storage Spaces as an enterprise storage solution.
- Manage Storage Spaces by using Server Manager and Windows PowerShell.
- Implement Data Deduplication.

Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines
This module provides an overview of Hyper-V. This module also explains how to configure, manage, and install Hyper-V.

Lessons
- Overview of Hyper-V
- Installing Hyper-V
- Configuring storage on Hyper-V host servers
- Configuring networking on Hyper-V host servers
- Configuring Hyper-V virtual machines
- Managing Hyper-V virtual machines

Lab : Installing and configuring Hyper-V
- Installing the Hyper-V server role
- Configuring Hyper-V settings
- Creating and configuring a virtual machine
- Managing a virtual machine by using PowerShell Direct

After completing this module, students will be able to:
- Describe Hyper-V and virtualization.
- Prepare to install the Hyper-V role.
- Configure storage on Hyper-V host servers.
- Configure networking on Hyper-V host servers.
- Configure Hyper-V virtual machines.
- Move virtual machines from one host to another host, using PowerShell Direct to manage a virtual machine, and manage miscellaneous virtual machine settings.

Module 6: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers
This module provides and overview of containers in Windows Server 2016. It also explains how to deploy, install, configure, and manage containers in Windows Server 2016.

Lessons
- Overview of containers in Windows Server 2016
- Deploying Windows Server and Hyper-V containers
- Installing, configuring, and managing containers

Lab : Installing and configuring containers
- Installing and configuring Windows Server containers by using Windows PowerShell
- Installing and configuring Windows Server containers by using Docker

After completing this module, students will be able to:
- Explain the purpose of Windows Server and Hyper-V containers.
- Deploy and manage Windows Server and Hyper-V containers.
- Install, configure, and manage containers.

Module 7: Overview of high availability and disaster recovery
This module provides an overview of high availability, business continuity, and disaster recovery. It further explains how to plan high availability and disaster recovery solutions. Additionally, in this module you will know how to back up and restore the Windows Server 2016 operating system and data by using Windows Server Backup. Finally, you will learn about Windows Server 2016 high availability with failover clustering.

Lessons
- Defining levels of availability
- Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines
- Backing up and restoring the Windows Server 2016 operating system and data by using Windows Server B
- High availability with failover clustering in Windows Server 2016

Lab : Planning and implementing a high availability and disaster recovery solution
- Determining the appropriate high availability and disaster recovery solution
- Implementing storage migration
- Implementing Hyper-V Replica

After completing this module, students will be able to:
- Describe high availability, business continuity, and disaster recovery.
- Plan for high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines.
- Back up and restore Hyper-V hosts, virtual machines, Active Directory Domain Services (AD DS), and file and web servers by using Windows Server Backup.
- Describe Windows Server 2016 high availability with failover clustering.

Module 8: Implementing and managing failover clustering
This module explains how to plan, create, configure, maintain, and troubleshoot a failover cluster. This module also explains how to implement site high availability with stretch clustering.

Lessons
- Planning a failover cluster
- Creating and configuring a new failover cluster
- Maintaining a failover cluster
- Troubleshooting a failover cluster
- Implementing site high availability with stretch clustering

Lab : Implementing a failover cluster
- Creating a failover cluster
- Verifying quorum settings and adding a node

Lab : Managing a failover cluster
- Evicting a node and verifying quorum settings
- Changing the quorum from Disk Witness to File Share Witness, and defining node voting
- Adding and removing disks from the cluster

After completing this module, students will be able to:
- Describe the requirements and infrastructure considerations for a failover cluster.
- Create and configure a new failover cluster.
- Monitor and maintain failover clusters.
- Troubleshoot failover clusters by using various tools such as Performance Monitor, Event Viewer, and Windows PowerShell.
- Configure and implement a stretch cluster.

Module 9: Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines
This module describes integrating Hyper-V virtual machines in a clustered environment. It also explains how to implement and maintain Hyper-V virtual machines on failover clusters. Additionally, this module also explains how to configure network health protection.

Lessons
- Overview of integrating Hyper-V in Windows Server 2016 with failover clustering
- Implementing and maintaining Hyper-V virtual machines on failover clusters
- Key features for virtual machines in a clustered environment

Lab : Implementing failover clustering with Hyper-V
- Configuring a failover cluster for Hyper-V
- Configuring a highly available virtual machine

After completing this module, students will be able to:
- Explain the integration of Hyper-V in Windows Server 2016 with failover clustering.
- Implement and maintain Hyper-V virtual machines on failover clusters.
- Describe and configure network health protection.

Module 10: Implementing Network Load Balancing
This module provides an overview of NLB clusters. It also explains how to plan and configure an NLB cluster implementation.

Lessons
- Overview of NLB clusters
- Configuring an NLB cluster
- Planning an NLB implementation

Lab : Implementing an NLB cluster
- Implementing an NLB cluster
- Configuring and managing the NLB cluster
- Validating high availability for the NLB cluster

After completing this module, students will be able to:
- Describe NLB and how it works.
- Configure an NLB cluster.
- Describe the considerations for implementing NLB.

Module 11: Creating and managing deployment images
This module provides an introduction to deployment images. It also explains how to create and manage deployment images by using the Microsoft Deployment Toolkit (MDT). Additionally, it explains how to evaluate an organization's requirements for server virtualization.

Lessons
- Introduction to deployment images
- Creating and managing deployment images by using MDT
- Virtual machine environments for different workloads

Lab : Using MDT to deploy Windows Server 2016
- Installing and configuring MDT
- Creating and deploying an image

After completing this module, students will be able to:
- Explain the purpose of deployment images and the tools that you use to deploy and maintain them.
- Implement and manage deployment images by using MDT.
- Evaluate their organization's requirements for server virtualization.

Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations
This module provides an overview on WSUS and explains the deployment options. It explains how to update management process with WSUS and also how to use Performance Monitor. Additionally, this module also provides an overview of PowerShell Desired State Configuration (DSC) and Windows Server 2016 monitoring tools. Finally, this module describes how to use Performance Monitor and monitor Event Logs.

Lessons
- WSUS overview and deployment options
- Update management process with WSUS
- Overview of PowerShell DSC
- Overview of Windows Server 2016 monitoring tools
- Using Performance Monitor
- Monitoring Event Logs

Lab : Implementing WSUS and deploying updates
- Implementing WSUS
- Configuring update settings
- Approving and deploying an update by using WSUS

Lab : Monitoring and troubleshooting Windows Server 2016
- Establishing a performance baseline
- Identifying the source of a performance problem
- Viewing and configuring centralized event logs

After completing this module, students will be able to:
- Describe the purpose of Windows Server Update Services (WSUS) and the requirements to implement WSUS.
- Manage the update process with WSUS.
- Describe the purpose and benefits of PowerShell DSC.
- Describe the monitoring tools available in Windows Server 2016.
- Describe how to use Performance Monitor.
- Describe how to manage event logs.

Kursusbeskrivelse for Networking with Windows Server 2016

Module 1: Planning and implementing an IPv4 network
This module explains how to plan and implement an IPv4 addressing scheme to support organizational needs. This module also explains how to use fundamental networking tools and techniques to configure and troubleshoot IPv4-based networks.

Lessons
- Planning IPv4 addressing
- Configuring an IPv4 host
- Managing and troubleshooting IPv4 network connectivity

Lab : Planning an IPv4 network
- Planning the IPv4 address assignments

Lab : Implementing and troubleshooting an IPv4 network
- Verifying the IPv4 configuration
- Troubleshooting IPv4

After completing this module, students will be able to:
- Plan IPv4 addressing.
- Configure an IPv4 host.
- Manage and troubleshoot IPv4 network connectivity.

Module 2: Implementing DHCP
This module explains how to plan and implement DHCP to support the IPv4 infrastructure.

Lessons
- Overview of the DHCP server role
- Deploying DHCP
- Managing and troubleshooting DHCP

Lab : Implementing DHCP
- Planning the DHCP server implementation
- Implementing the DHCP configuration
- Validating the DHCP implementation

After completing this module, students will be able to:
- Explain the DHCP server role.
- Deploy DHCP.
- Manage and troubleshoot DHCP.

Module 3: Implementing IPv6
This module explains how to implement IPv6, and how to integrate IPv6 and IPv4 networks.

Lessons
- Overview of IPv6 addressing
- Configuring an IPv6 host
- Implementing IPv6 and IPv4 coexistence
- Transitioning from IPv4 to IPv6

Lab : Implementing IPv6
- Reviewing the default IPv6 configuration
- Implementing DHCPv6

Lab : Configuring and evaluating IPv6 transition technologies
- Configuring network integration by using ISATAP
- Configuring native IPv6 connectivity
- Configuring 6to4 connectivity

After completing this module, students will be able to:
- Describe the features and benefits of IPv6.
- Configure an IPv6 host.
- Implement the coexistence between IPv4 and IPv6 networks.
- Transition from an IPv4 network to an IPv6 network.

Module 4: Implementing DNS
This module explains how to install, configure, and troubleshoot DNS within the organization's network.

Lessons
- Implementing DNS servers
- Configuring zones in DNS
- Configuring name resolution between DNS zones
- Configuring DNS integration with Active Directory Domain Services (AD DS)
- Configuring advanced DNS settings

Lab : Planning and implementing name resolution by using DNS
- Planning DNS name resolution
- Implementing DNS servers and zones

Lab : Integrating DNS with Active Directory
- Integrating DNS with Active Directory

Lab : Configuring advanced DNS settings
- Configuring DNS policies
- Validating the DNS implementation
- Troubleshooting DNS

After completing this module, students will be able to:
- Implement DNS servers.
- Configure zones in DNS.
- Configure name resolution between DNS zones.
- Configure DNS integration with AD DS.
- Configure advanced DNS settings.

Module 5: Implementing and managing IPAM
This module explains how to implement and manage the IPAM feature in Windows Server 2016. This module also explains how to use IPAM to manage services such as DHCP and DNS.

Lessons
- IPAM overview
- Deploying IPAM
- Managing IP address spaces by using IPAM

Lab : Implementing IPAM
- Installing the IPAM Server feature
- Provisioning the IPAM Server feature
- Managing IP address spaces by using IPAM
- After completing this module, students will be able to:
- Describe IPAM functionality and components.
- Deploy IPAM.
- Manage IP address spaces by using IPAM.

Module 6: Remote access in Windows Server 2016
This module explains how to plan for remote access in Windows Server 2016 and how to implement Web Application Proxy.

Lessons
- Remote access overview
- Implementing Web Application Proxy

Lab : Implementing Web Application Proxy
- Implementing Web Application Proxy
- Validating Web Application Proxy

After completing this module, students will be able to:
- Describe remote access.
- Implement Web Application Proxy.

Module 7: Implementing DirectAccess
This module explains how to implement and manage DirectAccess in Windows Server 2016.

Lessons
- Overview of DirectAccess
- Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard
- Implementing and managing an advanced DirectAccess infrastructure

Lab : Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard
- Verifying readiness for a DirectAccess deployment
- Configuring DirectAccess
- Validating the DirectAccess deployment

Lab : Deploying an advanced DirectAccess solution
- Preparing the environment for DirectAccess
- Implementing the advanced DirectAccess infrastructure
- Validating the DirectAccess deployment

After completing this module, students will be able to:
- Explain DirectAccess and how it works.
- Implement DirectAccess by using the Getting Started Wizard.
- Implement and manage an advanced DirectAccess infrastructure.

Module 8: Implementing VPNs
This module explains how to implement and manage remote access in Windows Server 2016 by using VPNs.

Lessons
- Planning VPNs
- Implementing VPNs

Lab : Implementing a VPN
- Implementing a VPN
- Validating VPN deployment

Lab : Troubleshooting VPN access
- Troubleshooting VPN access
- After completing this module, students will be able to:
- Plan for VPNs.
- Implement VPNs.

Module 9: Implementing networking for branch offices
This module explains how to implement network services for branch offices.

Lessons
- Networking features and considerations for branch offices
- Implementing Distributed File System (DFS) for branch offices
- Implementing BranchCache for branch offices

Lab : Implementing DFS for branch offices
- Implementing DFS
- Validating the deployment

Lab : Implementing BranchCache
- Implementing BranchCache
- Validating the deployment

After completing this module, students will be able to:
- Describe the networking features and considerations for branch offices.
- Implement DFS for branch offices.
- Implement BranchCache for branch offices.

Module 10: Configuring advanced networking features
This module explains how to implement an advanced networking infrastructure.

Lessons
- Overview of high performance networking features
- Configuring advanced Hyper-V networking features

Lab : Configuring advanced Hyper-V networking features
- Creating and using Microsoft Hyper-V virtual switches
- Configuring and using the advanced features of a virtual switch

After completing this module, students will be able to:
- Describe high performance networking features.
- Configure advanced Hyper-V networking features.

Module 11: Implementing software defined networking
This module explains how to implement software defined networking.

Lessons
- Overview of software defined networking
- Implementing network virtualization
- Implementing Network Controller

Lab : Implementing Network Controller
- Deploying Network Controller
- Configuring network services with Network Controller
- Managing and monitoring with Network Controller

After completing this module, students will be able to:
- Describe software defined networking.
- Implement network virtualization.
- Implement Network Controller.

Kursusbeskrivelse for Identify with Windows Server 2016

Module 1: Installing and configuring DCs
This module describes features of AD DS and how to install domain controllers (DCs). It also covers the considerations for deploying DCs.

Lessons
- Overview of AD DS
- Overview of AD DS DCs
- Deploying DCs

Lab : Deploying and administering AD DS
- Deploying AD DS
- Deploying a DC by performing DC cloning
- Administering AD DS by using Active Directory Administrative Center

After completing this module, students will be able to:
- Describe AD DS and its main components.
- Describe the purpose of DCs and the roles that a DC can hold.
- Describe the considerations for deploying DCs.

Module 2: Managing objects in AD DS
This module describes how to use various techniques to manage objects in AD DS. This includes creating and configuring user, group, and computer objects.

Lessons
- Managing user accounts
- Managing groups in AD DS
- Managing computer accounts
- Using Windows PowerShell for AD DS administration
- Implementing and managing organizational units

Lab : Deploying and administering AD DS
- Creating and configuring user accounts in AD DS
- Creating and configuring groups in AD DS
- Managing computer objects in AD DS

Lab : Administering AD DS
- Delegating administration for a branch office
- Creating user accounts and groups by using Windows PowerShell

After completing this module, students will be able to:
- Describe and perform various techniques to manage user accounts.
- Manage groups in AD DS.
- Manage computers in AD DS.
- Use Windows PowerShell to manage AD DS more efficiently.
- Delegate permission to perform AD DS administration.

Module 3: Advanced AD DS infrastructure management
This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple domains and forests. The module provides an overview of the components in an advanced AD DS deployment, the process of implementing a distributed AD DS environment, and the procedure for configuring AD DS trusts.

Lessons
- Overview of advanced AD DS deployments
- Deploying a distributed AD DS environment
- Configuring AD DS trusts

Lab : Domain and trust management in AD DS
- Implementing child domains in AD DS
- Implementing forest trusts

After completing this module, students will be able to:
- Describe the components of an advanced AD DS deployment.
- Implement a distributed AD DS environment.
- Configure AD DS trusts.

Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication
This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple locations. The module explains how replication works in a Windows Server 2016 AD DS environment.

Lessons
- Overview of AD DS replication
- Configuring AD DS sites
- Configuring and monitoring AD DS replication

Lab : Managing and implementing AD DS sites and replication
- Modifying the default site
- Creating additional sites and subnets
- Configuring AD DS replication
- Monitoring and troubleshooting AD DS replication

After completing this module, students will be able to:
- Describe how replication works in a Windows Server 2012 AD DS environment.
- Configure AD DS sites to optimize AD DS network traffic.
- Configure and monitor AD DS replication.

Module 5: Implementing Group Policy
This module describes how to implement a GPO infrastructure. The module provides an overview of the components and technologies that compose the Group Policy framework.

Lessons
- Introducing Group Policy
- Implementing and administering GPOs
- Group Policy scope and Group Policy processing
- Troubleshooting the application of GPOs

Lab : Implementing a Group Policy infrastructure
- Creating and configuring GPOs
- Managing GPO scope

Lab : Troubleshooting a Group Policy infrastructure
- Verify GPO application
- Troubleshooting GPOs
- After completing this module, students will be able to:
- Describe the components and technologies that compose the Group Policy framework.
- Configure and understand a variety of policy setting types.
- Scope GPOs by using links, security groups, Windows Management Instrumentation (WMI) filters, loopback processing, and preference targeting.
- Troubleshoot the application of GPOs.

Module 6: Managing user settings with GPOs
This module describes how to configure Group Policy settings and Group Policy preferences. This includes implementing administrative templates, configuring folder redirection and scripts, and configuring Group Policy preferences.

Lessons
- Implementing administrative templates
- Configuring Folder Redirection and scripts
- Configuring Group Policy preferences

Lab : Managing user settings with GPOs
- Using administrative templates to manage user settings
- Implement settings by using Group Policy preferences
- Configuring Folder Redirection
- Planning Group Policy (optional)

After completing this module, students will be able to:
- Describe administrative templates.
- Configure Folder Redirection and scripts.
- Configure GPO preferences.

Module 7: Securing AD DS
This module describes how to configure domain controller security, account security, password security, and Group Managed Service Accounts (gMSA).

Lessons
- Securing domain controllers
- Implementing account security
- Audit authentication
- Configuring managed service accounts (MSAs)

Lab : Securing AD DS
- Implementing security policies for accounts and passwords
- Implementing administrative security policies
- Deploying and configuring a read-only domain controller (RODC)
- Creating and associating a gMSA

After completing this module, students will be able to:
- Secure domain controllers.
- Implement password and lockout policies.
- Configure authentication auditing and examine the resulting audit log.
- Configure gMSAs.

Module 8: Deploying and managing AD CS
This module describes how to implement an AD CS deployment. This includes deploying, administering, and troubleshooting CAs.

Lessons
- Deploying CAs
- Administering CAs
- Troubleshooting and maintaining CAs

Lab : Deploying and configuring a two-tier CA hierarchy
- Deploying an offline root CA
- Deploying an enterprise subordinate CA
After completing this module, students will be able to:
- Plan and implement an AD CS CA infrastructure.
- Administer CAs.
- Troubleshoot and maintain CAs.

Module 9: Deploying and managing certificates
This module describes how to deploy and manage certificates in an AD DS environment. This involves deploying and managing certificate templates, managing certificate revocation and recovery, using certificates in a business environment, and implementing smart cards.

Lessons
- Deploying and managing certificate templates
- Managing certificate deployment, revocation, and recovery
- Using certificates in a business environment
- Implementing and managing smart cards

Lab : Deploying certificates
- Configuring certificate templates
- Enrolling and using certificates
- Configuring and implementing key recovery

After completing this module, students will be able to:
- Plan and implement a certificate template deployment by using an AD CS CA.
- Describe and perform certificate enrollment, revocation, and recovery.
- Describe and use certificates in business environments.
- Describe how to use certificates with smart cards.

Module 10: Implementing and administering AD FS
This module describes AD FS and how to configure AD FS in a single-organization scenario and in a partner-organization scenario.

Lessons
- Overview of AD FS
- AD FS requirements and planning
- Deploying and configuring AD FS
- Overview of Web Application Proxy

Lab : Implementing AD FS
- Configuring AD FS prerequisites
- Installing and configuring AD FS
- Configuring AD FS for a single organization
- Configuring AD FS for federated business partners

After completing this module, students will be able to:
- Describe identity federation business scenarios and how AD FS can address them.
- Configure AD FS prerequisites and plan AD FS services.
- Implement AD FS to enable single sign-on (SSO) in various scenarios.
- Describe Web Application Proxy.

Module 11: Implementing and administering AD RMS
This module describes how to implement an AD RMS deployment. The module provides an overview of AD RMS, explains how to deploy and manage an AD RMS infrastructure, and explains how to configure AD RMS content protection.

Lessons
- Overview of AD RMS
- Deploying and managing an AD RMS infrastructure
- Configuring AD RMS content protection

Lab : Implementing an AD RMS infrastructure
- Installing and configuring AD RMS
- Configuring AD RMS templates
- Using AD RMS on clients

After completing this module, students will be able to:
- Describe AD RMS and how it can help protect content.
- Deploy and manage an AD RMS infrastructure.
- Configure content protection by using AD RMS.

Module 12: Implementing AD DS synchronization with Azure AD
This module describes how to plan and configure directory syncing between Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) and on-premises AD DS. The modules describes various sync scenarios, such as Azure AD sync, AD FS and Azure AD, and Azure AD Connect.

Lessons
- Planning and preparing for directory synchronization
- Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect
- Managing identities with directory synchronization

Lab : Configuring directory synchronization
- Preparing for directory synchronization
- Configuring directory synchronization
- Managing Active Directory users and groups
- After completing this module, students will be able to:
- Plan and prepare for the deployment of directory synchronization.
- Configure directory synchronization by using Azure AD Connect.
- Manage identities after deploying directory synchronization.

Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS
This module describes how to monitor, manage, and maintain AD DS to help achieve high availability of AD DS.

Lessons
- Monitoring AD DS
- Managing the AD DS database
- Recovering AD DS objects

Lab : Recovering objects in AD DS
- Backing up and restoring AD DS
- Recovering objects in AD DS

After completing this module, students will be able to:
- Monitor AD DS.
- Manage the AD DS database.
- Perform AD DS backup and restore operations, and to recover deleted objects from AD DS.

 


Praktiske oplysninger
Pris:
kr. 29.800,- (ekskl. moms)
Kursusstart:
30 september 2019
Varighed:
15 dage (09:00 - 16:00)
Sted:
Hillerød
Bemærk:
Fuld beståelsesgaranti er inkluderet i prisen.

Med i prisen hører MeasureUp Practice Test.

Afholdelsesdatoer

Ring til IDG Kurser på 77 300 123
eller mail på idgkurser@idg.dk
for nærmere info angående datoer.


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

Corona og IDG Kurser
Efter en tid kun med online kurser, åbner vi nu op i vores dejlige kursus lokaler i Herlev igen. Vi tager naturligvis alle forholdsregler og har max 6 deltagere på hvert kursus, så der er god plads imellem alle i lokalerne. Ydermere vil der blive serveret både morgenmad, frokost og kage i lukkede æsker/poser. Der er sprit alle steder og vores underviser vil selvfølgelig heller ikke komme tæt på dig. Derfor vil vi glæde os til at se jer tilbage i vores lokaler fra 2. juni.

Ny mulighed for at supplere de regionale positivlister med online kurser
Behovet for fjernundervisning er vokset på grund af den nuværende COVID-19-situation.

Det bliver nu muligt at supplere de regionale positivlister under den regionale uddannelsespulje med kurser, der kan tages online. Dette kan ske i perioden fra d. 21. april til 1. oktober 2020. Det fremgår af en netop udstedt ændring til bekendtgørelsen om den regionale uddannelsespulje fra star.dk

Formålet med ændringen er at øge muligheden for, at dagpengemodtagere kan tage opkvalificerende kurser, også selvom uddannelsesinstitutionerne i øjeblikket er lukket pga. COVID-19. De nye kurser, der kan tilføjes, skal fortsat befinde sig specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder. Supplerende kurser bliver tilføjet efter en konkret vurdering af, hvilke kurser der meningsfuldt kan udbydes som online kurser.
Se alle de kurserne her

Har du set vores store udbud af e-learningskurser:
Med e-learning kan du sidde i ro og mag med din PC og blive opdateret på netop det, du har brug for. Vores e-learningskurser er alle af høj kvalitet og mange af dem er certificeringskurser.
Du kan se meget mere her

Introduktion til Power BI Desktop
Få en grundig introduktion til Power BI Desktop og lær om de mange muligheder for at lave flotte interaktive og visuelle rapporter, der både virker på computer, tablet og smartphone.
Du kan se meget mere her

GDPR - Udvidet kursus med fokus på løbende drift og vedligeholdelse
Sådan drifter du GDPR-complianceprojektet efter det er implementeret. På kurset får du praktiske og konkrete råd til, hvordan du kontinuerligt sikrer dokumentation for overholdelse af GDPR og databeskyttelsesloven.
Du kan se meget mere her


Kursuslokaler udlejes med og uden PC
Har du brug for et undervisningslokale med plads til op til 15 deltagere, så kan vi tilbyde fuldt udstyrede lokaler. Pris pr. dag 3.500.- kr. Forplejning 200.- kr. pr. person pr. dag.
Inkl. i prisen er teknisk support og service. Interesseret?
Kontakt os på telefon 77 300 123 og hør mere.


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414