Access kursus VBA Programmering

Vi har lavet dette Access VBA-kursus til dig, der vil tage kontrollen i Access ved at bruge VBA-kodning. Hvis du vil have en professionel og sikker brug af Access i virksomheden, er det absolut nødvendigt at kode i VBA. Du lærer mulighederne for at styre elementerne i dine Access databaser. Vi vil lærer vi dig de grundlæggende principper, så du kan lave solide Access løsninger.

Kursusmål

 • Skelne mellem makroer og VBA-procedurer
 • Lokalisere VBA-koden i din Access applikation
 • Læse og forstå eksisterende VBA-koder - oprette nye VBA-procedurer
 • Håndtere grundlæggende programmering ved at bruge variable, konstanter, kontrolstrukturer (IF, Select/Case), løkker (For-Next/Do-Loop) og arrays (flerdimensionelle variable)
 • Bruge programmeringssproget VBA til at forbinde databaser
 • Hente / ændre data i databaser ved at bruge ADO og SQL
 • Forstå at udnytte events til styring af dit program
 • Lave en simpel fejlhåndtering af din programkode
Det kan virke afskrækkende at skulle til at skrive kode i VBA, men med dette kursus, Access VBA grundlæggende, kommer du godt i gang. Vi har, af samme årsag, afsat 3 dage til kurset således, at der bliver god tid til opgaver og praktisk arbejde med VBA. Vi kan love, at det er mere end godt givet ud, når du først kommer i gang med at kunne skrive kode.

Kurset henvender sig til

Henvender sig til dig, den øvede Access bruger, der ønsker at få et grundlæggende kendskab til mulighederne i programmeringssproget Visual Basic for Applications (VBA).

Forudsætninger

Det forventes at du har et kendskab til Access, som svarer til vores udvidede kursus.


Kursusindhold

Access makroer kontra VBA-procedurer

I dette modul vil vi starte med at klarlægge hvad forskellen er mellem Access makroer og VBA-procedurer. Og hvor du i Access brugerflade kan finde makroer samt hvor VBA-koden er gemt. Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Forskellene mellem makroer og indlejrede makroer
 • Hvad kan en VBA-kode som en almindelig makro ikke kan

Visual Basic Editoren

Du får her en introduktion til det arbejdsvindue hvori du skal arbejde. Hvad de forskellige vinduer viser og hvad kan de bruges til. Du får en forklaring på sammenhængen mellem den synlige brugerflade i en Access formular og dit kodemiljø VBE. Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Visninger i Visual Basic Editoren
 • Projektstifinderen (project)
 • Egenskaberne (properties)
 • Programkoden (code)

Kom i gang med at kode

Du skal lære hvordan koden skal skrives. Og du lærer at oprette de første procedurer i VBA med erklæringer af variabler og synlighed (scope) i projektet. Du skal lære reglerne og retningslinjerne for navngivning af procedurer, kodestandarder m.m. Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Opbygningen i et VBA-program
 • Opret subrutine / procedure
 • Grundlæggende VBA-syntaks
 • Afvikling af koden

Variable

I dette modul vil du blive introduceret til hvordan du opretter og bruger variabler. Hvad er en variabel - hvad er en konstant – og hvad bruges de til. Lokale og globale variabler - hvad er forskellen. Du skal lære forskellige syntakser for oprettelse af variabler, samt valg af datatype og betydningen heraf. Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Erklæring af variabel - lokale variable - modul variable - globale variable
 • Konstanter
 • Arrays

Indstillinger i VB Editoren

Her får du nogle små tips og tricks, der vil gøre din programmering lettere - detaljer omkring visning og indstillinger i brugerfladen samt skrifttyper, størrelser m.m. Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Require Variable Declaration
 • Auto Syntax Check
 • Auto Quick Info
 • Auto Datatips
 • Auto List members

Simple Dialoger

Her skal du lære at oprette nogle simple, men ofte benyttede, dialogbokse, der bruges til simple input til systemet og til simple beskeder fra systemet. Disse benyttes særdeles ofte i hverdagens applikationer. Følgende emner vil blive gennemgået:

 • MsgBox
 • InputBox
 • Stepvis debug af kode

Kontrolstrukturer

En af de store forskelle mellem Makroer og VBA-procedurer er muligheden for at anvende kontrolstrukturer såsom valg og løkker til at styre dit programforløb. Opdeling af større kodestykker i mindre, men logiske enheder, der kan genbruges. Spring fra en procedure til an anden og overførsel af information fra en procedure til en anden. Brug af pseudokode og forklaringer i koden. Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Valg
 • Løkker
 • Do–Loop
 • Exit Do/Exit Sub
 • Opdeling af kode i Sub-rutiner

Procedurer med argumenter

Du vil få gennemgået forskellene og lighederne mellem sub-procedure og function-procedure. Du skal lære at lave dine egne funktioner, dels til brug internt i kodemiljøet men også, til anvendelse i Access brugerfladen eks. i en forespørgsel. Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Erklæring af en function
 • Forskelle mellem en sub / function procedure
 • Test af functions i vinduet ”Immediate Window”
 • Debugning af function procedurer

Indbyggede funktioner

I dette modul gives en intro hvordan du får et overblik over de indbyggede funktioner og til hvordan du evt. kan indlæse flere funktioner i systemet. Hvordan indlæser du andre kode libraries og hvad betyder det. Hvordan du bruger dokumentationen og hjælpen i VBA. Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Dato/klokkeslæt funktioner - tekst funktioner

Simpel fejlhåndtering

En database benyttes oftest af mange brugere og derfor er det vigtigt at den ikke fejler. Der er forskellige typer af fejl: Indtastningsfejl, logiske fejl, syntaksfejl mm. Og det er derfor rigtigt vanskeligt at kode en fejlhåndtering. Men ikke desto mindre er det noget af det vigtigste i forbindelse med at lave en VBA-løsning i Access. Et minimum af fejlhåndtering bør altid oprettes - og det skal du lære her. Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Error objektet
 • Nulstil ErrHandler

Arbejde med Databasen

Du er nu klar til at bruge sproget VBA til at oprette forbindelse til databasen og udføre de mest almindelige dataoperationer. I første omgang skal du skabe forbindelse mellem din VBA-kode og selve databasen. Dette kan gøres med det eksterne library ADO eller DAO. Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Hvor finder vi det ønskede library
 • DAO, det tidligere anvendte
 • ADO, som anvendes i dag

Forbindelse til databasen

I dette modul vil du arbejde med forskellige muligheder for at hente data, opdatere data og slette data i din Access database. Du vil blive introduceret til simple SQL-udtryk og hvordan de anvendes. Følgende emner vil blive gennemgået:

 • ConnectionObject
 • Hent data fra databasen - udvælgelse af data
 • Indsætte data - opdatere data - slette data

Formularer (Userforms)

Her vil du få gennemgået nogle udvalgte kontroller fra formularbrugerfladen. Du skal se hvordan du fanger de hændelser, der indtræder når der klikkes på knapper eller når formularer åbnes / lukkes. Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Hændelser - eksempler på anvendte hændelser
 • Commandbutton_click()
 • Textbox_click()
 • Form load() - form activate()

 


Kursusdato


Praktiske oplysninger

Pris: kr. 10.050,- (ex. moms)
Kursusstart: 3 februar 2020
Varighed: 3 dage (09:00 - 16:00)
Bemærk: København
Sted København


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

Kom til TIPS & TRICKS med Excel
Vores dygtige Excel-underviser Ernst Lohse viser spændende sider af Excel torsdag d. 29. august kl. 14 i vores lokaler i Herlev. Arrangementer er gratis for deltagerne.
Læs mere og tilmeld dig her

Kursuslokaler udlejes med og uden PC
Har du brug for et undervisningslokale med plads til op til 15 deltagere, så kan vi tilbyde fuldt udstyrede lokaler.
Inkl. i prisen er fuld forplejning samt teknisk support og service.
Interesseret?
Kontakt os på telefon 77 300 123 og hør mere.

NYHED: Robotic Process Automation - Udvidet RPA 2.0
Vi har bygget videre på vores introduktionskursus til RPA og har sammensat dette udvidede kursusforløb med fokus på de nyeste teknologier som IPA, machine learning og sproggenkendelse. Vi undersøger også, hvordan RPA påvirker organiseringen og rollefordelingerne ude i virksomhederne og hvilke muligheder det giver.
Se hele programmet her!

NYHED!: IT Kriseledelse - Cyber Crisis Management
På vores nyeste digital-sikkerhedskursus får du praktiske værktøjer, solid rådgivning og bliver stresstestet / udfordret af underviserne, Ken Bonefeld og Christian Thygesen
Se det fulde program her!

It Executive Masterclass
For dig der har brug for ledelsesværktøjer til at styrke din ledelse, innovation og eksekvering i en digital verden. IDG Kursers flagskibsuddannelse til ledere med ansvaret for digitalisering, nye teknologier og de mange forandringer, som følger i kølvandet på datadreven digital ledelse. Læs mere her


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414