MOC 20483: Programming in C# kursus

C# er det mest populære programmeringssprog på .NET platformen og ligner C, C++ og Java med hensyn til syntaks.


Kurset bliver afholdt på dansk, og da vi benytter Microsofts digitale materiale (DMOC), vil dette være på engelsk. Under kurset vil der herinde blive stillet en Surface Tablet til rådighed, som kan benyttes som læser. Du vil fremover have adgang til materialet både online og lokalt. Skulle Microsoft lave en ny version af kursusmaterialet, vil du automatisk få adgang til det. Alle øvelser vil anvende Microsoft Online Labs, som er til rådighed i 180 dage i alt. Du kan derfor fortsætte eller starte forfra på en øvelse hjemme, under eller efter kurset, alt efter dit behov.

Kursusmål


 • Syntaks, struktur og navngivningsregler for C# kode
 • Forskellige måder at opbygge og kalde metoder
 • Grundlæggende objektorienteret programmering
 • herunder klasser, indkapsling, nedarving og interfaces
 • Opbygning af genbrugelig C# kode ved anvendelse af de
 • objektorienterede principper
 • Læse og skrive til filer ved hjælp af Stream-klasser
 • Fejlhåndtering i forbindelse med Exceptions
 • Introduktion til opbygning af brugergrænseflader ved hjælp af XAML
 • Anvendelser af ressourcer udenfor .NET miljøet
 • Anvendelse af data fra databaser og services
 • Brug af LINQ til at håndtere data
 • Asynkron programmering med anvendelse af Task-klassen og async/await
 • Kaldt af assemblies og kode ved hjælp af Reflection-klasser
 • Anvendelse af krypteringsklasserne i .NET
 • Brug af Visual Studio som udviklingsværktøj

Kurset henvender sig til

Det forventes, at du har erfaring med programmering i fx C, C++, Visual Basic, Java, Delphi eller andre lignende højniveau sprog svarende til vores Programmering grundlæggende kursus.

Forudsætninger

Det vil også være en fordel, hvis du tidligere har stiftet bekendskab med de objektorienterede begreber.

Kursusindhold

Module 1: Review of C# Syntax

This module reviews the core syntax and features of the C# programming language. It also provides an introduction to the Visual Studio 2017 debugger.

Lessons

 • Overview of Writing Applications using C#
 • Datatypes, Operators, and Expressions
 • C# Programming Language Constructs

Lab : Developing the Class Enrolment Application

 • Implementing Edit Functionality for the Students List
 • Implementing Insert Functionality for the Students List
 • Implementing Delete Functionality for the Students List
 • Displaying the Student Age

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the architecture of .NET Framework applications and use the features that Visual Studio 2017 and C# provide to support .NET Framework development.
 • Use the basic data types, operators, and expressions provided by C#.
 • Use standard C# programming constructs.

 

Module 2: Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications

This module explains how to create and call methods, catch and handle exceptions. This module also describes the monitoring requirements of large-scale applications.

Lessons

 • Creating and Invoking Methods
 • Creating Overloaded Methods and Using Optional and Output Parameters
 • Handling Exceptions
 • Monitoring Applications

Lab : Extending the Class Enrolment Application Functionality

 • Refactoring the Enrolment Code
 • Validating Student Information
 • Saving Changes to the Class List

After completing this module, students will be able to:

 • Create and invoke methods, pass parameters to methods, and return values from methods.
 • Create overloaded methods, and use optional parameters and output parameters.
 • Catch and handle exceptions and write information to the event log.
 • Explain the requirement for implementing logging, tracing, and profiling when building large-scale applications.

 

Module 3: Developing the Code for a Graphical Application

This module describes how to implement the basic structure and essential elements of a typical desktop application, including using structures and enumerations, collections, and events.

Lessons

 • Implementing Structs and Enums
 • Organizing Data into Collections
 • Handling Events

Lab : Writing the Code for the Grades Prototype Application

 • Adding Navigation Logic to the Application
 • Creating Data Types to Store User and Grade Information
 • Displaying User and Grade Information

After completing this module, students will be able to:

 • Define and use structures and enumerations.
 • Create and use simple collections for storing data in-memory.
 • Create, subscribe to, and raise events.

 

Module 4: Creating Classes and Implementing Type-safe Collections

This module explains how to create classes, define and implement interfaces, and create and use generic collections. This module also describes the differences between value types and reference types in C#.

Lessons

 • Creating Classes
 • Defining and Implementing Interfaces
 • Implementing Type-safe Collections

Lab : Adding Data Validation and Type-safety to the Grades Application

 • Implementing the Teacher, Student, and Grade Types as Classes
 • Adding Data Validation to the Grade Class
 • Displaying Students in Name Order
 • Enabling Teachers to Modify Class and Grade Data

After completing this module, students will be able to:

 • Create and use custom classes.
 • Define and implement custom interfaces.
 • Use generics to implement type-safe collections.

 

Module 5: Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance

This module explains how to use inheritance to create a class hierarchy and extend a .NET Framework class. This module also describes how to create generic classes and define extension methods.

Lessons

 • Creating Class Hierarchies
 • Extending .NET Framework Classes
 • Creating Generic Types

Lab : Refactoring Common Functionality into the User Class

 • Creating and Inheriting from the User Base Class
 • Implementing Password Complexity by Using an Abstract Method
 • Creating the ClassFullException Class

After completing this module, students will be able to:

 • Define abstract classes and inherit from base classes to create a class hierarchy.
 • Inherit from .NET Framework classes and use extension methods to add custom functionality to the inherited class.
 • Create generic classes and methods.

 

Module 6: Reading and Writing Local Data

This module explains how to read and write data by using file input/output (I/O) and streams, and how to serialize and deserialize data in different formats.

Lessons

 • Reading and Writing Files
 • Serializing and Deserializing Data
 • Performing I/O Using Streams

Lab : Generating the Grades Report

 • Serializing the Data for the Grades Report as XML
 • Previewing the Grades Report
 • Persisting the Serialized Grades Data to a File

After completing this module, students will be able to:

 • Read and write data to and from the file system by using file I/O.
 • Convert data into a format that can be written to or read from a file or other data source.
 • Use streams to send and receive data to or from a file or other data source.

 

Module 7: Accessing a Database

This module explains how to create and use an entity data model for accessing a database, and how to use LINQ to query and update data.

Lessons

 • Creating and Using Entity Data Models
 • Querying Data by Using LINQ
 • Updating Data by Using LINQ

Lab : Retrieving and Modifying Grade Data

 • Creating an Entity Model from the The School of Fine Arts Database
 • Updating Student and Grade Data Using the Entity Framework
 • Extending the Entity Model to Validate Data

 

After completing this module, students will be able to:

 • Create an entity data model, describe the key classes contained in the model, and customize the generated code.
 • Use LINQ to query and work with data.
 • Use LINQ to insert, update, and delete data.

 

Module 8: Accessing Remote Data

This module explains how to use the types in the System.Net namespace, and WCF Data Services, to query and modify remote data.

Lessons

 • Accessing Data Across the Web
 • Accessing Data in the Cloud

Lab : Retrieving and Modifying Grade Data in the Cloud

 • Creating a WCF Data Service for the SchoolGrades Database
 • Integrating the WCF Data Service into the Application
 • Retrieving Student Photographs Over the Web

After completing this module, students will be able to:

 • Use the classes in the System.Net namespace to send and receive data across the Web.
 • Create and use a WCF Data Service to access data in the cloud.

 

Module 9: Designing the User Interface for a Graphical Application

This module explains how to build and style a graphical user interface by using XAML. This module also describes how to display data in a user interface by using data binding.

Lessons

 • Using XAML to Design a User Interface
 • Binding Controls to Data
 • Styling a User Interface

Lab : Customizing Student Photographs and Styling the Application

 • Customizing the Appearance of Student Photographs
 • Styling the Logon View and the StudentPhoto Control

After completing this module, students will be able to:

 • Define XAML views and controls to design a simple graphical user interface.
 • Use XAML data binding techniques to bind XAML elements to a data source and display data.
 • Add styling and dynamic transformations to a XAML user interface.

 

Module 10: Improving Application Performance and Responsiveness

This module explains how to improve the throughput and response time of applications by using tasks and asynchronous operations.

Lessons

 • Implementing Multitasking by using Tasks and Lambda Expressions
 • Performing Operations Asynchronously
 • Synchronizing Concurrent Access to Data

Lab : Improving the Responsiveness and Performance of the Application

 • Ensuring that the User Interface Remains Responsive When Retrieving Data for Teachers
 • Providing Visual Feedback During Long-Running Operations

After completing this module, students will be able to:

 • Create tasks and lambda expressions to implement multitasking.
 • Define and use asynchronous methods to improve application responsiveness.
 • Coordinate concurrent access to data shared across multiple tasks by using synchronous primitives and concurrent collections.

 

Module 11: Integrating with Unmanaged Code

This module explains how to integrate unmanaged libraries and dynamic components into a C# application. This module also describes how to control the lifetime of unmanaged resources.

Lessons

 • Creating and Using Dynamic Objects
 • Managing the Lifetime of Objects and Controlling Unmanaged Resources

Lab : Upgrading the Grades Report

 • Generating the Grades Report by Using Microsoft Office Word
 • Controlling the Lifetime of Word Objects by Implementing the Dispose Pattern

After completing this module, students will be able to:

 • Integrate unmanaged code into a C# application by using the Dynamic Language Runtime.
 • Control the lifetime of unmanaged resources and ensure that they are disposed properly.

 

Module 12: Creating Reusable Types and Assemblies

This module explains how to examine the metadata of types by using reflection, create and use custom attributes, generate managed code at runtime, and manage different versions of assemblies.

Lessons

 • Examining Object Metadata
 • Creating and Using Custom Attributes
 • Generating Managed Code
 • Versioning, Signing and Deploying Assemblies

Lab : Specifying the Data to Include in the Grades Report

 • Creating the IncludeInReport Attribute
 • Generating the Report
 • Storing the Grades.Utilities Assembly Centrally

After completing this module, students will be able to:

 • Examine the metadata of objects at runtime by using reflection.
 • Create and use custom attribute class.
 • Generate managed code at runtime by using CodeDOM.
 • Manage different versions of an assembly and deploy an assembly to the Global Assembly Cache.

 

Module 13: Encrypting and Decrypting Data

This module explains how to encrypt and decrypt data by using symmetric and asymmetric encryption.

Lessons

 • Implementing Symmetric Encryption
 • Implementing Asymmetric Encryption

Lab : Encrypting and Decrypting Grades Reports

 • Encrypting the Grades Report
 • Decrypting the Grades Report

After completing this module, students will be able to:

 • Perform symmetric encryption by using the classes in the System.Security namespace.
 • Perform asymmetric encryption by using the classes in the System.Security namespace.

 

 


Kursusdato


Praktiske oplysninger
Pris:
kr. 19.750,- (ekskl. moms)
Kursusstart:
5 oktober 2020
Varighed:
5 dage (09:00 - 16:00)
Sted:
København
Bemærk:
Kurset bliver gennemført under Windows 10 med Visual Studio 2017.


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

Cyber Security - har din virksomhed styr på det? Sikkert ikke så meget som I burde.

Derfor kan vi nu præsentere:
Cyber Security for IT&SOC - et 12 dages online kursus
Kurset går i dybden med Cyber Security, så du og din virksomhed bliver klædt på til at forebygge de fejl, der kan ramme overskrifterne i aviserne.
Læs mere og tilmeld dig her

Har du set vores store udbud af e-learningskurser:
Med e-learning kan du sidde i ro og mag med din PC og blive opdateret på netop det, du har brug for. Vores e-learningskurser er alle af høj kvalitet og mange af dem er certificeringskurser.
Du kan se meget mere her

Introduktion til Power BI Desktop
Få en grundig introduktion til Power BI Desktop og lær om de mange muligheder for at lave flotte interaktive og visuelle rapporter, der både virker på computer, tablet og smartphone.
Du kan se meget mere her

GDPR - Udvidet kursus med fokus på løbende drift og vedligeholdelse
Sådan drifter du GDPR-complianceprojektet efter det er implementeret. På kurset får du praktiske og konkrete råd til, hvordan du kontinuerligt sikrer dokumentation for overholdelse af GDPR og databeskyttelsesloven.
Du kan se meget mere her


Kursuslokaler udlejes med og uden PC
Har du brug for et undervisningslokale med plads til op til 15 deltagere, så kan vi tilbyde fuldt udstyrede lokaler. Pris pr. dag 3.500.- kr. Forplejning 200.- kr. pr. person pr. dag.
Inkl. i prisen er teknisk support og service. Interesseret?
Kontakt os på telefon 77 300 123 og hør mere.


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414