IT Executive Masterclass - Styrk din ledelse, innovation og eksekvering i en digital verden

En praktisk orienteret it-lederuddannelse. Få værktøjerne, erfaringerne og metoderne til at navigere effektivt i krydsfeltet mellem ledelse, teamet, kunderne og digitaliseringskrav.

Kursusmål

Baggrunden for It Executive Masterclass

Virksomheder, organisationer og samfundet som helhed udfordres i stigende grad af ny teknologi, voksende mængder data og digitaliseringsmuligheder. De lavest hængende frugter er efterhånden blevet plukket og digitaliseringsmulighederne indenfor eksempelvis kunstig intelligens, sikkerhed/lovgivning og automatisering presser sig på og rækker længere og længere ind i virksomhedernes værdikæder. 

Medarbejdere og teams bliver også i stigende grad mere vidende og specialiserede. Det stiller større krav til både den direkte leder, men også på strategisk niveau. Udviklingen udfordrer måderne man tidligere har arbejdet, kommunikeret og organiseret sig på. 
Mange it-professionelle oplever desuden, at der på den ene side er et pres fra ledelsen i forhold til at innovere og modernisere samtidigt med, at der i organisationen som helhed kan være modstand mod forandringer. 

Det bliver derfor endnu vigtigere for den fremsynede mellemleder, CIO eller IT Chef, at kunne kommunikere og dokumentere vigtigheden af digitale løsninger i forhold til både kunder, medarbejdere og ledelsen. Dagene, hvor en it-chef udelukkende skulle koncentrere sig om grønne lamper er for længst ovre. Digitaliseringen er rykket helt ind i bestyrelserne og der it-chefens rolle er for mange inde i en rivende udvikling.    

Kurset henvender sig til

Kurset er til CIOs / it-ledere i offentlige og private virksomheder med personaleansvar og har fokus på områder som drift, ledelse og udvikling. Det vil typisk være en leder af en it-organisation på enten strategisk, udviklingsmæssigt eller driftorienteret plan.

Forudsætninger

Du er CIO, CDO, CTO, it-chef, teamleder, it-afdelingsleder etc.

Kursusindhold

Fokus og temaer

Fokus i kursusforløbet er på det personlige lederskab, innovation og forandringskraft.

Udgangspunktet er, at det ikke længere er nok at være tæt på forretningen, at spare penge på driften og sikre en god kvalitet i hverdagen. Som it-leder skal man også være med til at udvikle og udfordre forretningen.

Kurset sætter derfor spotlight på CIO-rollen samt på den værdi, it kan bringe til virksomheden med den rette ledelse. Og hvordan du kan mestre den værdiskabelse.

Deltagerne kommer derfor til at tale om ledelse, om at være kulturbærere, om at kende forretningen ud og ind – og om at drive digitalisering og innovation. Ikke bare i it-anvendelsen, men i selve core business.

Kurset afholdes over seks dage. Som deltager bliver du undervejs introduceret til hvordan nogle af Danmarks mest succesfulde CIOs arbejder, ledelse og innovation i deres organisationer, hvordan man får eksterne leverandører til at levere, samt hvilke cutting edge teknologitrends som man skal tage sig af.

De primære undervisere er Pernille Rydén og Per Østergaard Jacobsen, der begge har et solidt teoretisk og praktisk kendskab til it erhvervet og lederskab. Samtidig suppleres de undervejs af flere eksterne oplægsholdere, som sikrer at diskussionerne på forløbet altid er veloplagte og givende.

 

Forløbet:

Dag 1+2: Den digitale transformations grundsten: Din og organisationens digitale mindset og modenhed.

 • Introduktion til kurset.
 • Identificering af de største barrierer i virksomheden og dit dominerende mindset i forhold til ny teknologi.
 • Modeller og værktøjer til arbejdet i din egen organisation.
 • Sådan driver du en moderne IT-forretning.
 • Hvordan får du prioriteret de ting som er vigtige for driften, men ikke fylder i forretningens verden?
 • Gennemgang af ”Strategy Mindset - Matrix Analysis”. Modellen skitserer potentielle paradokser, modstridende krav og strategiske spændinger, der forhindrer optimal udnyttelse af digitale projekter og Big Data i en organisation.

Dag 3+4: Forandringsledelse i analoge og digitale ledelsesteams.

 • Vi arbejder med værktøjer udviklet til forandringsledelse og forandringsvision i virksomheden med udgangspunkt i dit mindset som leder.
 • Din rolle som synlig IT-leder og rekruttering.
 • Hvordan tiltrækker og fastholder du talenter?
 • Hvordan sætter du dit hold mellem primadonnaer og døende teknologiområder?
 • Vi ser på værdier og motivation, der er andre ord for følelser. Er involvering = Implementering?
 • Hvad påvirker strategiimplementering? Er det det ikke virkeligheden drevet af mindset og kultur?
 • Findes der implementerings strategier eller er det i virkeligheden din egen oversættelse der implementeres?

Dag 5+6: Kommunikation & teknologiske forandringer.

 • Den personlige kommunikation og de forskellige stile.
 • Hvordan planlægges kommunikationen?
 • Hvordan kommunikerer du som forandringsagent?
 • Lær at kommunikere om driften. Forstå at kommunikere med hele virksomheden.
 • Hvad er en krises karakteristik? Præsentationsteknik, kommunikation og markedsføring.
 • Personlig branding - Hvorfor, hvordan, hvad og hvem? Er du parat?
 • Licence to operate. Inklusive corporate social responsibility.
 • Vælg de rigtige teknologier.
 • Vi arbejder med forskellige cases. For eksempel blockchain, robotter (RPA) og IOT.
 • Vi arbejder med cloudløsninger og platforme og sætter dem i perspektiv til egne udfordringer og muligheder.
 • Værktøj og model review.
 • Afslutning på kursus.

Jobmuligheder og karriere:

Kurset er designet på en måde, som gør det relevant både i forhold til din nuværende position og i forhold til din karriere fremadrettet. Med dine nye stærkere kompetencer, bliver du en vigtig spiller i din virksomhed. Samtidig højner du din egen markedsværdi og holder dig selv attraktiv på jobmarkedet. Med It Executive Masterclass er du rigtigt godt rustet som digital leder. 

Tidligere kursister siger om kurset:

Det har været et meget givende forløb for mit vedkommende, mange af de værktøjer vi arbejder med til dagligt, er blevet navngivet, og det er nu muligt at arbejde videre med disse.
Jytte har som underviser været et positivt bekendtskab og hun har været god til at relatere til samt forstå vores dagligdags udfordringer.

Helge Ravn
IT-Chef
V.
Guldmann A/S


Jeg er glad for at have deltaget. Det har givet mig et løft, forstået på den måde, at jeg er mere opmærksom på, at tænke i værdi for forretningen, når der skal besluttes eller anbefales.

Desuden er jeg glad for at have stiftet bekendtskab med situationsbaseret ledelse og transaktionsanalyse. Det giver mig en større forståelse for, hvorfor vi gør som vi gør.
Det gør mig også bedre i stand til at håndtere pressede samtaler og møder professionelt.
 
Gæstetalerne vi havde besøg af, var også inspirerende, altid godt at høre hvordan andre tænker og gør.

Thomas Harding Brix
IT
systemansvarlig
Patientforsikringen


 


Kursusdato


Praktiske oplysninger
Pris:
kr. 49.500,- (ekskl. moms)
Kursusstart:
9 marts 2021
Varighed:
6 dage (09:15 - 16:00)
Sted:
Herlev
Bemærk:
Afholdes hos IDG Kurser - Hørkær 18, Herlev


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

Cyber Security - har din virksomhed styr på det? Måske ikke så meget som I burde?

Derfor kan vi nu præsentere:
Cyber Security for IT&SOC - et 12 dages online kursus
Kurset går i dybden med Cyber Security, så du og din virksomhed bliver klædt på til at forebygge de fejl, der kan ramme overskrifterne i aviserne.
Læs mere og tilmeld dig her


GDPR - Udvidet kursus med fokus på løbende drift og vedligeholdelse
Sådan drifter du GDPR-complianceprojektet efter det er implementeret. På kurset får du praktiske og konkrete råd til, hvordan du kontinuerligt sikrer dokumentation for overholdelse af GDPR og databeskyttelsesloven.
Du kan se meget mere her


Kursuslokaler udlejes med og uden PC
Har du brug for et undervisningslokale med plads til op til 15 deltagere, så kan vi tilbyde fuldt udstyrede lokaler. Pris pr. dag 3.500.- kr. Forplejning 200.- kr. pr. person pr. dag.
Inkl. i prisen er teknisk support og service. Interesseret?
Kontakt os på telefon 77 300 123 og hør mere.


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414