P3O® Foundation

Dette kursus giver dig viden om tilgange og praktiske værktøjer samt rådgivning om etablering af en effektiv funktion til support, kvalitetssikring og strategisk planlægning i en organisation. Kurset er baseret på den anerkendte best practice vejledning "Portfolio, Programme and Project Offices - P3O" for organisationer, der ønsker at styrke realiseringen af deres strategiske målsætninger. Kurset vil sætte dig i stand til at definere en supportstruktur og vurdere din organisations P3O modenhed.

Kursusmål

• Kende forskellige tilgange til forandringsledelse, som benyttes i organisationer – herunder program-, projekt- og risikostyring
• Opnå indblik i samspillet mellem den forretningsmæssige drift og forandringsprocesser samt hvordan disse kan bidrage til at realisere strategiske målsætninger
• Opnå kendskab til den overordnede model for support-, kvalitetssikrings- og governancestrukturer samt faktorer til skalering af et P3O-”kontor”
• Forstå hvordan en organisations P3O modenhed indvirker på implementeringen eller optimeringen af en P3O funktion
• Forstå best practice tilgange til de support- og kvalitetsaktiviteter, der varetages af P3O’er samt hvordan P3O’er kan bidrage til at realisere værdien af de forretningsmæssige forandringer
• Forberede og bestå P3O Foundation eksamen.

Med dette kursus vil du blive i stand til at udvikle strategier til at håndtere de spørgsmål, der ofte udfordrer ledere og medarbejdere, der er involveret i styringen af såvel driften som forandringsprocesser i en organisation: ”Er det de rette forandringer, vi foretager?”; ”hvad er det forretningsmæssige udbytte af forandringerne?” og ”gennemfører vi forandringerne på en god og vellykket måde?”.

Kurset henvender sig til

Kurset er relevant for dig, der har ledelsesmæssigt ansvar for din organisations initiativer til forandring. Du deltager i organisationens rategiske/forretningsmæssige planlægning,
porteføljeledelse eller øverste ledelse. Du kan også have fordel af kurset som leder eller medarbejder i et program- eller projektkontor.

Forudsætninger

    Participating in this course will enable you to define strategies and actions to address the common questions posed by business leaders, managers, operational and change delivery staff: “”are we making the right changes?””, “”are we getting business benefits from the changes?”” and “”are we executing changes in the right way and well?”

Kursusindhold

• Styre forretningen; forandre forretningen; organisatoriske tilgange til forandring via portefølje-, program- og projektledelse. Styring af forretningsmæssige forandringer i forhold til drift og stabil produktion

• Komponenter i portefølje- program- og projektkontorer. En overordnet model for en P3Oorganisation. Forskellige måder at implementere P3O komponenter med henblik på at realisere værdi

• Business Casen for et P3O; hvorfor gøre tingene anderledes – hvordan sælger vi ideen? Hvordan en vellykket implementering af P3O tilfører værdi til organisationen. Forskellige interessenters og brugeres interesser i P3O ydelser. Principper for måling af P3Oers præstationer og udviklingen af relevante KPIer

• Design og tilpasning af dit P3O; oprettelse af et P3O samt faktorer, du bør overveje, når du designer din egen ”model”. Organisatoriske styringselementer – rapportering, ejerskab og organisatorisk placering af et P3O

• Implementering af et P3O; implementering af P3O som et program; kerneaktiviteter; anvendelse af et ”Blueprint”. Vejledning om oprettelse af midlertidige P3Oer (f.eks. for selvstændige programmer eller projekter)

• Best practice værktøjer og teknikker; værktøjer til at sikre og understøtte, at et P3O bidrager til samarbejde og organisatorisk integration. Management dashboards, videnledelse og forretningens procesdiagrammer

• Organisation; ansvarsområder, roller og styringselementer for et effektivt P3O; undersøge hvilke roller, der er behov for; ledelse samt faglige og administrative roller. Definering af centrale leder-, fag-, og administrative roller; færdigheder og kompetencer Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af eksamensinstituttet.

Kursusforberedelse
Du vil modtage P3O e-bogen og et forberedelseshæfte med øvelser ca. 3 uger inden kursus-start. Forberedelseshæftet består af opgaver og henvisninger til de sider, du bør læse i e-bogen.
Vi anbefaler, at du bruger 15-20 timer på at gennemgå forberedelseshæftet inden kurset.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset forløber alle dage kl. 09:00-16:00.
Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset. Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem praktiske øvelser og gennemgang af teori.
Efter endt kursus, kan du booke din eksamen via din eksamensvoucher. Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at du har gennemført kurset. Det er ikke muligt at tage eksamen i forlængelse af sidste kursusdag, da Peak Consulting Group ikke kan tilbyde at stille et eksamenslokale til rådighed. Eksamen består af 75 multiple choice spørgsmål hvoraf de 5 er prøvespørgsmål og ikke tæller med i den samlede score. For at bestå skal du have 35 af de resterende 70 spørgsmål rigtigt besvaret. Du kan downloade dit certifikat direkte hos PeopleCert ca. 3 arbejdsdage efter gennemført eksamen.

Sprog og materialer
Kurset afholdes på engelsk og med engelsk underviser. Materiale og eksamen forefindes kun på engelsk. 

Prisen indeholder:
• Den officielle P3O e-bog: Portfolio, Programme and Project Offices – P3O
• P3O Forberedelseshæfte
• Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
• Frokost, the og kaffe under kurset

PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP®, ITIL®, M_o_R®, MoP® and P3O® are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The courses on this page are offered by Peak Consulting Group (through IDG-kurser), ATO of AXELOS Limited. All rights reserved.

Praktiske oplysninger
Pris:
kr. 14.500,- (ekskl. moms)
Kursusstart:
12 september 2022
Varighed:
3 dage (09:00 - 16.00)
Bemærk:
Kurset afholdes på engelsk og med engelsk underviser. Materiale og eksamen forefindes kun på engelsk.

Ekskl. moms
Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning


Er I flere fra samme virksomhed, som skal på kursus? Så kan der være penge at spare med et virksomhedskursus

Læs mere om virksomhedskurser her

Andre populære kurser


Aktuelt

GDPR-workshop - GDPR og compliance i praksis for øvede
GDPR indeholder en lang række forpligtelser, som din organisation ikke blot skal overholde i praksis – I skal også kunne påvise over for Datatilsynet, at I overholder dem. Det gør I ved at udarbejde en længere række dokumenter, som derefter skal vedligeholdes.
Læs mere her

GDPR-workshop – Grundkursus i GDPR i praksis
På dette 2-dages kursus vil du blive udstyret med en forståelse for reglerne og din organisations forpligtelser, og du vil få mulighed for at udarbejde noget af den lovpligtige dokumentation i et af verdens førende GDPR-compliancesystemer, ComplyCloud.
Læs mere og tilmeld dig her

NIS2 - nye cyber- og informationssikkerhedskrav til samfundskritiske tjenester

Dette et-dags kursus er målrettet de organisationer, der er omfattet af direktivet, og deres ledere. Kurset hjælper dig med at forstå direktivet, og hvordan I planlægger efterlevelsen af det.
Læs mere og tilmeld dig her

Nye Regler og cybertruslen for ledere
På dette et-dags kursus bliver du skarp på både de nuværende og kommende NIS-krav og samtidig klædt på til at tage cyber-drøftelserne med IT, så du med åbne øjne kan træffe velinformerede sikkerheders beslutninger på vegne af din organisation.
Læs mere og tilmeld dig her

Kursuslokaler udlejes med og uden PC
Har du brug for et undervisningslokale med plads til op til 15 deltagere, så kan vi tilbyde fuldt udstyrede lokaler. Pris pr. dag 8.000.- kr. Forplejning 300.- kr. pr. person pr. dag.
Inkl. i prisen er teknisk support og service. Interesseret?
Kontakt os på telefon 77 300 123 og hør mere.


Hørkær 18
2730 Herlev
Tlf: 77 300 123
Email: idgkurser@idg.dk
CVR: 65970414